Tutkimusalueet

Ympäristö- ja biotieteiden laitoksen tutkimus jakaantuu seuraaviin laitoksen määrittelemiin strategisiin fokusalueisiin:

Edellämainitut tutkimusalueet tukevat UEFin strategisia tutkimusalueita ao. kuvan mukaisesti: