Ohjausta opintojen suunnitteluun

Saat ohjausta opintojen suunnitteluun opintojen alusta asti! HOPS (LuK) -ympäristötiede -opintojakso ja Ympäristötieteen asiantuntijaksi -urakurssi käynnistyvät heti ensimmäisen syyslukukauden alussa. Opintojaksoilla perehdytään mm. ympäristötieteen opiskeluun ja tutkimusaloihin, ja tutustutaan laitoksen henkilökuntaan ja ympäristötieteen asiantuntijoiden työnkuviin.

Vertaistuutorit (toisen vuoden ympäristötieteen opiskelijoita) opastavat sinua tuutorryhmissä yliopisto-opiskeluun ja talon käytänteisiin ensimmäisestä päivästä alkaen. Lisäksi saat henkilökohtaisen opettajatuutorin, jonka puoleen voit kääntyä kaikissa opintoihin liittyvissä asioissa. Opettajatuutori ohjaa sinua henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) teossa ja opintojen suunnittelussa koko opintopolun ajan.

Tervetuloa opiskelemaan!

 

Tulevat opettajatuutorisi Anna-Maria, Jarkko ja Marko