Opintojen ohjaus ja neuvonta

Opiskeluasioiden yleistä neuvontaa annetaan opinto- ja opetuspalveluissa. Siellä neuvotaan mm. ilmoittautumiseen, opintotukeen, asumiseen ja ulkomailla opiskeluun liittyvissä asioissa. Opintoihin liittyvissä hallinnollisissa kysymyksissä, kuten opinto-oikeutta, tutkintoja, oikeusturvaa jne. koskevissa asioissa neuvoja saa opintopalveluista ja tiedekunnan opintoasioista vastaavalta hallintopäälliköltä.

Yliopisto-opiskelu on itsenäistä. Opiskelija päättää, mitä tavoittelee opinnoistaan, mitä aikoo opiskella ja missä aikataulussa. Tavoitteet kirjataan henkilökohtaiseksi opintosuunnitelmaksi eli HOPSiksi WebOodissa (OodiHops), jonka kautta HOPS lähetetään kommentoitavaksi ja hyväksyttäväksi oman vuosikurssin oppiainetuutorille. Opintojaksojen mahdolliset korvaavuudet tulee hyväksyttää ennen niiden kirjaamista OodiHopsiin laitoksen AHOT-vastaavalla. Ennen tutkintojen hakemista päivitetyt ja haettavien tutkintojen mukaiset HOPSit tulee hyväksyttää oppiaineen vastuuhenkilöllä.

Opiskelijan ohjauksesta vastaavat ympäristö- ja biotieteiden laitoksen opettajat. Opiskelijalle nimetään laitoksen henkilökunnasta myös oma HOPS-ohjaaja, joka neuvoo opintojen suunnittelussa ja muissa opintoihin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi opiskelijat jaetaan opintojen alussa neljään tuutorryhmään, joissa vertaistuutorit (toisen vuosikurssin opiskelijat) kertovat yliopiston ja oppiaineen käytänteistä. Opintojen alussa järjestetään Yliopisto-opinnot käyntiin -opintojakso ja HOPS-opintoja, joissa perehdytään mm. yleisesti yliopisto-opiskeluun, ympäristötieteen tutkintorakenteeseen, opintojen suunnitteluun ja ympäristötieteen tutkimukseen, ammatteihin ja työelämään.

LuK-tutkinto on suunniteltu suoritettavaksi kolmen vuoden aikana, jota varten opiskelija laatii omia tavoitteitaan tukevan henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS). HOPS laaditaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana ensisijaisesti OodiHOPSia käyttäen. HOPS-ohjaaja hyväksyy HOPSin osana HOPS-opintojaksoa, jonka jälkeen suunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan opintojen edetessä. LuK-opintojen lopussa opiskelija päivittää FM-tutkintoon tähtäävän henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa.

Ympäristötieteen pääaineen mallitutkintorakenteet

Tiedostossa esitellään Ympäristötieteen pääaineen mallitutkintorakenteet opetussuunnitelman 2018-2020 mukaisesti. Muistathan, että mallitutkintorakenteet ovat VAIN esimerkkejä. Voit omilla kurssivalinnoillasi vaikuttaa asiantuntijuutesi yksilölliseen kehittymiseen ja painotuksiin.

Ympäristötieteen mallitutkintorakenteet (päivitetty 27.3.2018)

Laitoksen HOPS-ohjaajat

Ympäristötieteen pääaine

Anna-Maria Veijalainen, Jarkko Tissari, Marko Hyttinen

Biologian pääaine

Hannu Huuskonen, Jarkko Akkanen, Jaakko Pohjoismäki, Vesa Paajanen, Sari Kontunen-Soppela

Yleistä tietoa opintojen ohjauksesta ja neuvonnasta:

UEFin Opintojen ohjaus-sivusto