Harjoittelu

Yliopiston tukeman harjoittelun keskeinen tavoite on koulutuksen ja työelämän lähentäminen ja opiskelijoiden työllistymisen edistäminen.

Opiskelija voi saada harjoittelutukea vain kerran opintojen aikana. Harjoittelun tulee sisältyä tutkintoon: opintoihin sisällytettävä harjoittelu on opintosuoritus, josta on saatava opintopisteitä harjoittelun laajuuden ja sisällön mukaan. Suoritusta varten opiskelija tekee harjoittelun opetussuunnitelman mukaan ja suoritusmerkintään kuuluu esim. harjoitteluraportin tms. laatiminen.

•    Yliopiston harjoitteluohjeistus ja –sopimukset

Tiedekuntatasolla harjoitteluasioita koordinoi hallintopäällikkö Kaisa Laitinen, kaisa.laitinen(at)uef.fi, p. 050 432 7573, Joensuu Natura 348. Laitos- ja osastotasolla harjoittelua koordinoivat harjoitteluvastaavat. Harjoitteluvastaavat hyväksyvät harjoittelupaikat ja tarkistavat, että harjoittelun sisältö vastaa tutkintoon kuuluvalle harjoittelulle asetettuja kriteereitä. Harjoitteluvastaavat toimivat myös yhteyshenkilönä työpaikoille ja auttavat opiskelijaa harjoittelusopimuksen tekemisessä.

Laitosten ja osaston harjoitteluvastaavat yksiköittäin ja oppiaineittain

Fysiikan ja matematiikan laitos
Koordinaattori Noora Heikkilä (fysiikka), noora.heikkila(at)uef.fi, p. 050 567 1944, Joensuu Educa 309a ja yliopistonlehtori Antti Viholainen (matematiikka), antti.viholainen(at)uef.fi, p. 050 442 4459, Joensuu
Educa 129

Kemian laitos
Yliopistonlehtori Sirpa Jääskeläinen, sirpa.jaaskelainen(at)uef.fi, p. 050 568 9428, Joensuu Futura 368a

Metsätieteiden osasto
Amanuenssi Markku Ropo, markku.ropo(at)uef.fi, p. 050 442 3432, Joensuu Borealis 366

Sovelletun fysiikan laitos
Hallintoamanuenssi Tero Karjalainen, tero.karjalainen(at)uef.fi, p. 040 355 2121, Kuopio Melania 234

Tietojenkäsittelytieteen laitos
Yliopistotutkija Jarkko Suhonen (Joensuun kampus), jarkko.suhonen(at)uef.fi.fi, p. 050 435 8927, Joensuu Tiedepuisto TB340 ja projektipäällikkö Marko Jäntti (Kuopion kampus), marko.jantti(at)uef.fi, p. 040 355 2375, Kuopio Technopolis G2017

Ympäristö- ja biotieteiden laitos
Yliopistotutkija Vesa Paajanen (biologia), vesa.paajanen(at)uef.fi, p. 050 442 3227, p. Joensuu Natura 381 ja yliopisto-opettaja Anna-Maria Veijalainen (ympäristötiede), anna-maria.veijalainen(at)uef.fi, p. 040 355 2478, Kuopio Snellmania 4138.1

Kaikissa harjoitteluun liittyvissä kysymyksissä opiskelija voi kääntyä Ura- ja rekrytointipalvelujen puoleen, jossa harjoittelua koordinoi uraohjaaja Janne Saarela, janne.saarela(at)uef.fi, p. 044 500 5678. Ulkomailla suoritettavaa harjoittelua koskevissa kysymyksissä opiskelija voi kääntyä kansainvälisten opiskelijapalveluiden puoleen.