Molekulaarisen lääketieteen tohtoriohjelma

Molekulaarisen lääketieteen tohtoriohjelman tavoitteena on kouluttaa korkeatasoisia ja kansainvälisesti orientoituneita tutkijoita ja asiantuntijoita erilaisiin tehtäviin. Tohtoriohjelma tarjoaa kouluttamilleen tohtoreille mahdollisuuden työskentellä aktiivisesti tohtoriohjelmaan kuuluvissa tutkimusryhmissä.

Molekulaarisen lääketieteen tohtoriohjelman tutkimus ja toiminta kuuluvat keskeisesti moderniin biolääketieteelliseen perus- ja kliiniseen tutkimukseen. Molekulaarinen lääketiede tutkii sairauksien syntymekanismeja molekyylitasolla, ja saatua tietoa voidaan soveltaa sairauksien hoidossa, diagnostisoinnissa ja ehkäisyssä.

Tohtoriohjelman tutkimusalat

  • sydän- ja verisuonisairaudet
  • neurologiset sairaudet
  • tyypin 2 diabetes ja lihavuus
  • kantasolututkimus
  • tulehdustiloihin liittyvät sairaudet

ovat Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen strategisia painopistealueita.

Molekulaarisen lääketieteen tohtoriohjelma toimii Itä-Suomen yliopiston Terveystieteiden iedekunnassa kahdella laitoksella: A. I. Virtanen –instituutissa ja Lääketieteen laitoksella.

Molekulaarisen lääketieteen tohtoriohjelmassa opiskelee vuonna 2016 noin 120 jatko-opiskelijaa. Vuosittain uusia opiskelijoita valitaan noin 20 ja väitöskirjoja valmistuu keskimäärin 17 vuodessa.