Molekulaarisen lääketieteen tohtoriohjelma

Molekulaarisen lääketieteen tohtoriohjelman tavoitteena on kouluttaa korkeatasoisia ja kansainvälisesti orientoituneita tutkijoita ja asiantuntijoita erilaisiin tehtäviin. Tohtoriohjelma tarjoaa kouluttamilleen tohtoreille mahdollisuuden työskentellä aktiivisesti tohtoriohjelmaan kuuluvissa tutkimusryhmissä.

Molekulaarisen lääketieteen tohtoriohjelman tutkimus ja toiminta kuuluvat keskeisesti moderniin biolääketieteelliseen perus- ja kliiniseen tutkimukseen. Molekulaarinen lääketiede tutkii sairauksien syntymekanismeja molekyylitasolla, ja saatua tietoa voidaan soveltaa sairauksien hoidossa, diagnostisoinnissa ja ehkäisyssä.

Tohtoriohjelman tutkimusalat

  • sydän- ja verisuonisairaudet
  • neurologiset sairaudet
  • tyypin 2 diabetes ja lihavuus
  • kantasolututkimus
  • tulehdustiloihin liittyvät sairaudet

ovat Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen strategisia painopistealueita.

Molekulaarisen lääketieteen tohtoriohjelma toimii Itä-Suomen yliopiston Terveystieteiden iedekunnassa kahdella laitoksella: A. I. Virtanen –instituutissa ja Lääketieteen laitoksella.

Molekulaarisen lääketieteen tohtoriohjelmassa opiskelee vuonna 2016 noin 120 jatko-opiskelijaa. Vuosittain uusia opiskelijoita valitaan noin 20 ja väitöskirjoja valmistuu keskimäärin 17 vuodessa.

Haettavana on 17 nuoremman tutkijan tehtävää (tohtorikoulutuspaikkaa) terveystieteiden tiedekunnassa

Terveystieteiden tiedekunnan tohtorikoulutus järjestetään neljässä tohtoriohjelmassa:

  • Kliininen tohtoriohjelma
  • Lääketutkimuksen tohtoriohjelma
  • Molekulaarisen lääketieteen tohtoriohjelma
  • Terveystieteiden tohtoriohjelma

joissa on avoinna yhteensä 17 nuoremman tutkijan tehtävää (tohtorinkoulutuspaikkaa).

Haku on avoin sekä Itä-Suomen yliopistossa kirjoilla oleville jatko-opiskelijoille, että henkilöille, jotka aikovat suorittaa tohtorintutkinnon Itä-Suomen yliopistossa. Nuoremman tutkijan tehtävää voivat hakea myös tutkintoaan viimeistelevät perustutkinto-opiskelijat (tutkinnon tulee olla suoritettu viimeistään 31.7.2018), joiden tulee toimittaa tutkintotodistus ja opintosuoritusote tiedekuntaan 1.9.2018 mennessä.

Tohtorinkoulutuspaikat täytetään 1.1.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan vuonna 2019. Tohtorinkoulutuspaikkaa voi hakea enimmillään neljäksi vuodeksi ja aiemmin saatu UEF tohtorikoulupaikkarahoitus huomioidaan paikkoja myönnettäessä.

Hakemus tulee jättää viimeistään 9.5.2018 sähköisellä hakulomakkeella.

Lisätietoja: http://www.uef.fi/uef/avoimet-tyopaikat -> Nuoremman tutkijan tehtäviä (tohtorinkoulutuspaikkoja) Molekulaarisen lääketieteen tohtoriohjelma