Oikeustieteiden tohtoriohjelma

Oikeustieteiden tohtoriohjelma tarjoaa korkeatasoisen ja monitieteisesti painottuneen tutkijakoulutuksen, joka valmistaa jatko-opiskelijoita niin akateemiselle tutkijanuralle kuin laajemminkin työelämän oikeudellisiin asiantuntijatehtäviin. Oikeustieteen tohtoriohjelmassa voi jatkotutkintona suorittaa oikeustieteen tohtorin (OTT) ja filosofian tohtorin (FT) tutkinnot.

Oikeustieteiden laitoksen tutkimukselliset painopistealueet ovat ilmasto-, energia- ja ympäristöoikeus; empiirinen oikeustutkimus; sekä hyvinvointikysymyksiin suuntautuva oikeudellinen tutkimus. Oikeustieteiden tohtoriohjelmassa voi painopistealueiden ohella suorittaa jatkotutkinnon muiltakin oikeudenaloilta, kuten esimerkiksi rikosoikeudesta, hallinto-oikeudesta ja varallisuusoikeudesta.

Tiedottaminen

Oikeustieteiden tohtoriohjelma tiedottaa ajankohtaisista jatko-opiskelua koskevista asioista Yammerissa. Yammerista viestit voi tilata myös omaan sähköpostiin.

Ohjeet Yammeriin liittymiseen

Ajankohtaista

Seuraava hakuaika oikeustieteiden tohtoriohjelmaan päättyy 31.8.2019.  Ks. valintaperusteet ja valintaprosessi