Oikeustieteiden tohtoriohjelma

Oikeustieteiden tohtoriohjelma tarjoaa korkeatasoisen ja monitieteisesti painottuneen tutkijakoulutuksen, joka valmistaa jatko-opiskelijoita niin akateemiselle tutkijanuralle kuin laajemminkin työelämän oikeudellisiin asiantuntijatehtäviin. Oikeustieteen tohtoriohjelmassa voi jatkotutkintona suorittaa oikeustieteen tohtorin (OTT) ja filosofian tohtorin (FT) tutkinnot.

Oikeustieteiden laitoksen tutkimukselliset painopistealueet ovat ilmasto-, energia- ja ympäristöoikeus; empiirinen oikeustutkimus; sekä hyvinvointikysymyksiin suuntautuva oikeudellinen tutkimus. Oikeustieteiden tohtoriohjelmassa voi painopistealueiden ohella suorittaa jatkotutkinnon muiltakin oikeudenaloilta, kuten esimerkiksi rikosoikeudesta, hallinto-oikeudesta ja varallisuusoikeudesta.

Tiedottaminen

Oikeustieteiden tohtoriohjelma tiedottaa ajankohtaisista jatko-opiskelua koskevista asioista Yammerissa. Yammerista viestit voi tilata myös omaan sähköpostiin.

Ohjeet Yammeriin liittymiseen

Ajankohtaista

Seuraava hakuaika oikeustieteiden tohtoriohjelmaan päättyy 28.2.2020.  Ks. valintaperusteet ja valintaprosessi

Väitöskirjatutkijoiden keskustelutunti, koordinaattorin tapaaminen (KOTA-tunti)

KOTA-tunti on virtuaalinen kohtaamispaikka jatko-opiskelijoille. Tunnin aikana keskustelemme jostain ennalta sovitusta teemasta ja/tai ajankohtaisesta aiheesta ja voitte esittää kysymyksiä tohtoriohjelman koordinaattorille. Kysymykset voivat olla mitä tahansa jatko-opintojen tekemiseen liittyvää. KOTA ei ole pelkästään vain koordinaattorin vastaanottotunti, vaan samalla myös vertaistapahtuma; mahdollisuus tavata muita jatko-opiskelijoita ja jakaa kokemuksia.

Tapaamiset ovat ma 2.12.2019, to 23.1.2020 ja ma 30.3.2020

Lisätietoja ja linkki tapaamiseen: Oikeustieteiden tohtoriohjelman Yammer-ryhmä

Jatko-opiskelijoille avoin oikeustieteen yliopistopedagoginen koulutus alkaa kevätlukukaudella 2020

Oikeustieteen oppimisen kehittäminen (2 op, 5312112) on laatuaan ensimmäinen oikisopettajille suunnattu valtakunnallinen yopedakoulutus.

Osallistuminen edellyttää, että osallistujalla on kevätlukukaudella 2020 omaa oikeustieteiden opetus- tai ohjaustyötä, jota hän voi jaksolla kehittää. Koulutuksesta on luvassa myöhemmin uusia toteutuksia.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen WebOodissa 16.12. mennessä: 5312112 Oikeustieteen oppimisen kehittäminen 2 op

Oikeustieteiden tohtoriohjelman tapahtumakalenteri 2019-2020

Kalenterista löytyvät kurssit, seminaarit sekä muut tärkeät tilaisuudet ja tapahtumat. Kalenteriin on merkitty myös yliopiston tohtorikoulun järjestämä opetus niiltä osin, kuin se on tiedossa. Kalenterin lopusta löytyy hyödyllisiä linkkejä, joista voi saada vinkkejä esim. uraohjaukseen ja CV:n laatimiseen.

Tapahtumakalenteri, oikeustieteiden tohtoriohjelma 2019-2020