Oikeustieteiden tohtoriohjelma

Oikeustieteiden tohtoriohjelma tarjoaa korkeatasoisen ja monitieteisesti painottuneen tutkijakoulutuksen, joka valmistaa jatko-opiskelijoita niin akateemiselle tutkijanuralle kuin laajemminkin työelämän oikeudellisiin asiantuntijatehtäviin. Oikeustieteen tohtoriohjelmassa voi jatkotutkintona suorittaa oikeustieteen tohtorin (OTT) ja filosofian tohtorin (FT) tutkinnot.

Oikeustieteiden laitoksen tutkimukselliset painopistealueet ovat ilmasto-, energia- ja ympäristöoikeus; empiirinen oikeustutkimus; sekä hyvinvointikysymyksiin suuntautuva oikeudellinen tutkimus. Oikeustieteiden tohtoriohjelmassa voi painopistealueiden ohella suorittaa jatkotutkinnon muiltakin oikeudenaloilta, kuten esimerkiksi rikosoikeudesta, hallinto-oikeudesta ja varallisuusoikeudesta.

Tiedottaminen

Oikeustieteiden tohtoriohjelma tiedottaa ajankohtaisista jatko-opiskelua koskevista asioista Yammerissa.

Ohjeet Yammeriin liittymiseen.

Ajankohtaista

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa ei ole haettavana tohtorinkoulutuspaikkoja (nuoremman tutkijan tehtäviä) keväällä 2018. Seuraavasta hausta tiedotetaan keväällä 2019.

// Seuraavat tapahtumat