Terveystieteiden tohtoriohjelma

Terveystieteiden tohtoriohjelman tavoitteena on kouluttaa korkeatasoisia ja kansainvälisesti orientoituneita tutkijoita ja  asiantuntijoita erilaisiin vaativiin kansallisiin ja kansainvälisiin tehtäviin.

Tohtoriohjelma on monitieteinen ja se kattaa monipuolisesti seuraavat terveystieteiden alat: hoitotiede, kansanterveystiede (ml. ergonomia), epidemiologia, liikunta- ja urheilulääketiede, geriatria, työterveyshuolto, yleislääketiede ja ravitsemustiede (ml. elintarviketieteet).

Terveystieteiden tohtoriohjelmassa opiskelee vuonna 2015 noin 150 jatko-opiskelijaa. Vuosittain uusia opiskelijoita valitaan noin 30 ja väitöskirjoja valmistuu keskimäärin 12 vuodessa.

Terveystieteiden tohtoriohjelmassa voi suorittaa seuraavat jatkotutkinnot: filosofian lisensiaatin (FL) ja filosofian tohtorin (FT) tutkinto, farmasian lisensiaatin (FaL) ja farmasian tohtorin (FaT) tutkinto, terveystieteiden lisensiaatin (TtL) ja terveystieteiden tohtorin (TtT) tutkinto, lääketieteen tohtorin (LT) tutkinto ja hammaslääketieteen tohtorin (HLT) tutkinto.