Väitökset 2019

  • 31.5.2019

Anu Partanen

Impact of mobilization method and previous lenalidomide exposure in autologous stem cell transplantation
(Mobilisaatiomenetelmän ja aiemman lenalidomidihoidonvaikutus autologisessa kantasolujensiirrossa)

Ohjaajat: Esa Jantunen, Ville Varmavuo

 

  • 29.5.2019

Miia Kärkkäinen

Assessment of Disease Progression in Idiopathic Pulmonary Fibrosis – Predictors of Mortality, Course of Disease, Comorbidities and Causes of Death
(Idiopaattisen keuhkofibroosin taudinkulunarviointi – kuolemanriskiä ennustavat tekijät, sairauden etenemisnopeus, liitännäissairaudet ja kuolinsyyt)

Ohjaajat: Riitta Kaarteenaho, Minna Purokivi

 

  • 12.4.2019

Sakari Syväoja

Recognition of out-of-hospital cardiac arrest
(Sairaalan ulkopuolisen sydänpysähdyksen tunnistaminen)

Ohjaajat: Helena Jäntti, Ari Uusaro

 

  • 1.3.2019

Henrikki Nordman

Impact of birth size and early growth on cardiometabolic risk factors in prepubertal children
(Syntymäkoon ja varhaisen kasvun vaikutus kardiometabolisiin riskitekijöihin keskilapsuudessa)

Ohjaajat: Jarmo Jääskeläinen, Raimo Voutilainen

 

  • 25.1.2019

Heidi Lehtola

Ischaemic stroke and intracranial haemorrhage in patients with atrial fibrillation
(Iskeeminen aivotapahtuma ja aivoverenvuoto eteisvärinäpotilailla verenohennushoidon aikana)

Ohjaajat: Juha Hartikainen, Pirjo Mustonen