Tutkintotodistuksen hakeminen

  1. Kun olet suorittanut kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot, tarkista että ne on kirjattu opintosuoritusrekisteriin.
  2. Päivitä HJOPSisi ja hyväksytä se pääohjaajallasi.
  3. Täytä tutkintotodistushakemuslomake ja lähetä se yhdessä päivitetyn HJOPSin kanssa amanuenssi Arja Afflektille, joka kirjoittaa tutkintotodistukset.
  4. Todistuksen toimitusaika on kolme viikkoa siitä päivästä, kun todistushakemus on saapunut todistuksen kirjoittajalle ja kaikki opinnot on kirjattu rekisteriin

Arja Afflekt
Terveystieteiden tiedekunta
Hallintopalvelukeskus
Itä-Suomen yliopisto
PL 1627, 70211 Kuopio

Sisäinen posti:
Mediteknia
Kuopion kampus

 

Lomakkeet