Rahoitus

Jatko-opintojen rahoittamiseen on olemassa useita vaihtoehtoja, kuten UEF tohtorikoulupaikat, tutkimusryhmien projektirahoitus tai henkilökohtaiset apurahat. Jatko-opintoja voi suorittaa myös muun työn ohella. Rahoituksesta on hyvä keskustella ohjaajien ja tutkimusryhmän johtajan kanssa jo jatko-opintoja suunniteltaessa.

UEF-tohtorikoulutuspaikat terveystieteiden tiedekunnassa

Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulutuspaikoilla terveystieteiden tiedekunnassa työskentelee vuosittain 55 jatko-opiskelijaa nuoremman tutkijan tehtävässä. Paikan voi saada enintään neljäksi vuodeksi. Tohtorinkoulutuspaikkoja voivat hakea jo kirjoilla olevat ja jatko-opintojaan vasta suunnittelevat opiskelijat.

Tohtorikoulutuspaikat ovat haussa vuosittain keväällä/kesällä. Haku 1.1.2018 alkaviin paikkoihin on päättynyt 8.5.2017.

 

Matkakulukorvaus

Terveystieteiden tiedekunta myöntää korvausta jatkokoulutettavien kongressimatkoista aiheutuviin kuluihin. Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa: 31.3.2017 ja 31.8.2017.

Painatuskulujen korvaus

Terveystieteiden tiedekunta korvaa väitöskirjan painatuskuluja maksimissaan 400€/ väitöskirja. Korvaus maksetaan ainoastaan yliopiston sopimustoimittajalta (Grano) tilattavista väitöskirjoista. Tiedekunnan ja painotalo Granon välillä sovitun mukaisesti väittelijä ilmoittaa painatusta tilatessaan, että painatuskuluista lähetetään maksimissaan 400€ lasku, joka sisältää arvonlisäveron suoraan Terveystieteiden tiedekuntaan. Mikäli painatuskulu on alle 400€, voidaan koko lasku lähettää tiedekunnalle. Laskun viitteeksi ilmoitetaan väittelijän nimi ja väitöspäivämäärä, sekä vastuualue 400010.