Rahoitus

Jatko-opiskelijan on mahdollista saada rahoitusta opinnoilleen erilaisten säätiöiden ja rahastojen apurahoista,  yliopiston palkallisista tohtorinkoulutuspaikoista tai Suomen Akatemian, Tekesin tai muiden rahoittajien rahoittamista projekteista (nuoremman tutkijan paikat), yliopiston voimavaroista sekä valtion opintotukijärjestelmän kautta.

Säätiöt ja rahastot

Säätiöiltä voi hakea apurahoja mm. väitöskirjatyön tekemiseksi, väitöskirjojen ja väitöstilaisuuden kulujen kattamiseksi sekä kokousmatkoja varten.

Aurora -tietokannasta löytyvät sekä tieteen, taiteen että kulttuurin rahoituslähteet, niin projektirahoitus kuin henkilökohtaiset apurahatkin. Tietokanta sisältää rahoittajia Suomesta sekä ulkomaisia rahoittajia, joiden rahoitusta suomalaisten tai Suomessa asuvien on mahdollista hakea. Rahoittajia on noin 800 ja tietokantaa päivitetään jatkuvasti uusilla rahoitustiedoilla. Auroran tiedot kerätään suoraan rahoittajilta.

Säätiöpalvelu jakaa verkkosivuillaan tietoa Suomessa toimivista säätiöistä.

Yliopisto pitää myös yllä listaa parhaillaan haettavissa olevista apurahoista.

UEF-tohtorikoulutuspaikat terveystieteiden tiedekunnassa

Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulutuspaikoilla terveystieteiden tiedekunnassa työskentelee vuosittain 55 jatko-opiskelijaa nuoremman tutkijan tehtävässä. Paikan voi saada enintään neljäksi vuodeksi. Tohtorinkoulutuspaikkoja voivat hakea jo kirjoilla olevat ja jatko-opintojaan vasta suunnittelevat opiskelijat.

Tohtorikoulutuspaikat ovat haussa vuosittain keväällä/kesällä. Haku 1.1.2018 alkaviin paikkoihin on päättynyt 8.5.2017.

Nuoremman tutkijan tehtävät

Suomen Akatemian, TEKESin, yritysten tai EU:n rahoittamissa projekteissa voi olla tarjolla nuoremman tutkijan tehtäviä. Niistä lisätietoa löydät yliopiston avoimista työpaikoista.  

Opintotuki ja aikuisopintotuki

Myös jatko-opintoihin on mahdollisuus saada opintotukea tai aikuisopintotukea. Tukiajan laskennassa otetaan huomioon vain korkeakouluopintoihin käytetyt tukikuukaudet, joina opiskelija on saanut opintorahaa tai aikuisopintorahaa.

Matkakulukorvaus

Terveystieteiden tiedekunta myöntää korvausta jatkokoulutettavien kongressimatkoista aiheutuviin kuluihin. Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa: 31.3. ja 31.8.

Painatuskulujen korvaus

Terveystieteiden tiedekunta korvaa väitöskirjan painatuskuluja maksimissaan 400€/ väitöskirja. Korvaus maksetaan ainoastaan yliopiston sopimustoimittajalta (Grano) tilattavista väitöskirjoista. Tiedekunnan ja painotalo Granon välillä sovitun mukaisesti väittelijä ilmoittaa painatusta tilatessaan, että painatuskuluista lähetetään maksimissaan 400€ lasku, joka sisältää arvonlisäveron suoraan Terveystieteiden tiedekuntaan. Mikäli painatuskulu on alle 400€, voidaan koko lasku lähettää tiedekunnalle. Laskun viitteeksi ilmoitetaan väittelijän nimi ja väitöspäivämäärä, sekä vastuualue 400010.