Valmistuminen

Kun väitöskirjasi on valmis ja olet suorittanut kaikki vaadittavat opinnot, on edessä väitöstilaisuus ja valmistuminen tohtoriksi. Tätä ennen on haettava väittelylupaa ja julkaistava väitöskirja. Ohjeet väitteluvan hakemiseen ja väitöskirjan julkaisemiseen löytyvät alta. Väitöstilaisuuden järjestämiseen liittyviä neuvoja löytyy Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulun sivuilta.

Väittelyluvan hakeminen terveystieteiden tiedekunnassa

Väittely- ja painatuslupaa haetaan terveystieteiden tiedekunnasta väittelylupahakemuksella, jossa pääohjaaja ja kliinisessä ja terveystieteiden tohtoriohjelmissa lisäksi oppiaineen vasttuhenkilö esitettävät työlle kahta esitarkastajaa.

Väittelijän tulee tutustua tiedekunnan julkaisuohjeisiin ja väittelylupaa hakiessa tulee väitöskirjan käsikirjoituksen olla laadittuna tiedekunnan taittomallin mukaisesti ja tarkastettuna plagiaatintunnistusjärjestelmällä (Turnitin) UEFin ohjeistuksen mukaisesti.

Väittelylupahakemuksen liitteinä tulee olla:

 •     Väitöskirjan käsikirjoitus osajulkaisuineen (1 kpl)
 •     Lyhennelmä tutkimuksen pääsisällöstä
 •     Selvitys väittelijän työpanoksesta kuhunkin osajulkaisuun (pääohjaajan allekirjoituksellaan hyväksymä)
 •     Osajulkaisun ensimmäisen kirjoittajan, mikäli muu kuin väittelijä, kirjallinen suostumus
 •     Esitys esitarkastajiksi (väittelylupahakemuksen sivu 2)
 •     Pääohjaajan ja tohtoriohjelman johtajan vapaamuotoinen esitys vastaväittäjäksi ja väitöstilaisuuden valvojaksi

Kun dekaani on nimittänyt esitarkastajat, väittelijä toimittaa käsikirjoituksen esitarkastajille  tarkastettavaksi.

Lomakkeet ja linkit

Väitöskirjan julkaiseminen terveystieteiden tiedekunnassa

Väitöskirjan julkaiseminen Terveystieteiden tiedekunnan julkaisusarjassa edellyttää, että se on laadittu sarjan taittomallin mukaan, on kieliasultaan moitteeton ja noudattaa tiedekunnan julkaisuohjetta.

Julkaisuluvat

Mikäli väitöskirja on artikkeliväitöskirja, joka sisältää tieteellisiä julkaisuja, painossa olevia julkaisuja tai julkaistavaksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia (ns. nippuväitöskirja), tai perustuu väittelijän tieteellisiin julkaisuihin (ns. kappaleväitöskirja), tulee väittelijän hankkia kustantajalta/kustantajilta kirjallinen lupa kunkin artikkelin uudelleen julkaisemiseen tai käyttämiseen väitöskirjassa.

Mikäli käsikirjoitus on kuitenkin vasta tarjottu julkaistavaksi (submitted), on sen sisällyttämistä painettuun väitöskirjaan syytä harkita.

Julkaiseminen

Esitarkastajien toimitettua lausuntonsa tiedekuntaan, dekaani tekee päätöksen väittelyluvan myöntämisestä.

Saatuaan dekaanin päätöksen väittelyluvan myöntämisestä ja tehtyään esitarkastajien mahdollisesti edellyttämät muutokset väitöskirjan käsikirjoitukseen, väittelijä varmistaa, että

 • väitöskirja noudattaa tiedekunnan julkaisusarjan taitto-ohjetta
 • kieliasu on kunnossa
 • väitöskirjassa on huomioitu tiedekunnan julkaisuohjeet

Tarkistuksen jälkeen väittelijä toimittaa väitöskirjan käsikirjoituksen, mahdolliset uudelleenjulkaisuluvat ja  tiedon kielentarkastuksesta vastaavalle toimittajalle/toimittajille ja sopii ajan tapaamiselle toimittajan kanssa. Esitarkastuslausunnot ja dekaanin myöntämä väittelylupa toimitetaan tiedekunnasta suoraan toimittajalle.

Tapaamisessä väittelijä ja toimittaja täyttävät ja allekirjoittavat julkaisusopimuksen ja siten ilmoittavat väitöskirjan tiedekunnan julkaisusarjaan Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Health Sciences. Sarjaan ilmoittamisen ja väitöspäivän välillä on oltava riittävästi aikaa (vähintään 6 viikkoa), jotta julkaisun taitolle ja painatukselle jää riittävästi aikaa.

Lisäksi täytetään sopimus teoksen julkaisemisesta sähköisessä muodossa. Kaikki yliopiston julkaisusarjoissa julkaistavat väitöskirjat julkaistaan myös elektronisessa muodossa.  Tapaamisen jälkeen väittelijä pyytää verkkokäyttöön liittyvään sopimukseen kirjaston allekirjoituksen (terveystieteiden tiedekunnassa myös toimittajan allekirjoitus tiedonkulun varmistamiseksi) ja pyytää julkaisulle tarvittavat tunnistetiedot kirjastosta (isbn@uef.fi) tai suoraan lomakkeella (linkki alla). Tunnukset lähetetään aina myös sarjan toimittajalle.

Julkaisusarjan toimittajat

 • professori Tomi Laitinen (vastaava toimittaja), Kliinisen lääketieteen yksikkö, tomi.laitinen(at)uef.fi, puh. 044 711 3279
 • professori Hannele Turunen, Hoitotieteen laitos, hannele.turunen(at)uef.fi, puh. 040 355 2629
 • apulaisprofessori Tarja Malm, A. I. Virtanen -instituutti, tarja.malm(at)uef.fi, puh. 050 387 1881
 • professori Kai Kaarniranta, Kliinisen lääketieteen yksikkö, kai.kaarniranta(at)uef.fi, puh. 044 059 3290
 • yliopiston lehtori Veli-Pekka Ranta, Farmasian laitos, veli-pekka.ranta(at)uef.fi, puh. 040 355 2494

Julkaisemiseen liittyvät ohjeet ja lomakkeet

Taittomallit

Painatus

Julkaisusopimuksessa määritellään julkaisun ensipainosmäärä.

Terveystieteiden tiedekunnassa väittelijä kustantaa
 • vastaväittäjän ja kustoksen kappaleet
 • yliopiston jäsenille jaettavat kappaleet (rehtori, akateeminen rehtori, dekaani, oman oppiaineen professorit)
 • UEF-kirjaston riiputus- ja arkistokappaleet
  (5 kpl >> Grano ja Juvenes hoitavat postituksen Snellmanian kampuskirjastoon) 
 • vapaakappaleet Helsingin Kansalliskirjastoon
  (6 kpl >> Grano ja Juvenes hoitavat postituksen Kansalliskirjastoon) 
 • mahdollisesti muille jaettavat kappaleet (väittelijä päättää)
Väitöskirjojen toimituksesta vastaa väittelijä, ellei toisin ole mainittu. Mikäli väittelijä käyttää jonkun muun kuin Granon tai Juveneksen painopalveluja, vastaa väittelijä kaikista kirjatoimituksista itse. 
 

Yksityishenkilö voi painattaa väitöskirjansa haluamassaan painotalossa maksaessaan painatuksen itse. Mikäli yliopisto maksaa painatuskulut, tulee käyttää yliopiston määrittelemää painotaloa. Väittelijä vastaa painatusprosessista ja koevedoksen oikoluvusta.
 
Edellä annetut ohjeet ovat tiivistelmä väitöskirjan julkaisuprosessista. Väittelijän on syytä perehtyä myös tiedekunnan yksityiskohtaisiin julkaisuohjeisiin, jossa yhteydessä annetaan myös tekniset kirjoitusohjeet. Julkaisun kannet toteutetaan kansimallin mukaan painotalossa.

Painatuskulujen korvaus

Terveystieteiden tiedekunta korvaa väitöskirjan painatuskuluja maksimissaan 400€/ väitöskirja. Korvaus maksetaan ainoastaan yliopiston sopimustoimittajalta (Grano) tilattavista väitöskirjoista. Tiedekunnan ja painotalo Granon välillä sovitun mukaisesti väittelijä ilmoittaa painatusta tilatessaan, että painatuskuluista lähetetään maksimissaan 400€ lasku, joka sisältää arvonlisäveron suoraan Terveystieteiden tiedekuntaan. Mikäli painatuskulu on alle 400€, voidaan koko lasku lähettää tiedekunnalle. Laskun viitteeksi ilmoitetaan väittelijän nimi ja väitöspäivämäärä, sekä vastuualue 400010.