Opintojaksot

Opintojaksot, joista jatko-opinto-suunnitelma voidaan koota, löytyvät jatko-opinto-oppaasta WebOodista (Opintojaksot => Oppaittain => Tohtoriohjelman jatko-opinto-opas, Tutkintorakenteet välilehti).

Henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma (HJOPS) tulee toimittaa Terveystieteiden tiedekuntaan 3 kuukauden kuluessa jatko-opinto-oikeuden myöntämisestä. Jatko-opintojen jakautuminen yleisiin valmiustaito-opintoihin sekä tieteen- ja tutkimusalan jatko-opintoihin arvioidaan henkilökohtaista jatko-opintosuunnitelmaa laadittaessa yhdessä opiskelijan ja ohjaajien kanssa perustuen opiskelijan koulutustaustaan ja tutkimussuunnitelmaan.

Lisätietoa jatko-opintojen suunnittelusta ja hyväksyttävistä suorituksista löytyy jatko-opinto-oppaasta.

 

Valmiustaito-opinnot

Yliopistomme tohtorikoulu järjestää ns. yleisiä valmiustaito-opintoja kaikille yliopistomme jatko-opiskelijoille.  

Valmiustaito-opintojen tavoitteena on mm., että jatko-opiskelija

  • perehtyy tieteen teoriaan ja filosofiaan sekä tutkimuksensa eettisiin kysymyksiin ja oppii hyvän tieteellisen käytännön
  • saa valmiudet tutkimuksen suunnitteluun ja suorittamiseen, ml. ongelmanasettelun, menetelmien, resurssien ja aikataulun suunnittelun ja rahoituksen järjestämisen
  • hankkii hyvät viestintätaidot: tieteellisen ja yleistajuisen kirjallisen ja suullisen viestinnän ja tieteen popularisoinnin
  • oppii johtamis- ja ryhmätyötaitoja
  • saa valmiudet koulutustehtäviin ja muihin vaativiin asiantuntijatehtäviin

Opetussuunnitelmat

Tohtorikoulun opetussuunnitelmat ovat Tohtorikoulun opinto-oppaassa WebOodissa.
 
Yliopistopedagoginen koulutus Itä-Suomen yliopistossa

Jatko-opiskelijat voivat sisällyttää valmiustaito-opintoihinsa Opinto- ja opetuspalveluiden tarjoamia yliopistopedagogisia opintoja. Näille opintojaksoille ilmoittaudutaan Opinto- ja opetuspalveluiden koulutuskalenterin kautta.