Opintojaksot

Opintojaksot, joista jatko-opinto-suunnitelma voidaan koota, löytyvät jatko-opinto-oppaasta WebOodista (Opintojaksot => Oppaittain => Tohtoriohjelman jatko-opinto-opas, Tutkintorakenteet välilehti).

Henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma (HJOPS) tulee toimittaa terveystieteiden tiedekuntaan 3 kuukauden kuluessa jatko-opinto-oikeuden myöntämisestä. Jatko-opintojen jakautuminen yleisiin valmiustaito-opintoihin sekä tieteen- ja tutkimusalan jatko-opintoihin arvioidaan henkilökohtaista jatko-opintosuunnitelmaa laadittaessa yhdessä opiskelijan ja ohjaajien kanssa perustuen opiskelijan koulutustaustaan ja tutkimussuunnitelmaan.

 

Valmiustaito-opinnot

Yliopistomme tohtorikoulu järjestää ns. yleisiä valmiustaito-opintoja kaikille yliopistomme jatko-opiskelijoille.  

Valmiustaito-opintojen tavoitteena on mm., että jatko-opiskelija

 • perehtyy tieteen teoriaan ja filosofiaan sekä tutkimuksensa eettisiin kysymyksiin ja oppii hyvän tieteellisen käytännön
 • saa valmiudet tutkimuksen suunnitteluun ja suorittamiseen, ml. ongelmanasettelun, menetelmien, resurssien ja aikataulun suunnittelun ja rahoituksen järjestämisen
 • hankkii hyvät viestintätaidot: tieteellisen ja yleistajuisen kirjallisen ja suullisen viestinnän ja tieteen popularisoinnin
 • oppii johtamis- ja ryhmätyötaitoja
 • saa valmiudet koulutustehtäviin ja muihin vaativiin asiantuntijatehtäviin

Opetussuunnitelmat

Yleisten valmiustaitojen opintojaksot järjestetään pääosin englannin kielellä.

 • Conference English, 3 op
 • English for Postgraduate Students, 4 op
 • Mediaviestintä jatkokoulutettaville, 2 op
 • Puheviestintää jatkokoulutettaville, 2 op
 • Tieteellinen kirjoittaminen jatkokoulutettaville, 2 op
 • Scientific Writing Skills, 2 op
 • Research Information Retrieval and Management, 2 op
 • Tutkimuksen tiedonhaku ja –hallinta, 2 op
 • Doctoral Studies, Career and Networking, 1 op
 • Business for PhD Students, 2 op
 • Scientific Thought and the History of Science, 3 op
 • Research Ethics, 1 op
 • Research Project Mangement, 2 op
 • Research Supervision, 1 op
 • Seminar for Doctoral Students and Supervisors, 1 op

Opetussuunnitelma löytyy Tohtorikoulun opinto-oppaasta WebOodissa.

Jatko-opiskelijat voivat sisällyttää valmiustaito-opintoihinsa Opinto- ja opetuspalveluiden tarjoamia yliopistopedagogisia opintoja. Näille opintojaksoille ilmoittaudutaan Opinto- ja opetuspalveluiden koulutuskalenterin kautta.

Lisätietoa yleisten valmiustaitojen opinnoista: Merja Lyytikäinen