Kelpoisuus ja valintaperusteet

Hakeminen jatkokoulutukseen

Tieteellisessä jatkokoulutuksessa voidaan suorittaa lisensiaatin ja tohtorin tutkinto.

Jatko-opintokelpoisuus

Tieteelliseen jatkokoulutukseen kelpoinen on henkilö:

  • joka on suorittanut ylemmän korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinnon,
  • joka on suorittanut sellaisen ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin,
  • jolla yliopisto muutoin toteaa olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Mikäli haet jatko-opinto-oikeutta muulla kuin perustutkintosi tutkimusalalla voi tiedekunta määrätä sinulle täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Mahdolliset täydentävät opinnot määritetään opinto-oikeuden myöntämisen yhteydessä eikä niitä voi sisällyttää jatkotutkintoon.

Kelpoisuus ja valintaperusteet

Kliiniseen tohtoriohjelmaan hakevalla henkilöllä tulee olla valmis tai tekeillä oleva Kliiniseen tohtoriohjelmaan soveltuva korkeakoulututkinto, käynnissä tai suunnitteilla oleva väitöskirjatyöksi soveltuva tutkimusprojekti, johon liittyen on soveltuvan pääohjaajan hyväksymä tutkimussuunnitelma sekä väitöskirjatyölle sovitut ohjaajat. 

Terveystieteiden tiedekunnan tohtoriohjelmille jatko-opiskelijaksi hakevan, kelpoisuusehdot täyttävän hakijan valmiuksia ja sitoutumista jatko-opintojen menestykselliseen suorittamiseen arvioidaan seuraavilla yhteisillä kriteereillä, joista valintaperusteet muodostuvat:

  • tutkimussuunnitelman laatu: tutkimusaiheen innovatiivisuus, tutkimussuunnitelman realistisuus, selkeys ja toteutustapa sekä sen soveltuminen tutkimuksen suorituspaikan (laitos, yksikkö) tutkimusprofiiliin ja –strategiaan;
  • rahoitussuunnitelma;
  • tutkimusaiheen tieteellinen ja käytännöllinen relevanssi;
  • hakijan näytöt aikaisemmasta tutkimustyöstä, esim. työskentely tutkijana
  • menestyminen maisteriopinnoissa tai niitä vastaavissa opinnoissa;
  • kansainvälinen orientaatio ja opintojen edellyttämä kielitaito

Valintoja tehtäessä huomioidaan myös ohjauksen riittävyys ja asiantuntevuus.

Kliininen tohtoriohjelma arvioi hakijan tutkinnon soveltuvuuden ja opiskelijaksi valitulle voidaan määrätä täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi.