Ajankohtaista

Kliinisen tohtoriohjelman tiedotuskanavana toimii TT Doctoral Programme of Clinical Research -Yammer-ryhmä. Ryhmä on avoin kaikille Yammerin käyttäjille. Lisäksi kannattaa seurata ainakin seuraavia Yammer-ryhmiä:

Liity Yammer-ryhmiin ja pysy ajan tasalla!

 

Terveystieteiden tiedekunnassa järjestetään torstaisin klo 15-16 kaikille avoimia seminaareja. 

FACULTY OF HEALTH SCIENCES // SEMINARS

Seminaarisarjojen esittelyt

Frontiers in Health Sciences
-seminaarisarja

Tarjoaa mahdollisuuden kuulla terveystieteiden huippututkijoita maailmalta kerran kuussa, kuukauden ensimmäisenä torstaina.

Awarded Young Scientists
-seminaarit

Awarded Young Scientist -seminaari antaa puheenvuoron terveystieteiden tiedekunnasta väitelleille nuorille tutkijoille joiden tutkimukselle on myönnetty kansallinen tai kansainvälinen palkinto tai tunnustus.

Guest Speaker -seminaarit

Terveystieteiden tiedekunnan eri yksiköissä vierailevat luennoitsijat ja heidän avoimet seminaarinsa.

School of Pharmacy
-tutkimusseminaarit

Ajankohtaisia esityksiä kuopiolaisilta tai vierailevilta farmasian ja toksikologian alan kärkitutkijoilta. Lääketutkimuksen alan seminaareja kuullaan kuukauden viimeisenä torstaina.

PhD Student -seminaarit

Jatko-opiskelijaseminaari antaa tiedekunnan jatko-opiskelijoille mahdollisuuden esitellä omaa tutkimustaan ja saada kokemusta tieteellisten esitysten pitämisestä.

 

 

Seminaareihin liittyvät opintojaksot

Seminars in Health Sciences (PhD Student course)

Jatko-opiskelijoiden seminaariopintojakso on nimeltään Seminars in Health Sciences (PhD Student course). Opintojakson suoritusvaatimuksena on osallistuminen vähintään 10 seminaariin ja yksi essee (1 op). Halutessaan jatko-opiskelijat voivat pitää myös oman 30 minuutin mittaisen esityksen PhD Student seminars -sarjassa, mikä oikeuttaa toiseen opintopisteeseen. Ilmoittautuminen puhujaksi tapahtuu e-lomakkeella. 

Opintojaksolle ilmoittaudutaan WebOodissa ja kirjallinen työ palautetaan Moodleen. Seminaariosallistumisista tulee täyttää lomake, johon osallistumistiedot kerätään seminaarin isännältä kunkin seminaarin jälkeen. Kaikki Seminars in Health Sciences alla olevat seminaarit voidaan sisällyttää tähän opintosuoritukseen.

Farmasian laitoksen tutkimusseminaarit

Farmasian laitoksen tutkimusseminaarit -opintojaksoon lasketaan mukaan School of Pharmacy -seminaarit ja muut tiedekunnan seminaarit.

Seminars on Molecular Health Sciences

Vuosittain järjestettävä seminaarikurssi biolääketieteen opiskelijoille. Kaikki Seminars in Health Sciences alla olevat seminaarit voidaan sisällyttää tähän opintosuoritukseen. Yhteyshenkilöinä Kaisa Paldanius ja Juha Savinainen.