Väri- ja kuvateknologia

Professori Markku Hauta-Kasari

Kuvaus 

Väri- ja kuvateknologian maisteriopinnoissa perehdytään niihin tietojenkäsittelyn menetelmiin, joita käytetään älykkäässä värien ja kuvien käsittelyssä, kohteiden tunnistamisessa ja näitä tekniikoita tarvitsevissa sovelluksissa. Sovelluksia on mm.  lääketieteessä, metsätieteessä ja monilla eri teollisuuden aloilla. Siksi opintoihin voi sisällyttää mielenkiinnon kohteina olevia sovellusalojen kursseja, sovelletusta fysiikasta, metsätieteestä, biologiasta, ympäristötieteistä tai biotieteistä. Teoreettisemmin menetelmäopintoihin suuntautuvan opiskelijan kannattaa lukea matematiikan tai tilastotieteen kursseja.

Opinnot antavat hyvän pohjan filosofian tohtorin tutkintoon johtaviin jatko-opintoihin.

Osaamistavoitteet 

Opintojen tavoitteena on, että ne käytyään opiskelija tuntee väri- ja kuva-analyysin keskeiset ongelma-alueet sekä väri- ja kuva-analyysin perusmenetelmät. Sen lisäksi hän tuntee nykyaikaisia älykkään laskennan menetelmiä koneoppimisen, hahmontunnistuksen ja ryhmittelyanalyysin aloilta.

Urakehitys

Uravaihtoehtoina ovat pääasiassa tutkijan ura ja teollisuuden eri tehtävät. Laitoksella toimii medialaskennan alalla kansainvälisen tason tutkimusryhmiä, joissa voi suorittaa tohtorin tutkintoon vaadittavia jatko-opintoja ja tutkimustyötä. Teollisuuteen menneet maisterit ovat hyvin monenlaisissa tehtävissä väri- ja kuva-analyysiin liittyvistä suunnittelutehtävistä ohjelmistotalon ohjelmointi- ja suunnittelutehtäviin. Useat opiskelijat ovat siirtyneet myös ulkomaille töihin.

Esitietovaatimukset

Erityisiä esitietovaatimuksia ei ole, matematiikan ja fysiikan opinnot antavat hyvää pohjaa ja helpottavat opintoja. Opinnoissa voi luoda myös pohjaa yrittäjäksi ryhtymiselle, jolloin kannattaa lukea sivuaineena siihen liittyviä kursseja kauppatieteissä.

Opinnäytteet ja harjoittelu 

Opinnäytteet tehdään joko laitoksen tutkimusryhmässä osana jotain tutkimusprojektia tai teollisuusprojektissa.

Kurssit

Pakolliset kurssit

3621511  Algoritmien suunnittelu ja analysointi 6 op 

3621591 Tietojenkäsittelytieteen FM-seminaari 2 op

valittava toinen alla olevista

3621512  Ohjelmistotuotanto 6 op

3621513 Tietojenkäsittelytieteen tutkimusmenetelmät 6 op

lisäksi

3621112 FM-HOPS   1 op

8013453 Englanti   2 op

Erikoistyö tai harjoittelu

3621535   Erikoistyö (tietojenkäsittelytiede) 10, 15 tai 20 op

Pro gradu -tutkielma ja kypsyysnäyte (30 op)

Muita suositeltavia kursseja

 3621514   Paikkatietojärjestelmien suunnittelu 5 op

3621517   Hahmontunnistus 5 op

3621518   Konenäkö 5 op

3621520   Laskennallinen väri 5 op                   

3621525   Älytekniikan seminaari 5 op                    

3621528   Rinnakkaislaskenta 5 op                   

3621530   Rakenteisten dokumenttien käsittelykielet 5 op

3621532   Projektijohtamisen harjoitustyö 5 op

3621534   Langaton kommunikointi 5 op

3621547   Paikkatietoisten mobiilisovellusten kehitys 5 op

3621550  Rinnakkaisohjelmoinnin seminaari 3 op

3621552  Ryhmittelymenetelmät 5 op

3621553   Laskennallinen älykkyys II  5 op

3621554   Kuva-analyysi  5 op

3621556 Biosekvenssialgoritmit 5 op

3621557   Digitaalinen puheenkäsittely 5 op                                     

Sivuaineopinnot ja vapaasti valittavat opinnot 

Suuntautumisessa ei ole pakollisia sivuaineita, mutta matematiikan ja fysiikan opinnot helpottavat maisteriopintoja. Myös eri sovellusalojen opinnot tai yrittäjyysopinnot ovat hyödyllisiä.