Tietojenkäsittelytiede sivuaineena

Perusopinnot

25 op

Aineopinnot

35 op

Syventävät opinnot

30 op

Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot (25 op) 3621201

621211 Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 5
3621217 Ohjelmointi I   6
3621218    Perusopintojen harjoitustyö * 4
3621215 Tietojärjestelmän suunnittelu 5
3621216    Tietokonejärjestelmät * 5

 

Opiskelija voi korvata tähdellä (*) merkitut opintojaksot haluamillaan tietojenkäsittelytieteen aineopintojaksoilla

Tietojenkäsittelytieteen aineopinnot (35 op) 3521302

Jos opiskelija on suorittanut perusopintoihin Tietokonejärjestelmät ja / tai Perusopinten harjoitustyö opintojaksojen sijasta muita tietoejnkäsittelytieteen aineopintojaksoja, voi hän sisällyttää ko. kurssit aineopintokokonaisuuteen.

 

3621313 Tietorakenteet ja algoritmit 1 5 op  
3621315 Tiedonhallinta     5 op 5 op  
  Vapaavalintaisia opintojaksoja 25 op  

 

Jos opiskelija on suorittanut perusopintoihin Tietokonejärjestelmät ja / tai perusopinten harjoitustyö opintojaksojen sijasta muita tietoejnkäsittelytieteen aineopintojaksoja, voi hän sisällyttää ko. kurssit aineopintokokonaisuuteen.

Tietojenkäsittelytieteen syventävät opinnot (30 op) 362501

Kaksi seuraavista kolmesta pakollisesta opintojaksosta:

3621511 Algoritmien suunnittelu ja analysointi 6 op
3621512 Ohjelmistotuotanto 6 op
3621513 Tietojenkäsittelytieteen tutkimusmenetelmät 6 op
  Vapaavalintaisia tietojenkäsittelytieteen syventäviä opintojaksoja 18 op