Tietojenkäsittelytiede sivuaineena

Perusopinnot

25 op

Aineopinnot

35 op

Syventävät opinnot

30 op

Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot (25 op) 3621201

3621250 Johdatus tietojenkäsittelyyn 5
3621251 Ohjelmointi I   5
3621252  Ohjelmointi II * 5
3621254 Ohjelmistotuotanto I 5
3621253  Tietokonejärjestelmät * 5

 

Opiskelija voi korvata tähdellä (*) merkitut opintojaksot haluamillaan tietojenkäsittelytieteen aineopintojaksoilla

Tietojenkäsittelytieteen aineopinnot (35 op) 3521302

Jos opiskelija on suorittanut perusopintoihin Tietokonejärjestelmät ja / tai Ohjelmointi II opintojaksojen sijasta muita tietoejnkäsittelytieteen aineopintojaksoja, voi hän sisällyttää ko. kurssit aineopintokokonaisuuteen.

 

3621414 Tietorakenteet ja algoritmit 1 5 op  
3621411 Tiedonhallinta ja SQL    5 op  
3621412 Ohjelmointi III 5 op  
  Vapaavalintaisia opintojaksoja 20 op  

 

Tietojenkäsittelytieteen syventävät opinnot (30 op) 362501

Kaksi seuraavista kolmesta pakollisesta opintojaksosta:

3621511 Algoritmien suunnittelu ja analysointi 6 op
3621512 Ohjelmistotuotanto 6 op
3621513 Tietojenkäsittelytieteen tutkimusmenetelmät 6 op
  Vapaavalintaisia tietojenkäsittelytieteen syventäviä opintojaksoja 18 op

 

Kokonaisuusmerkinnät

Perus- ja aineopinnot

  • Joensuu: lehtori Simo Juvaste simo.juvaste (at) uef.fi
  • Kuopio: amanuenssi Paavo Pakoma paavo.pakoma (at) uef.fi

Syventävät opinnot

  • Joensuu: ota yhteys opintosihteeri Meri Jäppiseen meri.jappinen (at) uef.fi
  • Kuopio: amanuenssi Paavo Pakoma paavo.pakoma (at) uef.fi