SmartICT – älykkään automaation ohjelmointiosaaja

Digitalisaatio muuttaa kaikkien alojen yritysten ja organisaatioiden toimintaa. Esimerkiksi verkkokaupassa asioidessamme tai varatessamme internet-palvelusta ajan parturille käytämme ohjelmistoteknisin välinein toteutettuja digitaalisia palveluja. Näiden kaikkien ratkaisujen hankkimisessa, rakentamisessa ja ylläpitämisessä tarvitaan ohjelmistoteknistä osaamista.

Karelia-ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto järjestävät yhteistyössä koodarikoulutuksen eri alojen ammattilaisille.

Koulutus on tarkoitettu sinulle, jos haluat:

  • täydentää ammatillista osaamistasi ohjelmistotekniikkaan liittyvillä taidoilla
  • oppia ohjelmistotekniikan mahdollisuuksista työn kehittämisessä
  • oppia hahmottamaan johtamisen muutostarpeita digitaalisessa toimintaympäristössä


Koulutus soveltuu työelämässä toimiville tai työttömille eri alojen ammattilaisille, kuten esimerkiksi insinööreille, tradenomeille, muille it-alan ammattilaisille tai opettajille. Koulutuksen laajuus on opiskelijan henkilökohtaisista valinnoista riippuen 30-60 opintopistettä. Monet tieto- ja viestintätekniikan alan yritykset pyrkivät kehittämään henkilöstön monimuotoisuutta, ja erityisesti alalle pyritään houkuttelemaan enemmän naisia.

Suomessa ohjelmistoalan konsultointi-, palvelu- ja tuoteyrityksissä työskentelee noin 50 000 työntekijää. Alan yritysten yhteenlaskettu myynti on kasvanut keskimäärin 8,6% vuodessa vuoden 2010 jälkeen ja Suomen ohjelmistoyrittäjien jäsenyrityksistä 86% uskoo liikevaihdon kasvavan tänä vuonna. Alan yritysten yhteinen huolenaihe on osaavan henkilöstön rekrytointi.

Opinnot sisältyvät järjestävien korkeakoulujen tutkintoon johtaviin koulutuksiin, joten opiskelija voi hyödyntää saavuttamansa opintopisteet myöhemmin tutkinto-opiskelijana. Koulutus aloitetaan elo-syyskuun vaihteessa 2019. Ammattikorkeakoulussa 60 opintopistettä opiskelleelle opiskelijalle myönnetään korkeakouludiplomi. Opintojen suunniteltu kesto on 1,5 vuotta, mutta opiskelija voi halutessaan opiskella 60 opintopistettä vuoden aikana valitsemalla henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaansa tutkinto-opiskelijoiden ryhmien opintojaksoja.

Koulutuksen laajuus: 30-60 pistettä

Hinta: maksuton

Aloituspaikat: Karelia 40, Savonia 40, Itä-Suomen yliopisto 20

Hakuaika  Itä-Suomen yliopistossa alkavaan koulutukseen: 6.5.-31.7.2019. Karelia ammattikorkeakoulussa ja Savonia-ammattikorkeakoulussa aloittavien ryhmien hakuaika ja hakujärjestelyt ilmoitetaan heidän sivuillaan.

Koulutuksen kesto: 2.9.2019 - 31.12.2020

Opetussuunnitelma Karelia-ammattikorkeakoulu

Opetussuunnitelma Itä-Suomen yliopisto

Opetussuunnitelma Savonia-ammattikorkeakoulu

Lisätietoja:

Petri Laitinen sähköposti:
petri.laitinen@karelia.fi
puh. 050 913 1668

Erkki Pesonen
sähköposti: erkki.j.pesonen@uef.fi
puh. 040 355 2562

Tomi Hyttinen
sähköposti: tomi.hyttinen@savonia.fi
puh. 044 785 5006

Opiskelijahaku

Valintaperusteet

Opiskelijavalinnassa arvioidaan opiskelijan kykyä suoriutua opinnoista aiempien opintojen ja työelämässä hankitun osaamisen perusteella. Työkokemus, osaaminen ja opiskelumotivaatio arvioidaan hakemukseen liitetyn motivaatiokirjeen perusteella.

Hakemus:

  • hakijan henkilötiedot
  • motivaatiokirje
  • kopio aiemmasta tutkinnosta