Kurssit 2016-2017

Opintojaksojen aikataulut löytyvät WebOodista ja lukarista. Opintojaksoille ja tentteihin ilmoittaudutaan WebOodin kautta.

Periodit 1 = 1.9 – 21.10, 2 = 24.10 – 16.12, 3 = 9.1. – 17.3, 4 = 20.3 – 26.5

Jos kurssin nimi on suomeksi, kurssi luennoidaan suomeksi. Jos kurssin nimi englanniksi, kurssi luennoidaan englanniksi.

Opetustapa
pk = opetetaan paikallisesti
vv = videoluennot verkossa
kv = videoidaan Kuopiosta Joensuuhun
jv = videoidaan Joensuusta Kuopioon
ve = verkkokurssi

 

Tietojenkäsittelytieteen yleisopinnot

op
 
opetus
 
periodi
 
vuosi
 

1131000

Yliopisto-opinnot käyntiin (YOK)

1 op

pk

1

(I)

3621111 Unix-käyttö (UNIX) 2 op pk 2 (I)
  J: Tapani Toivonen        
  K: Matti Nykänen        
           
3621115 Tietoverkot tietojenkäsittelijöille (TIV) 1 op pk 1 (I)
  J: Roman Bednarik        
  K: Virpi Hotti        
           
3621110 Hops-tietojenkäsittelytiede (LuK) (HOPL) 2 op pk 1-4 (I-III)
  J: Jussi Parkkinen, Markku Tukiainen, Markku Hauta-Kasari        
  K: Maija Marttila-Kontio, Paavo Pakoma        
           
3621112 Hops-tietojenkäsittelytiede (FM) (HOPF) 1 op pk 1-4 (MSc)
  J:        
  K: Erkki Pesonen, Paavo Pakoma        
           
3621218 Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena 2 op pk 2-4 (I)
 

Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot

op
 
opetus
 
periodi
 
vuosi
 
3621211 Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen (JTT) 5 op pk 1 (I)
  J: Marja Kuittinen        
  K: Maija Marttila-Kontio        
           
3621217 Ohjelmointi I (OHI) 6 op pk 1-2 (I)
  J: Karelia amk        
  K: Savonia amk        
           
3621215 Tietojärjestelmän suunnittelu (TJS) 5 op jv 4 (I)
  J: Markku Tukiainen, Tapani Toivonen        
  K: Markku Tukiainen, Virpi Hotti        
           
3621216 Tietokonejärjestelmät (TKJ) 5 op jv 3 (I)
  J: Jussi Parkkinen        
  K: Jussi Parkkinen, Keijo Haataja        
           
3621218 Perusopintojen harjoitustyö (PHT) 4 op pk 2, 4 (I)
  J: Karelia amk     2  
  K: Erkki Pesonen     4  
           

Tietojenkäsittelytieteen aineopinnot

op
opetus
periodi
vuosi
3621313 Tietorakenteet ja algoritmit I (TRAI) 5 op pk 1 (II)
  J: Simo Juvaste - www-Joensuu        
  K: Kimmo Fredriksson        
           
3621320 Ohjelmoistotuotantoprosessi (OTP) 4 op vk 1 (II)
  J: Anne Eerola, Mikko Malinen        
  K: Anne Eerola, Virpi Hotti        
           
3621391 Aineopintojen seminaari (AOS) 2 op pk 1-2 (III)
  K: Virpi Hotti        
  J: Jussi Parkkinen        
           
3621312 Diskreetit rakenteet (DSR) 5 op jv 2 (I)
  J: Ville Heikkinen, Mikko Malinen        
  K: Ville Heikkinen, Virpi Hotti        
           
3621316 Hajautetut järjestelmät (HAJ) 4 op jv 2 (II)
  K: Simo Juvaste, Kimmo Fredriksson        
  J: Simo Juvaste        
           
3621321 Projektityö (PRJ) 8 op pk 2-3 (III)
  J: Gaetano La Russa  Kotisivu        
  K: Virpi Hotti        
           
3621317 Laskennan perusmallit (LAP) 3 op kv 3 (II)
  K: Matti Nykänen        
  J: Matti Nykänen,  Calkin Suero Montero        
           
3621367 Ohjelmointi II (OHII) 6 op pk 3 (I)
  J: Ilkka Jormanainen        
  K: Erkki Pesonen        
           
3621314 Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia (IVT) 5 op ve 4 (I)
  Ilkka Jormanainen        
           
3621315 Tiedonhallinta (THA) 5 op pk 3-4 (I)
  K: Savonia amk        
  J: Karelia amk        
           
3621318 Tietorakenteet ja algoritmit II (TRAII) 3 op pk 4 (II)
  J: Simo Juvaste        
  K: Matti Nykänen        
           
3621319 Parityö (PAT) 3 op   4 (II)
           

Valinnaiset aineopinnot

op

opetus

periodi

vuosi

3621328 Johdatus tietoturvaan 4 op kv 1 (II-III)
  (Introduction to Data Security)        
  Keijo Haataja        
           
3621329 Liiketoimintakeskeinen data-analytiikka 4 op 2xpk 2 (II-III)
  (Business-oriented Data Analytics)        
  Virpi Hotti        
           
3621330 Tiedonlouhinta data-analytiikassa 4 op 2xpk 3 (II-III)
  (Data Mining in Data Analytics)        
  Maija Marttila-Kontio        
           
3621357 Tulkinta, visualisointi ja tarinankerronta data-analytiikassa 4 op 2xpk 4 (II-III)
  (Interpretation, Visualization and Data Storytelling in Data Analytics)        
  Maija Marttila-Kontio        
           
3621344 Johdatus sulautettuihin järjestelmiin 4 op kv 3 (II-III)
  (Introduction to Embedded Systems)      
  Pekka Toivanen      
           
3621342 Aineopintojen harjoitustyö 2-5 op   1-4 (II-III)
  (Project in BSc Studies in Computer Science)        
           
           
3621333 Aineopintojen harjoittelu 5-8 op   1-4 (II-III)
  (Practical Trqaining in BSc)        
           
3621xxx Koulun tvt-infrastruktuuri 4 op jv 4 (II-III)
  (Learning Laboratory at School)        
  Marja Kuittinen        
           
           

Tietojenkäsittelytieteen syventävät opinnot

op
 
opetus
 
periodi
 
vuosi
 
3621511 Design and Analysis of Algorithms (ASA) 6 op jv 1 (MSc)
  (Algoritmien suunnittelu ja analysointi)        
  J: Pasi Fränti, Radu Mariescu-Istodor         
  K: Pasi Fränti, Matti Nykänen        
           
3621512 Software Engineering (OHT)   6 op jv 2 (MSc)
  (Ohjelmistotuotanto)        
  Markku Tukiainen, Afkari Roshkari        
           
3621513 Research Methods in Computer Science (TUM)    6 op ve, jv 3 (MSc)
  (Tietojenkäsittelytieteen tutkimusmenetelmät)        
  Jarkko Suhonen, Solomon Sunday Oyelere        
           
3621591 FM-seminaari 2 op kv 1-4 (MSc)
  Matti Nykänen        
           
3621522 Study Log 6 op pk 1-4 (MSc)
  (Opiskelulokikirja)        
  J: Jarkko Suhonen        
           

Valinnaiset syventävät opintojaksot

op opetus periodi vuosi
3621520 Computational Color (LAV)  5 op pk 1 (MSc)
  (Laskennallinen väri)        
  J: Ville Heikkinen        
           
3621518 Machine Vision 5 op kv 1 (MSc)
  (Konenäkö)        
  Pekka Toivanen, Mikko Malinen        
           
3621655 Industrial Project    5 op jv 1 (MSc)
   (ICT-teollisuusprojekti)        
  Jussi Parkkinen        
           
3621517 Pattern Recognition 5 op jv 2 (MSc)
  (Hahmontunnistus)        
  Tomi Kinnunen, Ville Vestman        
           
3621543 ICT for Development 5 op ve 2 (MSc)
  (Kestävän kehityksen tieto- ja viestintätekniikka)        
  Jarkko Suhonen, Solomon Sunday Oyelere        
           
3621552 Clustering Methods 5 op jv 3-4 (MSc)
  (Ryhmittelymenetelmät)        
  Pasi Fränti        
           
3621656 Data Governance and Management Frameworks 5 op 2xpk 3 (MSc)
  (Tiedonjohtaminen)        
  Virpi Hotti        
           
3621533 User Centered Design 5 op jv 4 (MSc)
  (Käyttäjäkeskeinen suunnittelu)        
  Roman Bednarik, Afkari Roshkari        
           
3621564 Speech technology workshop 5 op jv 4 (MSc)
  (Puheteknologian työpaja)        
  Tomi Kinnunen, Ville Hautamäki        
           
3621544 The Philosophy of Computer Science 5 op jv 4 (MSc)
  (Tietojenkäsittelytieteen tieteenfilosofia)        
  Matti Tedre        
           

Tilastotieteen opetus 2016-2017

       
Alla on tilastotieteen oppiaineessa tarjottava opetus lukuvuonna 2016-2017. Videoitavat kurssit voi suorittaa molemmilla kampuksilla, mutta opettaja on fyysisesti läsnä merkityssä opetuspaikassa. Tarkemmat kurssikuvaukset, ilmoittautuminen ja opetuksen ajankohdat ja löytyvät WebOodista.
 
           
3622210 Kuvaileva tilastotiede ja aineiston hankinta (KuvTil), vain Joensuussa 2-4 op pk 1 (I)
  Esko Valtonen        
           
3622328  Regression Analysis 1 4 op jv 1 (II-III)
  (Regressioanalyysi 1)        
  Matti Estola        
           
3622323 Introduction to Statistical Inference 2 4 op jv 1 (II-III)
  (Johdatus tilastolliseen päättelyyn 2)        
  Ville Hautamäki        
           
3622231  Tilastotieteen peruskurssi (TPK), vain Kuopiossa 4 op pk 1 (II)
  Mika Hujo        
           
3622211 Tilastolliset mallit ja testaus (TilMal), vain Joensuussa 2-4 op pk 2 (I)
  Esko Valtonen        
           
3622329 Regression Analysis 2 4 op jv 2 (II-III)
   (Regressioanalyysi 2)        
  Matti Estola        
           
3622349 Spatial statistics 5 op jv 2 (II-III)
  (Spatiaalinen tilastotiede)        
  Lauri Mehtätalo        
           
3622347 Bayesian Inference 1 5op jv 2 (II-III)
  (Bayes-päättely 1)        
  Ville Hautamäki, Ivan Kukanov        
           
3622111 Basic statistics in English 5 op kv 2 (I)
  (Tilastotieteen perusteet englanniksi)        
  Mika Hujo        
           
3622217 Perusopintojen harjoitustyö (tilastotiede) 1-2 op pk 1-4 (I-II)
  J: Esko Valtonen        
  K: Mika Hujo        
           
3622222 SPSS -kurssi 2 op ve 1-4 (I-II)
  (Basic Course in SPSS)        
  Esko Valtonen        
           
3622223 R-kieli 2 op ve 1-4 (I-II)
  (Basic Course in R)        
  Esko Valtonen        
           
3622231 Tilastotieteen johdantokurssi (TJK), vain Kuopiossa 5 op pk 3 (I)
           
           
3622212 Todennäköisyysmallit, päättely ja epäparametriset menetelmät (TPEM) 5 op pk 3 (I)
  K: Mika Hujo        
  J: Esko Valtonen        
           
3622232 Tilastollinen ohjelmistokurssi (TIO) (SPSS) 2 op pk 3 (I)
  vain Kuopiossa        
           
3622348 Bayesian Inference 2 5 op jv 3 (II-III)
  (Bayes -päättely 2)        
  Ville Hautamäki        
           
3622314 Linear Mixed-Effects models 4 op vv,ve 3 (II-III)
  (Lineaariset sekamallit)        
  Lauri Mehtätalo        
           
3622213 Regressiotekniikat (Regrtekn), vain Joensuussa 4 op pk 4 (I)
  Esko Valtonen        
           
3622232 Tilastollinen ohjelmistokurssi  (TIO) (SPSS) 2 op pk 4 (I)
  vain Kuopiossa        
           
3622321 Introduction to statistical inference I 5 op jv 4 (I-III)
  (Johdatus tilastolliseen päättelyyn 1)        
  Lauri Mehtätalo        
           
3622346 Generalized linear models 5 op kv 4 (II-III)
  Yleistetyt lineaariset mallit        
  Mika Hujo        
           

Kieli- ja viestintä-opinnot tietojenkäsittelytieteen opiskelijoille

Kieli- ja viestintäopinnot

op

toteutus

periodi

vuosi

8013451

English Academic Reading and Study Skills (EARS)

2 op

pk

4

(I)

8012451

Ruotsia tietojenkäsittelytieteen opiskelijoille (RUO)

3 op

pk

3-4

(II)

8026020

Tietojenkäsittelytieteen tiedonhaku

1 op

ve

1-4

(II-III)

8011451

Kirjoitusviestintää tietojenkäsittelytieteen opiskelijoille (KIVI) (Kuopio)

2 op

pk

K: 1-2

 

(III)

8011300

Kirjoitusviestintää fysiikan, kemian, matematiikan ja tietojenkäsittelytieteen opiskelijoille (Joensuu)

2 op pk J:2 (III)

8011475

Puheviestintää tietojenkäsittelytieteen opiskelijoille (PUVI) (Kuopio)

2 op

pk

K:1-2

(III)

8011449

Puheviestintää luonnontieteiden ja metsätieteiden opiskelijoille (PUVI) (Joensuu)

2 op

pk

J:1,2

(III)

8013300

Advanced Course in English Academic and Professional Communication (EAPC) (Kuopio)

2 op

pk

K: 3-4

(IV)

8013328

Advanced Course in English Academic and Professional Communication for Students of Natural Science and Forestry  (AEAPC)

2 op

pk

J: 2

(IV)