Kurssit 2017-2018

Opintojaksojen aikataulut löytyvät WebOodista ja lukarista. Opintojaksoille ja tentteihin ilmoittaudutaan WebOodin kautta.

Periodit 1 = 1.9 – 27.10, 2 = 30.10 – 18.12, 3 = 8.1. – 16.3, 4 = 19.3 – 25.5

Jos kurssin nimi on suomeksi, kurssi luennoidaan suomeksi. Jos kurssin nimi englanniksi, kurssi luennoidaan englanniksi.

Opetustapa
pk = opetetaan paikallisesti
vv = videoluennot verkossa
kv = videoidaan Kuopiosta Joensuuhun
jv = videoidaan Joensuusta Kuopioon
ve = verkkokurssi

 

Tietojenkäsittelytieteen yleisopinnot

op
 
opetus
 
periodi
 
vuosi
 

1131000

Yliopisto-opinnot käyntiin (YOK)

1 op

pk

1

(I)

           
3621110 Hops-tietojenkäsittelytiede (LuK) (HOPL) 2 op pk 1-4 (I-III)
  J: Matti Tedre, Jussi Parkkinen, Markku Tukiainen, Markku Hauta-Kasari        
  K: Maija Marttila-Kontio, Paavo Pakoma        
           
3621112 Hops-tietojenkäsittelytiede (FM) (HOPF) 1 op pk 1-4 (MSc)
  J: Pasi Fränti        
  K: Erkki Pesonen, Paavo Pakoma        
           
3621218 Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena 2 op pk 2-4 (I)
 

Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot

op
 
opetus
 
periodi
 
vuosi
 
3621250 Johdatus tietojenkäsittelyyn (JTK) 5 op pk 1 (I)
  J: Marja Kuittinen        
  K: Erkki Pesonen        
           
3621251 Ohjelmointi I - Ohjelmoinnin perusteet (OHI) 5 op pk 1 (I)
  J: Eero Mönkkönen Karelia amk, Ilkka Jormanainen        
  K: Sami Lahti Savonia amk, Erkki Pesonen        
           
3621254 Ohjelmistotuotanto I (OTI) 5 op pk 4 (I)
  J: Eero Mönkkönen amk, Markku Tukiainen        
  K: Keijo Kuosmanen amk, Virpi Hotti        
           
3621253 Tietokonejärjestelmät (TKJ) 5 op pk 2 (I)
  J: Ilpo Räsänen ja Jukka Anttonen amk, Jussi Parkkinen        
  K: Pekka Granroth amk, Matti Nykänen        
           
3621252 Ohjelmointi II - Käyttöliitttymäohjelmointi (OHII) 5 op pk 2 (I)
  J: Eero Mönkkönen amk, Ilkka Jormanainen        
  K: Jukka Kinnunen amk,  Erkki Pesonen        
           

Tietojenkäsittelytieteen aineopinnot

op
opetus
periodi
vuosi
3621313 Tietorakenteet ja algoritmit I (TRAI) 5 op pk 1 (II)
  J: Simo Juvaste - www-Joensuu        
  K: Matti Nykänen        
           
3621320 Ohjelmoistotuotantoprosessi (OTP) 4 op jv 1 (II)
  J: Markku Tukiainen, Anssi Kanervisto        
  K: Markku Tukiainen,  Virpi Hotti        
           
3621391 Aineopintojen seminaari (AOS) 2 op pk 1-2 (III)
  K: Virpi Hotti        
  J: Jussi Parkkinen        
           
3621410 Diskreetit rakenteet (DSR) 5 op pk 2 (I)
  J: Ville Heikkinen        
  K:        
           
3621316 Hajautetut järjestelmät (HAJ) 4 op jv 2 (II)
  K: Simo Juvaste, Erkki Pesonen        
  J: Simo Juvaste        
           
3621321 Projektityö (PRJ) 8 op pk 2-3 (III)
  J: Sami Sieranoja        
  K: Virpi Hotti        
           
3621317 Laskennan perusmallit (LAP) 3 op kv 3 (II)
  K: Matti Nykänen        
  J: Matti Nykänen,  Marja Kuittinen        
           
3621412 Ohjelmointi III - Olio-ohjelmointi (OHIII) 5op pk 3 (I)
  J: Eero Mönkkönen amk, Ilkka Jormanainen        
  K: Jukka Kinnunen amk, Erkki Pesonen        
           
3621413 Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia (IVT) 5 op ve 4 (I)
  Ilkka Jormanainen        
           
3621411 Tiedonhallinta ja SQL (THA) 5 op pk 3 (I)
  K: Keijo Kuosmanen amk, Matti Nykänen        
  J: Joni Ranta amk, Marja Kuittinen        
           
3621318 Tietorakenteet ja algoritmit II (TRAII) 3 op pk 4 (II)
  J: Simo Juvaste        
  K: Matti Nykänen        
           
3621319 Parityö (PAT) 3 op   4 (II)
           

Valinnaiset aineopinnot

op

opetus

periodi

vuosi

3621344 Johdatus sulautettuihin järjestelmiin (JSU) 4 op kv 2 (II-III)
  Pekka Toivanen        
           
3621420 Insights from Data (DNK) 4 op 2xpk 2 (II-III)
  (Datasta näkemyksiä)        
  Virpi Hotti        
           
3621419 Robotics (ROB) 4 op jv 3 (II-III)
  (Robotiikka)        
  Ilkka Jormanainen, Tapani Toivonen        
           
3621325 Android-ohjelmoinnin perusteet 4 op ve 3-4 (II-III)
  Erkki Pesonen        
           
3621332 Johdatus testaukseen 4 op kv 4 (II-III)
  Katja Pietiäinen      
           
3621342 Aineopintojen harjoitustyö 2-5 op   1-4 (II-III)
  (Project in BSc Studies in Computer Science)        
           
           
3621333 Aineopintojen harjoittelu 5-8 op   1-4 (II-III)
  (Practical Trqaining in BSc)        
           
           
           

Tietojenkäsittelytieteen syventävät opinnot

op
 
opetus
 
periodi
 
vuosi
 
3621511 Design and Analysis of Algorithms (ASA) 6 op jv 1 (MSc)
  (Algoritmien suunnittelu ja analysointi)        
  J: Pasi Fränti, Radu Mariescu-Istodor         
  K: Pasi Fränti, Matti Nykänen        
           
3621512 Software Engineering (OHT)   6 op jv 2 (MSc)
  (Ohjelmistotuotanto)        
  J: Markku Tukiainen, Hoorieh Afkari        
  K: Markku Tukiainen, Virpi Hotti        
           
3621513 Research Methods in Computer Science (TUM)    6 op ve, jv 4 (MSc)
  (Tietojenkäsittelytieteen tutkimusmenetelmät)        
  Jarkko Suhonen        
           
3621591 FM-seminaari 2 op kv 1-4 (MSc)
  Matti Nykänen        
           
           

Valinnaiset syventävät opintojaksot

op opetus periodi vuosi
3621520 Computational Color (LAV)  5 op pk 1 (MSc)
  (Laskennallinen väri)        
  J: Ville Heikkinen        
           
3621665 Introduktion to Digitalization of Society (DIG) 5 op ve, jv 1 (MSc)
  (Digitalisaation perusteet)        
  MAtti Tedre        
           
3621655 Industrial Project   (IDP) 5 op jv 1 (MSc)
   (ICT-teollisuusprojekti)        
  Jussi Parkkinen        
           
3621517 Pattern Recognition (HAT) 5 op jv 2 (MSc)
  (Hahmontunnistus)        
  Tomi Kinnunen, Ville Vestman        
           
3621555 Color Science (CSL) 5 op pk 2 (MSc)
  (Väriopin harjoitustyö)        
  J: Markku Hauta-Kasari        
           
3621662 Insights from Data (DNK) 5 op 2xpk 2 (MSc)
  (Datasta näkemyksiä)        
  Virpi Hotti        
           
3621528 Parallel Computing (RIN) 5 op jv 3 (MSc)
  (Rinnakkaislaslenta)        
  Simo Juvaste        
           
3621663 Ambidexterity and building blocks (ABB) 5 op 2xpk 3 (MSc)
  (Datan hyödyntäminen organisaatiokyvykkyyksein kehittämisessä)        
  Virpi Hotti        
           
3621549 Usability Engineering (KAT) 5 op jv 4 (MSc)
  (Käytettävyystekniikat)        
  Roman Bednarik        
           
3621553 Computational Intelligence II (LAII) 5 op kv 4 (MSc)
  (Laskennallinen älykkyys II)        
  Pekka Toivanen        
           
3621527 Ohjelmoinnin oppimisen kognitiiviset teoriat (OKT) 5 op ve 4 (MSc)
  Marja Kuittinen        
           
3621547 Location-aware mobile applications development (LAMAD) 5 op jv 4 (MSc)
  ( Paikkatietoisten mobiilisovellusten kehitys)        
           

Tilastotieteen opetus 2017-2018

       
Alla on tilastotieteen oppiaineessa tarjottava opetus lukuvuonna 2017-2018. Videoitavat kurssit voi suorittaa molemmilla kampuksilla, mutta opettaja on fyysisesti läsnä merkityssä opetuspaikassa. Tarkemmat kurssikuvaukset, ilmoittautuminen ja opetuksen ajankohdat ja löytyvät WebOodista.
 
    op opetus periodi vuosi
3622210 Kuvaileva tilastotiede ja aineiston hankinta (KuvTil), vain Joensuussa 2-4 op pk 1 (I)
  Esko Valtonen        
           
3622323 Introduction to Statistical Inference 2 4 op jv 1 (II-III)
  (Johdatus tilastolliseen päättelyyn 2)        
  Lauri Mehtätalo        
           
3622230  Tilastotieteen johdantokurssi (TJK), vain Kuopiossa 5op pk 1 (II)
  Juho Kettunen        
           
3622211 Tilastolliset mallit ja testaus (TilMal), vain Joensuussa 2-4 op pk 2 (I)
  Esko Valtonen        
           
3622111 Basic statistics in English 5 op kv 2 (I)
  (Tilastotieteen perusteet englanniksi)        
  Mika Hujo        
           
3622232 Tilastollinen ohjelmistokurssi, vain Kuopiossa 2 op pk 2 (I)
  Mika Hujo        
           
3622217 Perusopintojen harjoitustyö (tilastotiede) 1-2 op pk 1-4 (I-II)
  J: Esko Valtonen        
  K: Mika Hujo        
           
3622224 SPSS-verkkokurssi 1 op ve 1-4 (I-II)
  (SPSS Online Course)        
  Esko Valtonen        
           
3622223 R-kieli 2 op ve 1-4 (I-II)
  (Basic Course in R)        
  Mika Hujo        
           
3622231 Tilastotieteen peruskurssi (TPK), vain Kuopiossa 4 op pk 3 (I)
  Mika Hujo        
           
3622212 Todennäköisyysmallit, päättely ja epäparametriset menetelmät (TPEM) 5 op jv 3 (I)
  Esko Valtonen        
           
3622328 Regressioanalyysi 1 5 op   3  
           
           
3622213 Regressiotekniikat 4 op jv 4 (II-III)
  Esko Valtonen        
           
3622329 Regressioanalyysi 2 4 op   4  
           
           
3622314 Introduction to Statistical Inference 1 5 op jv 4 (II-III)
  (Johdatus tilastolliseen päättelyyn 1)        
  Ville Hautamäki        
           
3622233 Tilastollinen koesuunnittelu 5op kv 4  
  Mika Hujo        
           
3622232 Tilastollinen ohjelmistokurssi  (TIO) (SPSS) 2 op pk 4 (I)
  vain Kuopiossa        
           
           

Kieli- ja viestintä-opinnot tietojenkäsittelytieteen opiskelijoille

Kieli- ja viestintäopinnot

op

toteutus

periodi

vuosi

8013451

English Academic Reading and Study Skills (EARS)

2 op

pk

4

(I)

8012451

Ruotsia tietojenkäsittelytieteen opiskelijoille (RUO)

3 op

pk

3-4

(II)

8026020

Tietojenkäsittelytieteen tiedonhaku

1 op

ve

1-4

(II-III)

8011451

Kirjoitusviestintää tietojenkäsittelytieteen opiskelijoille (KIVI) (Kuopio)

2 op

pk

K: 1-2

 

(III)

8011300

Kirjoitusviestintää fysiikan, kemian, matematiikan ja tietojenkäsittelytieteen opiskelijoille (Joensuu)

2 op pk J:2 (III)

8011475

Puheviestintää tietojenkäsittelytieteen opiskelijoille (PUVI) (Kuopio)

2 op

pk

K:1-2

(III)

8011449

Puheviestintää luonnontieteiden ja metsätieteiden opiskelijoille (PUVI) (Joensuu)

2 op

pk

J:1-2

(III)

8013300

Advanced Course in English Academic and Professional Communication (EAPC) (Kuopio)

2 op

pk

K: 3-4

(IV)

8013328

Advanced Course in English Academic and Professional Communication for Students of Natural Science and Forestry  (EAPC) (Joensuu)

2 op

pk

J: 4

(IV)