Kuulustelukäytännöt

Laitoksen kurssien pääsääntöinen suoritustapa on kirjallinen kuulustelu. Jos kurssia ei voi suorittaa kirjallisella kuulustelulla, niin siitä mainitaan opintojaksokuvauksessa. Kirjallisissa kuulusteluissa nodatetaan lukuvuoden 2012-13 alusta lähtien seuraavia käytäntöjä:

 

Kurssikuulustelu

Kurssi kestää pääsääntöisesti yhden periodin. Kurssikuulustelu kestää pääsääntöisesti 4 tuntia (ICT-koulutuspolun kuulustelut 3 tuntia). Se voidaan myös jakaa kahteen osaan 2+2 tuntia, joista ensimmäinen on noin kurssin puolivälissä (välitentit). Jos se on jaettu kahteen osaan, niin kurssin läpäisy määräytyy osien yhteispisteiden perusteella, eikä yksittäisellä osalla siis ole omaa erillistä läpäisyrajaa. Kurssilla voidaan vaatia jokin ennalta ilmoitettu osuus sen harjoitustehtävistä (tai vastaavista suoritteista kuten harjoitustöistä, kirjoitelmista, jne.) jotta opiskelija saa osallistua kurssikuulusteluun. Osa kurssin pisteistä voi määräytyä harjoitustehtävistä.

 

Uusintakuulustelu

Kurssin uusintakuulustelu on yksi 4 tunnin kuulustelu (ICT-koulutuspolku 3h), myös silloinkin kun kurssikuulustelu oli jaettu. Muuten kurssin uusintakuulustelua koskevat samat käytännöt kuin sen kurssikuulusteluakin.

 

Yleiset kuulustelut

Yleisen kuulustelun arvosana määräytyy vain sen pisteiden perusteella, esimerkiksi laskuharjoituspisteitä ei enää huomioida. Kuulustelija voi vaatia yleiseen kuulusteluun osallistujalta vastaavat pakolliset harjoitustehtävät yms. kuin kurssikokeeseenkin osallistuneilta vaadittiin, mutta silloin kuulustelijan on huolehdittava, että yleiseen kuulusteluun osallistuja pystyy suorittamaan ne itsenäisesti käymättä kurssia.

 

Suoritustavat ja arvostelu

Kurssin suoritustavat ja arvostelu ilmoitetaan pääsääntöisesti opintojaksokuvauksessa. Luennoija voi täsmentää niitä vielä ensimmäisen luentoviikon aikana. Silloin voi myös lisätä kurssille uusia suoritustapoja, mutta ei enää perua mitään kurssikuvaukseen jo kirjattua suoritustapaa. Numeroarvostelussa käytetään yliopiston ohjetta: alimpaan hyväksyttyyn arvosanaan 1/5 vaaditaan 50% pisteistä, korkeimpaan arvosanaan 5/5 taas vaaditaan 90% pisteistä, ja muut arvosanat määräytyvät niiden välillä lineaarisesti (jolloin seuraava arvosana on aina +10%).

 

Kuulustelujen ajoittuminen

Jos kurssi luennoidaan video-opetuksena kampusten välillä, niin myös sen kuulustelut ovat samaan aikaan kummallakin kampuksella. Kurssikuulustelu on kahden viikon sisällä kurssin päättymisestä. Uusintakuulustelu on noin kuukauden päästä kurssikuulustelusta. Noin 2-4 kuukauden päästä tästä uusintakuulustelusta on yksi yleinen kuulustelu. Säännöllisesti toistuvilla kursseilla järjestetään vähintään 2 yleistä kuulustelua lukuvuodessa. Lisäksi elokuun lopulla järjestetään sellainen yleinen kuulustelu, jossa voi suorittaa kaikkia niitä kursseja, jotka olivat opetustarjonnassa edellisenä lukuvuotena ja ovat tenttimällä suoritettavissa (pois lukien ICT-koulutuspolun amk:n puolelta tulleet opintojaksot). Uusintakuulustelut ja yleiset kuulustelut ajoitetaan sellaisiin tenttipäiviin, joissa ne eivät mene päällekkäin kurssikuulustelujen kanssa.

 

Kuulusteluihin ilmoittautuminen

Opiskelija ilmoittautuu kaikkiin kuulusteluihin (mukaan lukien kurssikuulustelut) WebOodIn kautta. Koetilaisuuksien käytännön järjestelyt (kuten salivaraukset, valvojat, jne.) tehdään ilmoittautumislukumäärien perusteella.