Kuopion kuulustelut / Exams in Kuopio

KK = Kurssikuulustelu, course exam
UT = Uusintakuulustelu, course exam re-take
VK = Välikoe, mid-term exam
YK = Yleinen kuulustelu, general exam

Huom. tenttitilaisuuksiin liittyvät kysymykset kansliaan tai tentin vastuuvalvojalle

 

Lokakuu / October  2017

 
Aika ja paikka
Time and place
Kuulustelu / Exam Valvojat / Examiners    
pe 20.10, klo 12-16, CA101

 

Ohjelmistotuotantoprosessi KK

klo 12-14 Virpi Hotti

klo 12-14 Maiju Karjalainen

klo 14-16 Kaisa Hämäläinen

   
pe 20.10, klo 12-16, CA101

Yleinen kuulustelu

 • The Philosophy of Computer Science (Tietojenkäsittelytieteen tieteenfilosofia)

 

kuten yllä, as above

ke 25.10, klo 8.30-11.30, B2002, E27 Ohjelmointi I - Ohjelmoinnin perusteet, ryhmä 1, KK, ei tenttiin ilmoittautumista

B2002:

klo 8.30-11.30 Sami Lahti

E27:

klo 8.30-11.30 Anastasia Kirjanen

   
ke 25.10, klo 12.30-15.30, B2002, E27 Ohjelmointi I - Ohjelmoinnin perusteet, ryhmä 2, KK, ei tenttiin ilmoittautumista

B2002:

klo 12.30-15.30 Sami Lahti

E27:

klo 12.30-15.30 Mika Hujo

pe 27.10, klo 12-16, SN100

Tietorakenteet ja algoritmit I KK

Johdatus tietojenkäsittelyyn KK

klo 12-14 Aleksanteri Kuitu

klo 12-14

klo 14-16 Erkki Pesonen

   

Marraskuu / November  2017

 
 
Aika ja paikka
Time and place
Kuulustelu / Exam Valvojat / Examiners    
pe 03.11, klo 12-16, CA101

Design and Analysis of Algorithms (Algoritmien suunnittelu ja analysointi) KK

Introduction to Statistical Inference 2 (Johdatus tilastolliseen päättelyyn 2) KK

klo 12-14 Kaisa Hämäläinen

klo 12-14 Eemeli Ruohio

klo 14-16 Maiju Karjalainen

   
ke 08.11, klo 12-16, SN100 Tilastotieteen johdantokurssi KK

klo 12-14 Erkki Pesonen

klo 12-14 Laura Toivanen

klo 14-16 Anastasia Kirjanen

pe 17.11, klo 12-16, CA101

Tietorakenteet ja algoritmit I UT

 

klo 12-14 Matti Nykänen

klo 12-14 Juho Kettunen

klo 14-16 Aleksanteri Kuitu

   
pe 17.11, klo 12-16, CA101

Yleinen kuulustelu

 • Generalized linear models (Yleistetyt lineaariset mallit)
 • Tietojärjestelmän suunnittelu
 • Introduction to Statistical Inference 1 (Johdatus tilastolliseen päättelyyn 1)
 • Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia
kuten yllä, as above    
ma 20.11, klo 15-18

Ohjelmointi I - Ohjelmoinnin perusteet UT1

 • Ilmoittautuminen Savonian Wilman kautta. wilma.savonia.fi
 
pe 24.11, klo 12-16, MD100

Design and Analysis of Algorithms (Algoritmien suunnittelu ja analysointi) UT

Introduction to Statistical Inference 2 (Johdatus tilastolliseen päättelyyn 2) UT

Ohjelmistotuotantoprosessi UT

Johdatus tietojenkäsittelyyn UT

klo 12-14 Matti Nykänen

klo 12-14 Maiju Karjalainen

klo 14-16 Eemeli Ruohio

   
pe 24.11, klo 12-16, MD100

Yleinen kuulustelu

 • Tietorakenteet ja algoritmit II
 • Clustering Methods (Ryhmittelymenetelmät)
 • Linear Mixed-Effects models (Lineaariset sekamallit)
 • Introduction to digitalization of society (Digitalisaation perusteet)
kuten yllä, as above    
ti 28.11, klo 8-10, CA101 Diskreetit rakenteet VK1

klo 8-10 Juho Kettunen

klo 8-10 Aleksanteri Kuitu

ke 29.11, klo 12-14, CA105 Tilastollinen ohjelmistokurssi NK, ryhmä 1 klo 12-14 Juho Kettunen
ke 29.11, klo 14-16, CA105 Tilastollinen ohjelmistokurssi NK, ryhmä 2 klo 14-16 Juho Kettunen

Joulukuu / December   2017

 
Aika ja paikka
Time and place
Kuulustelu / Exam Valvojat / Examiners    
to 14.12, klo 8-11, B1174 (Opistotie) Tietokonejärjestelmät KK, kuulusteluun ei tarvitse ilmoittautua klo 8-11
to 14.12, klo 12-16, CA101

Basic Statistic in English KK

Hajautetutjärjestelmät KK

klo 12-14 Matti Nykänen

klo 12-14 Anastasia Kirjanen

klo 14-16 Kaisa Hämäläinen

   
pe 15.12, klo 12-16, SN200

Ohjelmistotuotanto KK

Tilastotieteen johdantokurssi UT

klo 12-14 Laura Toivanen

klo 12-14 Maiju Karjalainen

klo 14-16 Eemeli Ruohio

   
ma 18.12, klo 13-17, CA101

Hahmontunnistus KK

Diskreetit rakenteet KK

Diskreetit rakenteet VK2 (klo 13-15)

 

klo 13-15 Juho Kettunen

klo 13-15 Eemeli Ruohio

klo 15-17 Laura Toivanen

   

Tammikuu / January   2018

 
Aika ja paikka
Time and place
Kuulustelu / Exam Valvojat / Examiners
ma 08.01, klo 15-18

Ohjelmointi I - Ohjelmoinnin perusteet UT2

 • Ilmoittautuminen Savonian Wilman kautta. wilma.savonia.fi
 
ti 16.01, klo 8-10, CA105 Tilastollinen ohjelmistokurssi NK UT

klo 8-10

 

pe 26.01, klo 12-16, MD100

Software engineering (Ohjelmistotuotanto) UT

Hajautetutjärjestelmät UT

klo 12-14 Erkki Pesonen

klo 12-14 Paavo Pakoma

klo 14-16 Aleksanteri Kuitu

pe 26.01, klo 12-16, MD100

Yleinen kuulustelu

 • Design and Analysis of Algorithms (Algoritmien suunnittelu ja analysointi)
 • Johdatus tietojenkäsittelyyn
 • Ohjelmistotuotantoprosessi
 • Tilastotieteen johdantokurssi
 • Introduction to Statistical Inference 1 (Johdatus tilastolliseen päättelyyn 1)
kuten yllä, as above
ma 29.01, klo 15-18

Tietokonejärjestelmät UT1

 • Ilmoittautuminen Savonian Wilman kautta. wilma.savonia.fi
klo 15-18

Helmikuu / February   2018

 
Aika ja paikka
Time and place
Kuulustelu / Exam Valvojat / Examiners
pe 02.02, klo 12-16, CA101

Pattern Recognition (Hahmontunnistus) UT

Basic Statistic in English UT

Diskreetit rakenteet UT

klo 12-14 Matti Nykänen

klo 12-14 Maiju Karjalainen

klo 14-16 Laura Toivanen

pe 02.02, klo 12-16, CA101

Yleinen kuulustelu

 • Tietorakenteet ja algoritmit I
 • Introduction to Statistical Inference 2 (Johdatus tilastolliseen päättelyyn 2)
 • Johdatus sulautettuihin järjestelmiin
 • Extensions of Linear Mixed-Effects models (Lineaaristen sekamallien laajennuksia)
kuten yllä, as above

Maaliskuu / March   2018

 
Aika ja paikka
Time and place
Kuulustelu / Exam Valvojat / Examiners
pe 09.03, klo 12-16, CA101

Regression Analysis 1 (Regressioanalyysi 1) KK

Laskennan perusmallit KK

Introduction to digitalisation of society (Digitalisaation perusteet) General exam / Yleinen kuulustelu

klo 12-14 Katja Pietiäinen

klo 12-14 Aleksanteri kuitu

klo 14-16 Anastasia Kirjanen

ma 12.03, klo 15-18

Tietokonejärjestelmät UT2

 • Ilmoittautuminen Savonian Wilman kautta. wilma.savonia.fi
klo 15-18
ke 14.03, klo 8-11, B2002 Ohjelmointi III - Olio-ohjelmointi, ryhmä 1, KK, ei tenttiin ilmoittautumista klo 8-11
ke 14.03, klo 12-15, B2002 Ohjelmointi III - Olio-ohjelmointi, ryhmä 2, KK, ei tenttiin ilmoittautumista klo 12-15
pe 16.03, klo 12-16, MD100

Todennäköisyysmallit, päättely ja epäparametrisetmenetelmät KK

Parallel Computing (Rinnakkaislaskenta) KK

Kausaalimallit KK

klo 12-14 Katja Pietiäinen

klo 12-14 Anastasia Kirjanen

klo 14-16 Aleksanteri Kuitu

pe 23.03, klo 12-16, MD100 Tilastotieteen peruskurssi KK

klo 12-14 Katja Pietiäinen

klo 12-14 Ville Eronen

klo 14-16 Laura Toivanen

Huhtikuu / April   2018

 
Aika ja paikka
Time and place
Kuulustelu / Exam Valvojat / Examiners
ma 09.04, klo 15-18

Ohjelmointi III - Olio-ohjelmointi UT1

 • Ilmoittautuminen Savonian Wilman kautta. wilma.savonia.fi
klo 15-18
pe 13.04, klo 12-14, E24 Unix-käyttö NK 12-14 Paavo Pakoma
ti 24.04, klo 8-10, CA105 Tilastollinen ohjelmistokurssi NK R1 klo 8-10 Mika Hujo
ti 24.04, klo 10-12, CA105 Tilastollinen ohjelmistokurssi NK R2 klo 10-12 Mika Hujo
pe 27.04, klo 12-16, MD100

Regression Analysis 1 (Regressioanalyysi 1) UT

Laskennan perusmallit UT

klo 12-14 Virpi Hotti

klo 12-14 Maiju Karjalainen

klo 14-16 Ville Eronen

pe 27.04, klo 12-16, MD100

Yleinen kuulustelu

 • Diskreetit rakenteet
 • Software engineering (Ohjelmistotuotanto)
 • Basic Statistic in English
kuten yllä, as above

Toukokuu / May 2018

 
Aika ja paikka
Time and place
Kuulustelu / Exam Valvojat / Examiners
pe 04.05, klo 12-16, CA101

Parallel Computing (Rinnakkaislaskenta) UT

Todennäköisyysmallit, päättely ja epäparametrisetmenetelmät UT

Tilastotieteen peruskurssi UT

Kausaalimallit UT

klo 12-14 Erkki Pesonen

klo 12-14 Aleksanteri Kuitu

klo 14-16 Maiju Karjalainen

pe 04.05, klo 12-16, CA101

Yleinen kuulustelu

 • Hajautetut järjestelmät
 • Pattern Recognition (Hahmontunnistus)
 • Johdatus sulautettuihin järjestelmiin
kuten yllä, as above
pe 18.05, klo 12-16, SN200

Tietorakenteet ja algoritmit II KK

Regression Analysis 2 (Regressioanalyysi 2) KK

Location-aware mobile applications development (Paikkatietoisten mobiilisovellusten kehitys) KK

klo 12-14 Erkki Pesonen

klo 12-14 Laura Toivanen

klo 14-16 Maiju Karjalainen

ma 21.05, klo 8-10, CA105 Tilastollinen koesuunnittelu NK klo 8-10 Mika Hujo
ti 22.05, klo 8-10, CA105 Tilastollinen ohjelmistokurssi NK UT klo 8-10 Mika Hujo
ke 23.05, klo 12-16, CA101

Computational Intelligence II (Laskennallinen älykkyys II) KK

Regressiotekniikat KK

 klo 12-14 Erkki Pesonen

klo 12-14 Laura Toivanen

klo 14-16 Laura Toivanen

pe 25.05, klo 12-16, CA101

Introduction to Statistical Inference 1     (Johdatus tilastolliseen päättelyyn 1) KK

 

klo 12-14 Matti Nykänen

klo 12-14 Aleksanteri Kuitu

klo 14-16 Laura Toivanen

ma 28.05, klo 15-18

Ohjelmointi III - Olio-ohjelmointi UT2

 • Ilmoittautuminen Savonian Wilman kautta. wilma.savonia.fi
klo 15-18

Kesäkuu / June   2018

 
Aika ja paikka
Time and place
Kuulustelu / Exam Valvojat / Examiners
ma 11.06, 10-12, CA105 Tilastollinen koesuunnittelu NK, UT klo 10-12 Mika Hujo
ti 12.06, klo 12-16, SN100

Introduction to Statistical Inference 1 (Johdatus tilastolliseen päättelyyn 1) UT

Tietorakenteet ja algoritmit II UT

Location-aware mobile applications development (Paikkatietoisten mobiilisovellusten kehitys) UT

 

klo 12-14  Matti Nykänen

klo 12-14 Laura Toivanen

klo 14-16 Aleksanteri Kuitu

ti 12.06, klo 12-16, SN100

Yleinen kuulustelu

 • Parallel Computing (Rinnakkaislaskenta)
 • Tietojenkäsittelytieteen tutkimusmenetelmät
 • Todennäköisyysmallit, päättely ja epäparametrisetmenetelmät
kuten yllä, as above
pe 15.06, klo 12-16, SN100

Regression Analysis 2 (Regressioanalyysi 2) UT

Computational Intelligence II (Laskennallinen älykkyys II) UT

Regressiotekniikat UT

klo 12-14  Matti Nykänen

klo 12-14 Laura Toivanen

klo 14-16 Aleksanteri Kuitu

pe 15.06, klo 12-16, SN100

Yleinen kuulustelu

 • Regression Analysis 1 (Regressioanalyysi 1)
 • Laskennan perusmallit
 • Tilastotieteen peruskurssi
 • Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia
kuten yllä, as above
ti 19.06,  klo 13-16, E16/17 Selected Topics in Data Science ( Datatieteen valittuja teemoja) klo 13-16 Matti Nykänen

Elokuu / August   2018

 
Aika ja paikka
Time and place
Kuulustelu / Exam Valvojat / Examiners
to 23.08, klo 12-16, SN100

Yleinen kuulustelu

 • Lähtokohtaisesti kaikki lukuvuonna 2017-2018 olleet tenttimällä suoritettavissa olevat opintojaksot

klo 12-14 Katja Pietiäinen

klo 12-14

klo 14-16 Matti Nykänen