Kuopion kuulustelut / Exams in Kuopio

KK = Kurssikuulustelu, course exam
UT = Uusintakuulustelu, course exam re-take
VK = Välikoe, mid-term exam
YK = Yleinen kuulustelu, general exam

Huom. tenttitilaisuuksiin liittyvät kysymykset kansliaan tai tentin vastuuvalvojalle

 

Elokuu / August 2016

 
Aika ja paikka
Time and place
Kuulustelu / Exam Valvojat / Examiners    
Pe 26.8, 12-16,  SN100 Proseduraalinen ohjelmointi (C-kieli) KK (4)

klo 12-14 Keijo Haataja

klo 12-14 Mika Hujo

klo 14-16 Matti Nykänen

 
     
Pe 26.8, 12-16, SN100 Yleinen kuulustelu / General exam kuten yllä, as above  

 

   
Ma 29.8. klo 12-16
 E24
Yleinen kuulustelu/Ohjelmointi II

klo 12-14 Erkki Pesonen

klo 14-16 Matti Nykänen

Lokakuu / October  2016

 
Aika ja paikka
Time and place
Kuulustelu / Exam Valvojat / Examiners    
pe 21.10, klo 12-16, CA101

Regressioanalyysi 1 KK

Ohjelmistotuotantoprosessi KK

klo 12-14 Erkki Pesonen

klo 12-14 Tuomas Hyvönen

klo 14-16 Maija Marttila-Kontio

   
pe 21.10, klo 12-16, CA101

Yleinen kuulustelu

 • Ohjelmistotuotantoprosessi
 • Ohjelmistotuotanto
 • Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus
 • Laskennan perusmallit

 

kuten yllä, as above

ma 24.10, klo 14-16, E24 Tietoverkot tietojenkäsittelijöille NK

klo 14-16 Marko Jäntti

   
pe 28.10, klo 12-16, MD100

Konenäkö KK

Johdatus tilastolliseen päättelyyn 2 KK

Johdatus tietoturvaan KK

klo 12-14 Anne Eerola

klo 12-14 Aleksanteri Kuitu

klo 14-16 Keijo Haataja

   

Marraskuu / November  2016

 
 
Aika ja paikka
Time and place
Kuulustelu / Exam Valvojat / Examiners    
pe 04.11, klo 12-16, CA101

Algoritmien suunnittelu ja analysointi KK

Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen KK

Tietorakenteet ja algoritmit I KK

Tilastotieteen peruskurssi KK

Konenäkö KK

klo 12-14 Maija Marttila-Kontio

klo 12-14 Tuomas Hyvönen

klo 14-16 Kimmo Fredriksson

   
pe 18.11, klo 12-16, CA101

Konenäkö UT

Regressioanalyysi 1 UT

Ohjelmistotuotantoprosessi UT

Johdatus tietoturvaann UT

Diskreetit rakenteet VK1

klo 12-14 Mika Hujo

klo 12-14 Tapio Kortesaari

klo 14-16 Kimmo Fredriksson

   
pe 18.11, klo 12-16, CA101

Yleinen kuulustelu

 • Todennäköisyysmallit, päättely ja epäparametrisetmenetelmät
 • Lineaariset sekamallit
 • Todennäköisyyslaskenta ja tilastotiede 1
 • Tiedonhallinta
 • Tietorakenteet ja algoritmit II
 • Ohjelmien johtaminen
kuten yllä, as above    
pe 25.11, klo 12-16, CA101

Algoritmien suunnittelu ja analysointi UT

Johdatus tilastolliseen päättelyyn 2 UT

Johdatus tietojenkäsittelytoieteeseen UT

Tietorakenteet ja algoritmit I UT

Tilastotieteen peruskurssi UT

klo 12-14 Maija Marttila-Kontio

klo 12-14 Tapio Kortesaari

klo 14-16 Kimmo Fredriksson

   
pe 25.11, klo 12-16, CA101

Yleinen kuulustelu

 • Johdatus tilastolliseen päättelyyn 1
 • Tilastollinen koesuunnittelu
 • Todennäköisyyslaskenta ja tilastotiede 2
 • Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia
 • Laskennallinen älykkyys I
 • IT-palvelunhallinta
kuten yllä, as above    

Joulukuu / December   2016

 
Aika ja paikka
Time and place
Kuulustelu / Exam Valvojat / Examiners    
ti 13.12, klo 13-16, B2002 Ohjelmointi I  KK (Ryhmä 1)  
ti 13.12, klo 16-19, B2002 Ohjelmointi I KK (Ryhmä 2)  
ke 14.12, klo 12-16, F213

Basic Statistic in English KK

Spatiaalinen tilastotiede KK

klo 12-14 Virpi Hotti

klo 12-14 Tapio Kortesaari

klo 14-16 Virpi Hotti

   
to 15.12, klo 12-16, SN100

Ohjelmistotuotanto KK

Regressioanalyysi 2 KK

Hajautetutjärjestelmät KK

klo 12-14 Virpi Hotti

klo 12-14 Tuomas Hyvönen

klo 14-16 Keijo Haataja

   
pe 16.12, klo 12-16, CA101

Hahmontunnistus KK

Diskreetit rakenteet KK

Diskreetit rakenteet VK2 (klo 12-14)

klo 12-14 Marko Jäntti

klo 12-14 Tuomas Hyvönen

klo 14-16 Erkki Pesonen

   

Tammikuu / January   2017

 
Aika ja paikka
Time and place
Kuulustelu / Exam Valvojat / Examiners
ma 16.01, klo 12-15, E24 Ohjelmointi I UK

E24:

klo 12-13.30 Mika Hujo

klo 13.30 - 15.00 Erkki Pesonen

 

pe 20.01, klo 12-14, E24 Unix-käyttö NK R1

E24:

klo 12-14  Mika Hujo

 

pe 20.01, klo 12-14, E27 Unix-käyttö NK R2

E27:

klo 12-14 Kimmo Fredriksson

pe 20.01, klo 14-16, E24 Unix-käyttö NK R3

E24:

klo 14-16 Keijo Haataja

pe 27.01, klo 12-16, MD100

Basic Statistic in English UT

Ohjelmistotuotanto UT

Spatiaalinen tilastotiede UT

Hajautetut järjestelmät UT

klo 12-14 Mika Hujo

klo 12-14 Tommi Pöyhönen

klo 14-16 Tapio Kortesaari

pe 27.01, klo 12-16, MD100

Yleinen kuulustelu

 • Lineaaristen sekamallien laajennuksia
 • Regressioanalyysi 1
 • Ohjelmistotuotantoprosessi
 • Konenäkö
 • Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen
kuten yllä, as above

Helmikuu / February   2017

 
Aika ja paikka
Time and place
Kuulustelu / Exam Valvojat / Examiners
ke 01.02, klo 8-10, CA105 Tilastollinen ohjelmistokurssi NK R1

klo 8-10 Matti Estola

ke 01.02, klo 10-12, CA105 Tilastollinen ohjelmistokurssi NK R2 klo 10-12 Matti Estola
pe 03.02, klo 12-16, CA101

Hahmontunnistus UT

Regressioanalyysi 2 UT

Diskreetit rakenteet UT

klo 12-14 Keijo Haataja

klo 12-14 Tommi Pöyhönen

klo 14-16 Tapio Kortesaari

pe 03.02, klo 12-16, CA101

Yleinen kuulustelu

 • Tietorakenteet ja algoritmit I
 • Johdatus tietoturvaan
 • Algoritmien suunnittelu ja analysointi
 • Johdatus tilastolliseen päättelyyn 2
 • Tilastotieteen peruskurssi
kuten yllä, as above
pe 17.02, klo 10-12, CA105 Tilastollinen ohjelmistokurssi NK UT klo 10-12 Matti Estola
ma 20.02, klo 8-10, E24 Unix-käyttö UT klo 8-10 Matti Nykänen

Maaliskuu / March   2017

 
Aika ja paikka
Time and place
Kuulustelu / Exam Valvojat / Examiners
to 16.03, klo 12-15, E24 Ohjelmointi I UT2

E24:

klo 12-13.30 Matti Nykänen

klo 13.30 - 15 Virpi Hotti

pe 17.03, klo 12-16, E14-15

Todennäköisyysmallit, päättely ja epäparametrisetmenetelmät KK

klo 12-14 Matti Nykänen

klo 14-16 Aleksanteri Kuitu

ti 21.03, klo 12-16, E24, E26,  E27 Ohjelmointi II KK

E24:

klo 12-14 Marko Jäntti

klo 14-16 Erkki Pesonen

E26:

klo 12-14 Matti Nykänen

klo 14-16 Keijo Haataja

E27:

klo 12-14 Maija Marttila-Kontio

klo 14-16 Paavo Pakoma

ke 22.03, klo 14-16, E24 Unix-käyttö UT2 klo 14-16 Matti Nykänen
pe 24.03, klo 12-16, MD100

Lineaariset sekamallit KK

Tietokonejärjestelmät KK

Laskennan perusmallit KK

klo 12-14 Matti Nykänen

klo 12-14 Kaisa Hämäläinen

klo 14-16 Tapio Kortesaari

pe 31.03, klo 8-12, SN100 Tilastotieteen johdantokurssi KK

klo 8-10 Erkki Pesonen

klo 8-10 Aleksanteri Kuitu

klo 10-12 Tapio Kortesaari

Huhtikuu / April   2017

 
Aika ja paikka
Time and place
Kuulustelu / Exam Valvojat / Examiners
ti 11.04, klo 8-10, CA105 Tilastollinen ohjelmistokurssi NK R1 klo 8-10 Matti Estola
ti 11.04, klo 10-12, CA105 Tilastollinen ohjelmistokurssi NK R2 klo 10-12 Matti Estola
ti 25.04, klo 12-16, E24 Ohjelmointi II UT

klo 12-14 Mika Hujo

klo 14-16 Paavo Pakoma

pe 28.04, klo 12-16, SN200

Todennäköisyysmallit, päättely ja epäparametrisetmenetelmät UT

Laskennan perusmallit UT

Lineaariset sekamallit KK (2. vaihtoehto)

klo 12-14 Virpi Hotti

klo 14-16 Kaisa Hämäläinen

pe 28.04, klo 12-16, SN200

Yleinen kuulustelu

 • Spatiaalinen tilastotiede
 • Regressioanalyysi 2
 • Diskreetit rakenteet
 • Ohjelmistotuotanto
 • Basic Statistic in English
kuten yllä, as above

Toukokuu / May 2017

 
Aika ja paikka
Time and place
Kuulustelu / Exam Valvojat / Examiners
pe 05.05, klo 12-16, CA101

Tietokonejärjestelmät UT

Tilastotieteen johdantokurssi UT

klo 12-14 Virpi Hotti

klo 12-14 Tuomas Hyvönen

klo 14-16 Tapio Kortesaari

pe 05.05, klo 12-16, CA101

Yleinen kuulustelu

 • Hajautetut järjestelmät
 • Hahmontunnistus
 • Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen
kuten yllä, as above
ti 09.05, klo 8-10, CA105 Tilastollinen ohjelmistokurssi NK UT klo 8-10 Matti Estola
pe 12.05, klo 12-16, SN100

Tietorakenteet ja algoritmit II KK

Tiedonhallinta KK

klo 12-14 Virpi Hotti

klo 12-14 Tuomas Hyvönen

klo 14-16 Tapio Kortesaari

 

pe 19.05, klo 12-16, MD100

Yleistetyt lineaariset mallit KK

Tietojärjestelmän suunnittelu KK

klo 12-14 Virpi Hotti

klo 14-16 Kaisa Hämäläinen

ke 24.05, klo 12-16, F211

Johdatus tilastolliseen päättelyyn 1 KK

Ryhmittelymenetelmät KK

 klo 12-14 Matti Nykänen

klo 14-16 Kaisa Hämäläinen

Kesäkuu / June   2017

 
Aika ja paikka
Time and place
Kuulustelu / Exam Valvojat / Examiners
pe 09.06, klo 12-16, CA101

Lineaariset sekamallit UT

Yleistetyt lineaariset mallit UT

Tietojärjestelmän suunnittelu UT

 

klo 12-14 Virpi Hotti

klo 12-14 Aleksanteri Kuitu

klo 14-16 Maija Marttila-Kontio

pe 09.06, klo 12-16, CA101

Yleinen kuulustelu

 • Laskennan perusmallit
 • Tietojenkäsittelytieteen tutkimusmenetelmät
kuten yllä, as above
pe 16.06, klo 12-16, CA101

Tietorakenteet ja algoritmit II UT

Johdatus tilastolliseen päättelyyn 1 UT

Ryhmittelymenetelmät UT

Tiedonhallinta UT

klo 12-14 Keijo Haataja

klo 12-14 Aleksanteri Kuitu

klo 14-16 Maija Marttila-Kontio

pe 16.06, klo 12-16, CA101

Yleinen kuulustelu

 • Tietokonejärjestelmät
 • Johdatus sulautettuihin järjestelmiin
 • Tilastotieteen johdantokurssi
kuten yllä, as above

Elokuu / August   2017

 
Aika ja paikka
Time and place
Kuulustelu / Exam Valvojat / Examiners
pe 25.08, klo 12-16, MD100

Yleinen kuulustelu

 • Lähtokohtaisesti kaikki lukuvuonna 2016-2017 olleet tenttimällä suoritettavissa olevat opintojaksot

klo 12-14 Mika Hujo

klo 12-14 Tapio Kortesaari

klo 14-16 Matti Nykänen

28.08, klo 12-16, E24

Yleinen kuulustelu

 • Ohjelmointi II

klo 12-14 Mika Hujo

klo 14-16 Matti Nykänen