Koneoppiminen

Professori Pasi Fränti

Kuvaus

Koneoppiminen on tulevaisuuden tietotekniikan keskeisimmistä suuntauksista. Tulevaisuuden töistä yhä harvemman suorittaa ihminen ja yhä useamman tietokone tai robotti. Näitä ohjaamaan tarvitaan järjestelmiä, jotka eivät perustu ennaltamääriteltyihin komentoihin, vaan  automaattisesti itseopittuun sääntöihin, toimintamalleihin ja älykkäisiin algoritmeihin.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on kyetä ratkaisemaan vaativia tietojenkäsittelyn ongelmia ja suunnittelemaan ja toteuttamaan koneoppomisen menetelmiä sovelluskohteina tiedon analysointi, tiedon louhinta (web mining, big data), hahmontunnistus ja itseohjautuvat järjestelmät.

Urakehitys

Opinnot antavat valmiudet toimia IT-alan yrityksien asiantuntijatehtävissä kaikkialla maailmalla, sekä perusteet jatkaa tutkimus- ja tuotekehitystehtäviin. Työnantaja voi olla monikansallisinen suuryritys kuten Google, Microsoft, IBM, Facebook, Nokia, tai pieni tai keskisuuri kasvuyritys Tyypillinen tehtävä on toimia asiantuntijana yrityksen tuotekehityksessä.  Opinnot antavat myös hyvät perusvalmiudet tutkimustehtäviin.

Esitietovaatimukset

Hyvät perustiedot ohjelmoinnista, tietorakenteista ja algoritmeista sekä tiedonhallinasta.

Opinnäytteet ja harjoittelu

Opinnäyte tehdään joko tutkimusryhmässä tai jossain alan yrityksessä keskittyen tiettyyn koneoppimisen menetelmiin tai niiden soveltamiseen.

Kurssit

Pakolliset kurssit

3621511    Algoritmien suunnittelu ja analysointi, 6 op
3611513    Tietojenkäsittelytieteen tutkimusmenetelmät, 6 op

Erikoistyö ja tutkielma

3621535    Erikoistyö (tietojenkäsittelytiede)      10 tai 20 op
3621592    Pro gradu tutkielma 30 op

Suositeltavia kursseja: koneoppimisen metodiikka

3621647    Algoritmien erikoiskurssi, 3 op
3621552    Ryhmittelymenetelmät, 5 op
3621517    Hahmontunnistus, 5 op
3621528    Rinnakkaislaskenta, 5 op

Suositeltavia kursseja: tiedon louhinta ja sovelluskehitys

3621569    Web-tiedon hallinta, 5 op
3621595    Big data ja pilvipalvelut, 5 op
3621547    Paikkatietoisten mobiilisovellusten kehitys, 5 op
3621514    Paikkatietojärjestelmien suunnittelu, 5 op
3621589    Kehittynyt data-analytiikka johtamisessa, 5 op

Suositeltavia kursseja: kuvan ja äänen käsittely

3621553    Laskennallinen älykkyys II, 5 op
3621553    Kuva-analyysi, 5 op
3621518    Konenäkö, 5 op
3621557    Digitaalinen puheenkäsittely, 5 op

Sivuaineopinnot

Suositeltavia sivuaineopintoja ovat matematiikka, tilastotiede, maantiede (geoinformatiikka), kielitieteet
(kieliteknologia), kauppatieteet tai muu tietotekniikkaa hyödyntävä aine. Opinnot voi vapaasti valita oman
suuntautumisensa mukaan. Ulkomailla suoritettua vaihto-opiskelua  kannattaa hyödyntää myös sivuaineissa, erityisesti suositellaan tutkimuspainotteisissa orgnasaatioissa vierailua.