Joensuun kuulustelut / Exams in Joensuu

KK = Kurssikuulustelu, course exam
UT = Uusintakuulustelu, course exam re-take
VK = Välikoe, mid-term exam
YK = Yleinen kuulustelu, general

OTS100 (Otsola-sali, I-talo) sijaintitiedot / location

     

 

Lokakuu / October  2017

 

 

 

Aika ja paikka
Time and place

Kuulustelu / Exam

Valvojat / Examiners

20.10, klo 12-16, OTS100

Ohjelmistotuotantoprosessi KK

klo 12-14 Esko Valtonen

klo 12-14 Ville Vestman

klo 14-16 Marja Kuittinen

20.10, klo 12-16, OTS100

 

Yleinen kuulustelu

 • The Philosophy of Computer Science (Tietojenkäsittelytieteen tieteenfilosofia)

Kuten yllä / as above

25.10,

Ohjelmointi I- Ohjelmoinnin perusteet, verkkotentti

 

27.10, klo 12-16, OTS100

 

Tietorakenteet ja algoritmit I KK

Johdatus tietojenkäsittelyyn KK

Computational Color (Laskennallinen väri) KK

klo 12-14 Anssi Kanervisto

klo 12-14 Simo Juvaste

klo 14-16 Marja Kuittinen

 

Marraskuu / November  2017

 

Aika ja paikka
Time and place

Kuulustelu / Exam

Valvojat / Examiners

   

03.11, klo 12-16, OTS100

 

 

Design and Analysis of Algorithms (Algoritmien suunnittelu ja analysointi) KK

Kuvaileva tilastotiede ja aineiston hankinta KK

Introduction to Statistical Inference 2 (Johdatus tilastolliseen päättelyyn 2) KK

klo 12-14 Ville Hautamäki

klo 12-14 Marja Kuittinen

klo 14-16 Esko Valtonen

   

17.11, klo 12-16, OTS100

Tietorakenteet ja algoritmit I UT

Computational Color (Laskennallinen väri) UT

klo 12-14

klo 12-14 Esko Valtonen

klo 14-16 Simo Juvaste

   

17.11, klo 12-16, OTS100

 

 

 

 

 

Yleinen kuulustelu

 • Generalized linear models (Yleistetyt lineaariset mallit)
 • Tietojärjestelmän suunnittelu
 • Introduction to Statistical Inference 1 (Johdatus tilastolliseen päättelyyn 1)
 • Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia
 • Regressiotekniikat

Kuten yllä / as above

   

22.11, klo 14-16, OTS100

 

Diskreetit rakenteet VK1

 

klo 14-16 Rosa Gonzalez Hautamäki, Ville Hautamäki

 

24.11, klo 12-16, OTS100

 

 

 

 

Design and Analysis of Algorithms (Algoritmien suunnittelu ja analysointi) UT

Introduction to Statistical Inference 2 (Johdatus tilastolliseen päättelyyn 2) UT

Ohjelmistotuotantoprosessi UT

Johdatus tietojenkäsittelyyn UT

Kuvaileva tilastotiede ja aineiston hankinta UT

klo 12-14 Ville Vestman

klo 12-14 Marja Kuittinen

klo 14-16 Jarkko Suhonen

   

24.11, klo 12-16, OTS100

 

 

Yleinen kuulustelu

 • Tietorakenteet ja algoritmit II
 • Clustering Methods (Ryhmittelymenetelmät)
 • Linear Mixed-Effects models (Lineaariset sekamallit)
 • Introduction to digitalization of society (Digitalisaation perusteet)

Kuten yllä / as above

   

 

Joulukuu / December   2017

     

Aika ja paikka
Time and place

Kuulustelu / Exam

Valvojat / Examiners

   

14.12, klo 12-16, OTS100

Basic Statistic in English KK

Hajautetutjärjestelmät KK

klo 12-14 Anssi Kanervisto

klo 12-14 Simo Juvaste

klo 14-16 Radu Mariescu-Istodor

   

15.12, klo 12-16, OTS100

Software engineering (Ohjelmistotuotanto) KK

klo 12-14 Roman Bednarik

klo 12-14 Ilkka Jormanainen

klo 14-16 Adil Yazigi

   

18.12, klo 13-17, OTS100

 

Pattern Recognition (Hahmontunnistus) KK

Diskreetit rakenteet KK

Diskreetit rakenteet VK1 (klo 13-15)

Tilastolliset mallit ja testaus KK

klo 13-15 Ilkka Jormanainen

klo 13-15 Anssi Kanervisto

klo 15-17 Ville Heikkinen

   

 

Tammikuu / January   2018

     

Aika ja paikka
Time and place

Kuulustelu / Exam

Valvojat / Examiners

   

26.01, klo 12-16, M100

 

Software engineering (Ohjelmistotuotanto) UT

Hajautetutjärjestelmät UT

Tilastolliset mallit ja testaus UT

klo 12-14 Anssi Kanervisto

klo 12-14 Radu Mariescu-Istodor

klo 14-16 Esko Valtonen

   

26.01, klo 12-16, M100

 

 

 

Yleinen kuulustelu

 • Design and Analysis of Algorithms (Algoritmien suunnittelu ja analysointi)
 • Johdatus tietojenkäsittelyyn
 • Ohjelmistotuotantoprosessi
 • Introduction to Statistical Inference 1 (Johdatus tilastolliseen päättelyyn 1)

Kuten yllä / as above

   

 

Helmikuu / February   2018

     

Aika ja paikka
Time and place

Kuulustelu / Exam

Valvojat / Examiners

   

02.02, klo 12-16, M100

 

Pattern Recognition (Hahmontunnistus) UT

Basic Statistic in English UT

Diskreetit rakenteet UT

klo 12-14 Roman Bednarik

klo 12-14 Ville Hautamäki

klo 14-16 Radu Mariescu-Istodor

   

02.02, klo 12-16, M100

 

 

 

Yleinen kuulustelu

 • Tietorakenteet ja algoritmit I
 • Introduction to Statistical Inference 2 (Johdatus tilastolliseen päättelyyn 2)
 • Computational Color (Laskennallinen väri)
 • Johdatus sulautettuihin järjestelmiin
 • Extensions of Linear Mixed-Effects models (Lineaaristen sekamallien laajennuksia)

Kuten yllä / as above

   

 

Maaliskuu / March   2018

     

Aika ja paikka
Time and place

Kuulustelu / Exam

Valvojat / Examiners

   

09.03, klo 12-16, M100

Regression Analysis 1 (Regressioanalyysi 1) KK

Laskennan perusmallit KK

Introduction to digitalisation of society (Digitalisaation perusteet) General exam / Yleinen kuulustelu

klo 12-14 Anssi Kanervisto   

klo 12-14 Marja Kuittinen

klo 14-16 Ville Heikkinen

   

16.03, klo 12-16, C2

 

Todennäköisyysmallit, päättely ja epäparametrisetmenetelmät KK

Parallel Computing (Rinnakkaislaskenta) KK

Kausaalimallit KK

klo 12-14 Ville Hautamäki

klo 12-14 Simo Juvaste

klo 14-16 Radu Mariescu-Istodor

   

 

Huhtikuu / April   2018

     

Aika ja paikka
Time and place

Kuulustelu / Exam

Valvojat / Examiners

   
pe 13.04, klo 12-14, TB247 Unix-käyttö NK klo 12-14 Tapani Toivonen

27.04, klo 12-16, M100

Regression Analysis 1 (Regressioanalyysi 1) UT

Laskennan perusmallit UT

klo 12-14 Kasper Kansanen

klo 12-14 Ville Vestman

klo 14-16 Anssi Kanervisto

   

27.04, klo 12-16, M100

 

 

 

Yleinen kuulustelu

 • Diskreetit rakenteet
 • Software engineering (Ohjelmistotuotanto)
 • Basic Statistic in English
 • Kuvaileva tilastotiede ja aineiston hankinta

Kuten yllä / as above

   

 

Toukokuu / May   2018

     

Aika ja paikka
Time and place

Kuulustelu / Exam

Valvojat / Examiners

   

04.05, klo 12-16, M100

Parallel Computing (Rinnakkaislaskenta) UT

Todennäköisyysmallit, päättely ja epäparametrisetmenetelmät UT

Kausaalimallit UT

klo 12-14 Simo Juvaste

klo 12-14 Ilkka Jormanainen

klo 14-16 David Gil de Gomez Perez

   

04.05, klo 12-16, M100

 

 

Yleinen kuulustelu

 • Hajautetut järjestelmät
 • Pattern Recognition (Hahmontunnistus)
 • Tilastolliset mallit ja testaus
 • Johdatus sulautettuihin järjestelmiin

Kuten yllä / as above

   

18.05, klo 12-16, M100

 

 

Tietorakenteet ja algoritmit II KK

Regression Analysis 2 (Regressioanalyysi 2) KK

Location-aware mobile applications development (Paikkatietoisten mobiilisovellusten kehitys) KK

klo 12-14 Marja Kuittinen

klo 12-14 Radu Mariescu-Istodor

klo 14-16 Esko Valtonen

   
21.05, klo 8-10, MP103 Tilastollinen koesuunnittelu NK klo 8-10 Juho Kettunen

23.05, klo 12-16, M100

Computational Intelligence II (Laskennallinen älykkyys II) KK

Regressiotekniikat KK

klo 12-14 Ville Vestman   

klo 12-14 Esko Valtonen

klo 14-16 David Gil de Gomez Perez

   

25.05, klo 12-16, M100

 

 

Introduction to Statistical Inference 1 (Johdatus tilastolliseen päättelyyn 1) KK

 

klo 12-14 Ilkka Jormanainen

klo 12-14 Anssi Kanervisto

klo 14-16 Ville Vestman

   

 

Kesäkuu / June   2018

     

Aika ja paikka
Time and place

Kuulustelu / Exam

Valvojat / Examiners

   
11.06, klo 10-12, MP103 Tilastollinen koesuunnittelu NK, UT klo 10-12 Esko Valtonen

12.06, klo 12-16, M101

 

 

 

Introduction to Statistical Inference 1 (Johdatus tilastolliseen päättelyyn 1) UT

Tietorakenteet ja algoritmit II UT

Location-aware mobile applications development (Paikkatietoisten mobiilisovellusten kehitys) UT

klo 12-14 Esko Valtonen

klo 12-14 Anssi Kanervisto

klo 14-16 Radu Mariescu-Istodor

   

12.06, klo 12-16, M101

 

 

Yleinen kuulustelu

 • Parallel Computing (Rinnakkaislaskenta)
 • Tietojenkäsittelytieteen tutkimusmenetelmät
 • Todennäköisyysmallit, päättely ja epäparametrisetmenetelmät

Kuten yllä / as above

   

15.06, klo 12-16, M100

 

 

Regression Analysis 2 (Regressioanalyysi 2) UT

Computational Intelligence II (Laskennallinen älykkyys II) UT

Regressiotekniikat UT

klo 12-14 Anssi Kanervisto

klo 12-14 Kasper Kansanen

klo 14-16 Ville Vestman

   

15.06, klo 12-16, M100

 

Yleinen kuulustelu

 • Regression Analysis 1 (Regressioanalyysi 1)
 • Laskennan perusmallit
 • Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia

Kuten yllä / as above

   
ti 19.06, klo 13-16, TB248 Selected Topics in Data Science (Datatieteen valittuja teemoja) klo 13-16 Anssi Kanervisto

 

Elokuu / August   2018

     

Aika ja paikka
Time and place

Kuulustelu / Exam

Valvojat / Examiners

   

23.08, klo 12-16, M100

 

Yleinen kuulustelu

 • Lähtokohtaisesti kaikki lukuvuonna 2017-2018 olleet tenttimällä suoritettavissa olevat opintojaksot

klo 12-14 Ilkka Jormanainen

klo 12-14 Simo Juvaste

klo 14-16 Ville Vestman