Joensuun kuulustelut / Exams in Joensuu

KK = Kurssikuulustelu, course exam
UT = Uusintakuulustelu, course exam re-take
VK = Välikoe, mid-term exam
YK = Yleinen kuulustelu, general

OTS100 (Otsola-sali, I-talo) sijaintitiedot / location

Elokuu / August 2016

 
Aika ja paikka
Time and place
Kuulustelu / Exam Valvojat / Examiners    
     
26.8, 12-16, E100 Proseduraalinen ohjelmointi (C-kieli) KK (4) Kuittinen, Suhonen (12-14), Oyelere (14-16)
     
26.8, 12-16, E100 Yleinen kuulustelu / General exam Kuten yllä / as above
     

Lokakuu / October  2016

 
Aika ja paikka
Time and place
Kuulustelu / Exam Valvojat / Examiners
21.10, klo 12-16, OTS100

Laskennallinen väri KK

Regressioanalyysi 1 KK

Ohjelmistotuotantoprosessi KK

klo 12-14 Ana Gebejes

klo 12-14 Ilkka Jormanainen

klo 14-16 Ville Heikkinen

21.10, klo 12-16, OTS100

Yleinen kuulustelu

 • Ohjelmistotuotantoprosessi
 • Ohjelmistotuotanto
 • Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus
 • Laskennan perusmallit
Kuten yllä / as above
24.10, klo 14-16, TB247 Tietoverkot tietojenkäsittelijöille NK klo 14-16 Roman Bednarik
28.10, klo 12-16, OTS100

Konenäkö KK

Johdatus tilastolliseen päättelyyn 2 KK

Johdatus tietoturvaan KK

Kuvaileva tilatotiede ja aineiston hankinta KK

klo 12-14 Ilkka Jormanainen

klo 12-14 Calkin Suero Montero

klo 14-16 Radu Mariescu-Istodor

Marraskuu / November  2016

 
Aika ja paikka
Time and place
Kuulustelu / Exam Valvojat / Examiners    
04.11, klo 12-16, OTS100

Algoritmien suunnittelu ja analysointi KK

Tietorakenteet ja algoritmit I KK

Konenäkö KK

klo 12-14 Jarkko Suhonen

klo 12-14 Ville Hautamäki

klo 14-16 Hoorieh Afkari  Roshkhari

18.11, klo 12-16, OTS100

Konenäkö UT

Regressioanalyysi 1 UT

Ohjelmistotuotantoprosessi UT

Johdatus tietoturvaann UT

Diskreetit rakenteet VK1

Laskennallinen väri UT

klo 12-14 Mikko Malinen

klo 12-14 Rosa Gonzalez  Hautamäki

klo 14-16 Calkin Suero Montero

18.11, klo 12-16, OTS100

Yleinen kuulustelu

 • Todennäköisyysmallit, päättely ja epäparametrisetmenetelmät
 • Lineaariset sekamallit
 • Todennäköisyyslaskenta ja tilastotiede 1
 • Tiedonhallinta
 • Tietorakenteet ja algoritmit II
 • Ohjelmien johtaminen
Kuten yllä / as above
25.11, klo 12-16, OTS100

Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen KK

Algoritmien suunnittelu ja analysointi UT

Johdatus tilastolliseen päättelyyn 2 UT

Tietorakenteet ja algoritmit I UT

Kuvaileva tilastitiede ja aineiston hankinta UT

klo 12-14  Radu Mariescu-Istodor

klo 12-14 Emmanuel Kolog

klo 14-16 Mikko Malinen

25.11, klo 12-16, OTS100

Yleinen kuulustelu

 • Johdatus tilastolliseen päättelyyn 1
 • Tilastollinen koesuunnittelu
 • Todennäköisyyslaskenta ja tilastotiede 2
 • Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia
 • Laskennallinen älykkyys I
 • IT-palvelunhallinta
 • Regressiotekniikat
Kuten yllä / as above

Joulukuu / December   2016

 
Aika ja paikka
Time and place
Kuulustelu / Exam Valvojat / Examiners    
14.12, klo 12-16, OTS100

Basic Statistic in English KK

Spatiaalinen tilastotiede KK

klo 12-14 Ville Vestman

klo 12-14 Simo Juvaste

klo 14-16 Esko Valtonen

15.12, klo 12-16, OTS100

Ohjelmistotuotanto KK

Regressioanalyysi 2 KK

Hajautetutjärjestelmät KK

Johdatus tietojenkäsittelytoieteeseen UT

klo 12-14 Ville Vestman

klo 12-14 Ivan Kukanov

klo 14-16 Rosa Gonzalez Hautamäki

16.12, klo 12-16, OTS100

Hahmontunnistus KK

Diskreetit rakenteet KK

Diskreetit rakenteet VK2 (klo 12-14)

Tilastolliset mallit ja testaus KK

klo 12-14 Esko Valtonen

klo 12-14 Emmanuel Kolog

klo 14-16 Simo Juvaste

Tammikuu / January   2017

 
Aika ja paikka
Time and place
Kuulustelu / Exam Valvojat / Examiners    
20.01, klo 12-14, TB247 Unix NK R1 klo 12-14 Tapani Toivanen
20.01, klo 14-16, TB247 Unix NK R2 klo 14-16 Radu Mariescu-Istodor
27.01, klo 12-16, OTS100

Basic Statistic in English UT

Ohjelmistotuotanto UT

Spatiaalinen tilastotiede UT

Hajautetutjärjestelmät UT

Tilastolliset mallit ja testaus UT

klo 12-14 Marja Kuittinen

klo 12-14 Ana Gebejes

klo 14-16 Ana Gebejes

27.01, klo 12-16, OTS100

Yleinen kuulustelu

 • Lineaaristen sekamallien laajennuksia
 • Regressioanalyysi 1
 • Ohjelmistotuotantoprosessi
 • Konenäkö
 • Laskennallinen väri
 • Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen
Kuten yllä / as above

Helmikuu / February   2017

 
Aika ja paikka
Time and place
Kuulustelu / Exam Valvojat / Examiners    
03.02, klo 12-16, OTS100

Hahmontunnistus UT

Regressioanalyysi 2 UT

Diskreetit rakenteet UT

klo 12-14 Ana Gebejes

klo 12-14 Esko Valtonen

klo 14-16 Marja Kuittinen

03.02, klo 12-16, OTS100

Yleinen kuulustelu

 • Tietorakenteet ja algoritmit I
 • Johdatus tietoturvaan
 • Algoritmien suunnittelu ja analysointi
 • Johdatus tilastolliseen päättelyyn 2
 • Kuvaileva tilastotiede ja aineiston hankinta
Kuten yllä / as above
20.02, klo 8-10, TB247 UNIX UT klo 8-10 Tapani Toivanen

Maaliskuu / March   2017

 
Aika ja paikka
Time and place
Kuulustelu / Exam Valvojat / Examiners
17.03, klo 12-16, OTS100

Todennäköisyysmallit, päättely ja epäparametrisetmenetelmät KK

klo 12-14  Simo Juvaste

klo 12-14 Radu Mariescu-Istodor

klo 14-16 Jarkko Suhonen

22.03, klo 14-16, TB247 Unix-käyttö UT klo 14-16 Calkin Suero Montero
24.03, klo 12-16, E100

Lineaariset sekamallit KK

Tietokonejärjestelmät kk

Data Structures and Algorithms I KK

Laskennan perusmallit KK

klo 12-14 Ville Vestman

klo 12-14 Roman Bednarik

klo 14-16 Marja Kuittinen

31.03, 12-16, TB247 Ohjelmointi II KK

klo 12-14 Ville Hautamäki

klo 12-14 Calkin Suero Montero

klo 12-14 Jarkko Suhonen

klo 14-16 Hoorieh Afkari Roshkari

klo 14-16 Marja Kuittinen

klo 14-16 Radu Mariescu-Istodor

Huhtikuu / April   2017

 
Aika ja paikka
Time and place
Kuulustelu / Exam Valvojat / Examiners
27.04, klo 12-16, TB247 Ohjelmointi II UT

klo 12-14 Simo Juvaste

klo 14-16 Ilkka Jormanainen

28.04, klo 12-16, OTS100

Todennäköisyysmallit, päättely ja epäparametrisetmenetelmät UT

Laskennan perusmallit UT

Lineaariset sekamallit KK (2. vaihtoehto)

klo 12-14 Ville Vestman

klo 12-14 Jarkko Suhonen

klo 14-16 Ville Heikkinen

28.04, klo 12-16, OTS100

Yleinen kuulustelu

 • Spatiaalinen tilastotiede
 • Regressioanalyysi 2
 • Diskreetit rakenteet
 • Ohjelmistotuotanto
 • Basic Statistic in English
 • Tilastolliset mallit ja testaus
Kuten yllä / as above

Toukokuu / May   2017

 
Aika ja paikka
Time and place
Kuulustelu / Exam Valvojat / Examiners
05.05, klo 12-16, OTS100

Tietokonejärjestelmät UT

Data Structures and Algorithms I UT

klo 12-14 Ilkka Jormanainen

klo 12-14 Ville Hautamäki

klo 14-16 Ville Heikkinen

05.05, klo 12-16, OTS100

Yleinen kuulustelu

 • Hajautetut järjestelmät
 • Hahmontunnistus
 • Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen
Kuten yllä / as above
12.05, klo 12-16, OTS100

Tietorakenteet ja algoritmit II KK

klo 12-14 Simo Juvaste

klo 12-14 Roman Bednarik

klo 14-16 Ville Heikkinen

19.05, klo 12-16, OTS100

Yleistetyt lineaariset mallit KK

Tietojärjestelmän suunnittelu KK

Regressiotekniikat KK

klo 12-14 Esko Valtonen

klo 12-14 Hoorieh Afkari Roshkari

klo 14-16  Aleksandr Sizov

24.05, klo 12-16, OTS100

Johdatus tilastolliseen päättelyyn 1 KK

Ryhmittelymenetelmät KK

klo 12-14 Esko Valtonen

klo 12-14 Ville Hautamäki

klo 14-16 Ville Heikkinen

Kesäkuu / June   2017

 
Aika ja paikka
Time and place
Kuulustelu / Exam Valvojat / Examiners
09.06, klo 12-16, OTS100

Lineaariset sekamallit UT

Yleistetyt lineaariset mallit UT

Tietojärjestelmän suunnittelu UT

 

klo 12-14 Esko Valtonen

klo 12-14 Simo Juvaste

klo 14-16 Ilkka Jormanainen

09.06, klo 12-16, OTS100

Yleinen kuulustelu

 • Laskennan perusmallit
 • Tietojenkäsittelytieteen tutkimusmenetelmät
 • Data Structures and Algorithms I
Kuten yllä / as above
16.06, klo 12-16, OTS100

Tietorakenteet ja algoritmit II UT

Tiedonhallinta UT

Johdatus tilastolliseen päättelyyn 1 UT

Regressiotekniikat UT

Ryhmittelymenetelmät UT

klo 12-14 Ville Vestman

klo 12-14 Ilkka Jormanainen

klo 14-16 Hoorieh Afkari Roshkari

16.06, klo 12-16, OTS100

Yleinen kuulustelu

 • Tietokonejärjestelmät
 • Johdatus sulautettuihin järjestelmiin
Kuten yllä / as above

Elokuu / August   2017

 
Aika ja paikka
Time and place
Kuulustelu / Exam Valvojat / Examiners
25.08, klo 12-16, OTS100

Yleinen kuulustelu

 • Lähtokohtaisesti kaikki lukuvuonna 2016-2017 olleet tenttimällä suoritettavissa olevat opintojaksot
 
28.08, klo 12-16, TB247

Yleinen Kuulustelu

 • Ohjelmointi II