Joensuun kuulustelut / Exams in Joensuu

KK = Kurssikuulustelu, course exam
UT = Uusintakuulustelu, course exam re-take
VK = Välikoe, mid-term exam
YK = Yleinen kuulustelu, general

OTS100 (Otsola-sali, I-talo) sijaintitiedot / location

     

Lokakuu / October  2017

 
Aika ja paikka
Time and place
Kuulustelu / Exam Valvojat / Examiners
20.10, klo 12-16, OTS100

Ohjelmistotuotantoprosessi KK

klo 12-14

klo 12-14

klo 14-16

20.10, klo 12-16, OTS100

Yleinen kuulustelu

 • The Philosophy of Computer Science (Tietojenkäsittelytieteen tieteenfilosofia)
Kuten yllä / as above
25.10, Ohjelmointi I- Ohjelmoinnin perusteet, verkkotentti  
27.10, klo 12-16, OTS100

Tietorakenteet ja algoritmit I KK

Johdatus tietojenkäsittelyyn KK

Computational Color (Laskennallinen väri) KK

klo 12-14

klo 12-14

klo 14-16

Marraskuu / November  2017

 
Aika ja paikka
Time and place
Kuulustelu / Exam Valvojat / Examiners    
03.11, klo 12-16, OTS100

Design and Analysis of Algorithms (Algoritmien suunnittelu ja analysointi) KK

Kuvaileva tilastotiede ja aineiston hankinta KK

Introduction to Statistical Inference 2 (Johdatus tilastolliseen päättelyyn 2) KK

klo 12-14

klo 12-14

klo 14-16

17.11, klo 12-16, OTS100

Tietorakenteet ja algoritmit I UT

Computational Color (Laskennallinen väri) UT

klo 12-14

klo 12-14

klo 14-16

17.11, klo 12-16, OTS100

Yleinen kuulustelu

 • Generalized linear models (Yleistetyt lineaariset mallit)
 • Tietojärjestelmän suunnittelu
 • Introduction to Statistical Inference 1 (Johdatus tilastolliseen päättelyyn 1)
 • Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia
 • Regressiotekniikat
Kuten yllä / as above
24.11, klo 12-16, OTS100

Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen KK

Design and Analysis of Algorithms (Algoritmien suunnittelu ja analysointi) UT

Introduction to Statistical Inference 2 (Johdatus tilastolliseen päättelyyn 2) UT

Ohjelmistotuotantoprosessi UT

Johdatus tietojenkäsittelyyn UT

Kuvaileva tilastotiede ja aineiston hankinta UT

klo 12-14 

klo 12-14

klo 14-16

24.11, klo 12-16, OTS100

Yleinen kuulustelu

 • Tietorakenteet ja algoritmit II
 • Clustering Methods (Ryhmittelymenetelmät)
 • Linear Mixed-Effects models (Lineaariset sekamallit)
Kuten yllä / as above

Joulukuu / December   2017

 
Aika ja paikka
Time and place
Kuulustelu / Exam Valvojat / Examiners    
14.12, klo 12-16, OTS100

Basic Statistic in English KK

Hajautetutjärjestelmät KK

klo 12-14

klo 12-14

klo 14-16

15.12, klo 12-16, OTS100

Software engineering (Ohjelmistotuotanto) KK

klo 12-14

klo 12-14

klo 14-16

18.12, klo 13-17, OTS100

Pattern Recognition (Hahmontunnistus) KK

Diskreetit rakenteet KK

Tilastolliset mallit ja testaus KK

klo 13-15

klo 13-15

klo 15-17

Tammikuu / January   2018

 
Aika ja paikka
Time and place
Kuulustelu / Exam Valvojat / Examiners    
26.01, klo 12-16, M100

 

Software engineering (Ohjelmistotuotanto) UT

Hajautetutjärjestelmät UT

Tilastolliset mallit ja testaus UT

klo 12-14

klo 12-14

klo 14-16

26.01, klo 12-16, M100

Yleinen kuulustelu

 • Design and Analysis of Algorithms (Algoritmien suunnittelu ja analysointi)
 • Johdatus tietojenkäsittelyyn
 • Ohjelmistotuotantoprosessi
Kuten yllä / as above

Helmikuu / February   2018

 
Aika ja paikka
Time and place
Kuulustelu / Exam Valvojat / Examiners    
02.02, klo 12-16, M100

Pattern Recognition (Hahmontunnistus) UT

Basic Statistic in English UT

Diskreetit rakenteet UT

klo 12-14

klo 12-14

klo 14-16

02.02, klo 12-16, M100

Yleinen kuulustelu

 • Tietorakenteet ja algoritmit I
 • Introduction to Statistical Inference 2 (Johdatus tilastolliseen päättelyyn 2)
 • Computational Color (Laskennallinen väri)
Kuten yllä / as above

Maaliskuu / March   2018

 
Aika ja paikka
Time and place
Kuulustelu / Exam Valvojat / Examiners
09.03, klo 12-16, M100

Regression Analysis 1 (Regressioanalyysi 1) KK

Laskennan perusmallit KK

klo 12-14 

klo 12-14

klo 14-16

16.03, klo 12-16, C2

Todennäköisyysmallit, päättely ja epäparametrisetmenetelmät KK

Parallel Computing (Rinnakkaislaskenta) KK

klo 12-14

klo 12-14

klo 14-16

Huhtikuu / April   2018

 
Aika ja paikka
Time and place
Kuulustelu / Exam Valvojat / Examiners
27.04, klo 12-16, M100

Regression Analysis 1 (Regressioanalyysi 1) UT

Laskennan perusmallit UT

klo 12-14

klo 12-14 

klo 14-16

27.04, klo 12-16, M100

Yleinen kuulustelu

 • Diskreetit rakenteet
 • Software engineering (Ohjelmistotuotanto)
 • Basic Statistic in English
 • Kuvaileva tilastotiede ja aineiston hankinta
Kuten yllä / as above

Toukokuu / May   2018

 
Aika ja paikka
Time and place
Kuulustelu / Exam Valvojat / Examiners
04.05, klo 12-16, M100

Parallel Computing (Rinnakkaislaskenta) UT

Todennäköisyysmallit, päättely ja epäparametrisetmenetelmät UT

klo 12-14

klo 12-14

klo 14-16

04.05, klo 12-16, M100

Yleinen kuulustelu

 • Hajautetut järjestelmät
 • Pattern Recognition (Hahmontunnistus)
 • Tilastolliset mallit ja testaus
Kuten yllä / as above
18.05, klo 12-16, M100

Tietorakenteet ja algoritmit II KK

Regression Analysis 2 (Regressioanalyysi 2) KK

Location-aware mobile applications development (Paikkatietoisten mobiilisovellusten kehitys) KK

klo 12-14

klo 12-14

klo 14-16

23.05, klo 12-16, M100

Computational Intelligence II (Laskennallinen älykkyys II) KK

Regressiotekniikat KK

klo 12-14

klo 12-14

klo 14-16 

25.05, klo 12-16, M100

Introduction to Statistical Inference 1 (Johdatus tilastolliseen päättelyyn 1) KK

Usability Engineering (Käytettävyystekniikat) KK

Ohjelmoinnin oppimisen kognitiiviset teoriat KK

klo 12-14

klo 12-14

klo 14-16

Kesäkuu / June   2018

 
Aika ja paikka
Time and place
Kuulustelu / Exam Valvojat / Examiners
12.06, klo 12-16, M100

Introduction to Statistical Inference 1 (Johdatus tilastolliseen päättelyyn 1) UT

Tietorakenteet ja algoritmit II UT

Ohjelmoinnin oppimisen kognitiiviset teoriat UT

Location-aware mobile applications development (Paikkatietoisten mobiilisovellusten kehitys) UT

 

klo 12-14

klo 12-14

klo 14-16

12.06, klo 12-16, M100

Yleinen kuulustelu

 • Parallel Computing (Rinnakkaislaskenta)
 • Tietojenkäsittelytieteen tutkimusmenetelmät
 • Todennäköisyysmallit, päättely ja epäparametrisetmenetelmät
Kuten yllä / as above
15.06, klo 12-16, M100

Regression Analysis 2 (Regressioanalyysi 2) UT

Computational Intelligence II (Laskennallinen älykkyys II) UT

Usability Engineering (Käytettävyystekniikat) UT

Regressiotekniikat UT

klo 12-14

klo 12-14

klo 14-16

15.06, klo 12-16, M100

Yleinen kuulustelu

 • Regression Analysis 1 (Regressioanalyysi 1)
 • Laskennan perusmallit
Kuten yllä / as above

Elokuu / August   2018

 
Aika ja paikka
Time and place
Kuulustelu / Exam Valvojat / Examiners
23.08, klo 12-16, M100

Yleinen kuulustelu

 • Lähtokohtaisesti kaikki lukuvuonna 2017-2018 olleet tenttimällä suoritettavissa olevat opintojaksot

klo 12-14

klo 12-14

klo 14-16