Hakuohjeet:

Ohjelmaan valitaan vuonna 2018 yhteensä 20 opiskelijaa. Opetuskielenä on englanti. Ohjelmaan voivat hakea sekä suomalaiset että ulkomaalaiset opiskelijat. Katso tarkemmat hakuohjeet englanninkieliseltä sivustolta: http://www.uef.fi/en/web/bordercrossings/admissions-and-applications

Itä-Suomen yliopiston opiskelijat

Dekaanin päätöksen (30.1.2015) nojalla hakukohteisiin "Yhteiskuntatieteet, Joensuu" ja "Maantiede ja ympäristöpolitiikka, Joensuu" (ent. "Maantiede ja ympäristö") valitut opiskelijat voivat kandidaatin tutkinnon suoritettuaan hakea siirtoa Master's Degree Programme in Border Crossings: Global and Local Societies in Transition -maisteriohjelmaan. Hakeminen tapahtuu vapaamuotoisella hakemuksella, jossa opiskelijan tulee ilmoittaa myös pääaine, johon siirtyy. Opinto-oikeuden muutos voi edellyttää täydentäviä opintoja. Opinto-oikeuden vaihtaminen edellyttää luopumista edeltävästä maisterin opinto-oikeudesta. Opinto-oikeuden vaihtaminen ei ole sidottu tiettyyn ajankohtaan. Kansainvälisessä maisteriohjelmassa opiskelu tapahtuu englanniksi.