Liikuntalääketiede

Liikuntalääketieteessä tarkastellaan liikunnan ja fyysisen kunnon välisiä yhteyksiä terveyteen, sairauksiin ja ravintoon. Liikunta on normaalin kasvun edellytys. Säännöllinen liikunta auttaa pysymään fyysisesti ja henkisesti terveenä ja sillä ehkäistään monia sairauksia. Liikunta on myös osa monen pitkäaikaissairaan hoitoa ja kuntoutusta. Liikkumattomuuden, erityisesti istumisen lisääntyminen on yksi yhteiskuntamme suuria ongelmia ja arkiliikunnan lisääminen on yksi keskeisiä haasteita.

Liikuntalääketieteen pääaineopintojen tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita (terveystieteiden kandidaatteja/maistereita), jotka tuntevat liikunnan ja fyysisen kunnon sekä terveyden ja sairauksien välisiä yhteyksiä käsittelevän keskeisen tutkimustiedon.

Liikuntalääketieteen pääaineessa on mahdollista suorittaa terveystieteiden kandidaatin (TtK) ja maisterin (TtM) tutkinnot. Kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja tarkoittaa noin kolmen vuoden päätoimista opiskelua. Maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä ja tarkoittaa kahden vuoden päätoimista opiskelua.

Terveystieteiden maisterikoulutus ei ole ammattiin valmistavaa koulutusta, vaan oppiaineesta valmistuneet terveystieteiden maisterit voivat toimia liikuntalääketieteen asiantuntemusta vaativissa työtehtävissä esim. opetus- ja tutkimustehtävissä ja erilaisissa järjestö- sekä projektitehtävissä. Maisterin tutkinto antaa valmiudet myös tieteellisiin jatko-opintoihin.

Kandidaatin tutkinnon suorittaneet

  • osaavat tulkita, arvioida ja seurata alan tieteelliseen tutkimusnäyttöön perustuvaa tietoa, 
  • tuntevat fyysisen suorituskyvyn mittausten teorian ja toteuttamisperiaatteet sekä terveille että sairaille,
  • omaavat perustiedot ja kokonaiskäsityksen elimistön fysiologiasta ja sen säätelymekanismeista sekä ymmärtävät yleisimpien sairauksien syntymekanismit ja oireet
  • osaavat suunnitella terveyttä edistäviä ja turvallisia liikuntaohjelmia sekä johtaa liikuntaohjelman toteuttamisen sekä terveille että sairaille.

Maisterin tutkinnon suorittaneet

  • ovat terveysliikunnan asiantuntijoita
  • osaavat arvioida terveyttä edistävien liikuntaohjelmien vaikutuksia toimintakykyyn, terveyteen ja hyvinvointiin huomioiden,
  • omaavat perustiedot ravitsemuksesta ja väestön ravitsemusongelmista
  • osaavat suunnitella ja toteuttaa terveyttä edistäviä sekä sairauksia ehkäiseviä ja kuntouttavia liikuntaohjelmia sekä
  • osaavat suunnitella ja toteuttaa alan tutkimusta ja raportoida tulokset tieteellisesti.