Tilastotiede, yksittäiset opintojaksot

Kuvaus

Tilastotieteen johdantokurssi 5 op

Opintojaksolla tutustutaan havaintoaineiston hankintamenetelmiin ja sen problematiikkaan, perehdytään havaintoaineiston kuvailumenetelmiin ja tutustutaan tilastollisen päätöksenteon perusteiden periaatteisiin.

Tilastotieteen peruskurssi 4 op

Opintojaksolla opitaan analysoimaan havaintoaineistoa ja tulkitsemaan yleisimpien yksinkertaisten tilastollisten analyysien tuloksia sekä tutustutaan monimuuttujamenetelmiin. Edellytyksenä Tilastotieteen johdantokurssin suorittaminen.

Tilastollinen ohjelmistokurssi 2 op

Opintojaksolla tutustutaan tilastollisen ohjelmiston käyttöön aiemmin opittuun teoriatietoon perustuen. Edellytyksenä Biostatistiikka tai Tilastotieteen johdantokurssi ja Tilastotieteen peruskurssi tai vastaavat tiedot. Myös tietokoneen peruskäyttö ehdottomasti hallittava.

Toteutus oppilaitoksessa Opetus toteutetaan lähiopetuksena.
Yhteyshenkilö

Suunnittelija Merja Mäkitalo, merja.makitalo@uef.fi, 029 445 7041