Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot

Kuvaus

Sosiaali- ja terveydenhuollossa tarvitaan arjen ilmiöiden jäsentämiseksi sekä muutosten ja päätöksenteon tueksi tutkittua tietoa ja teoreettista ymmärrystä. Aineopintojen opetuksen painopistealueita ovat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden rakenne, niiden organisointi ja ohjaus sekä toiminnan muutosten johtaminen. Opinnoissa sovelletaan hallinto- ja yhteiskuntatieteiden teoreettisia ja metodologisia lähtökohtia sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön ja johtamisen ilmiöiden analysoimiseksi sekä vahvistetaan tieteellisen ajattelun periaatteita.

Opinnot vahvistavat esimiestehtävissä toimivien tai em. tehtäviin aikovien osaamista erityisesti sosiaali- ja terveysalalla sekä sen rajapinnalla toimivilla asiantuntijoilla. Sosiaali- ja terveysalan esimiehiltä vaaditaan useissa organisaatioissa johtamisen ja hallinnon opintoja alan soveltuvan tutkinnon lisäksi.

Terveydenhuollon organisaatioissa, niin keski- kuin ylimmissäkin johtotehtävissä, tarvitaan runsaasti uusia johtamisosaajia seuraavan kymmenen vuoden aikana nykyisten johtajien siirtyessä eläkkeelle. Lisäksi palvelurakenteeseen kohdistuvat muutokset lisäävät hallinnon asiantuntemuksen tarvetta terveydenhuollossa. Terveydenhuollon johtamiskoulutuksen lisääminen on asetettu valtakunnalliseksi tavoitteeksi.

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijat (sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, fysioterapeutit, sosionomit, sosiaalityöntekijät, terveys- tai yhteiskuntatieteiden maisterit, -lisensiaatit ja -tohtorit, apteekkialan asiantuntijat jne.) sekä alan rajapinnalla toimivat, joilla on tarve vahvistaa tutkittuun tietoon perustuvaa johtamisen ja hallinnonalan osaamista.

Opinnot soveltuvat johtajan uralle aikoville, esimiestehtävissä jo toimiville ja niille, jotka toimivat alalla erilaisissa suunnittelu, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä.

Opiskelijat, joilla on aiempi väistyvän sosiaali- tai terveysalan koulu- tai opistoasteen tutkinto tai sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinto, voivat aloittaa terveyshallintotieteen opiskelun suoraan aineopinnoista 35 op ja perusopinnot 25 op hyväksiluetaan em. tutkinnolla. Ne, joilla ei ole aiempaa sosiaali- tai terveysalan tutkintoa taustallaan, voivat aloittaa sosiaali- tai terveyshallintotieteen opiskelun hankkimalla itselleen sosiaali- tai terveysalan tuntemusta suorittamalla jonkun suomalaisen yliopiston järjestämät sosiaali-, terveys-, hallinto- tai yhteiskuntatieteenalan tai valtiotieteen perusopinnot ja jatkaa sen jälkeen sosiaalihallintotieteen tai terveyshallintotieteen aineopintoihin.

Opintojaksot

Johdatus akateemisiin opiskelutaitoihin 2 op
Johdatus sosiaali- ja terveyshallintotieteeseen 6 op
Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet 6 op
Sosiaali- ja terveyshallinto poliittishallinnollisena järjestelmänä 7 op
Johtamis- ja organisaatiotieteiden klassiset teoriat 7 op
Johdatus sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimukseen 7 op

Toteutus oppilaitoksessa

Opintojaksot ovat verkkojaksoja, jotka sisältävät luennot, tehtävät ja keskustelut verkkoympäristössä. Lisäksi järjestetään kolme ryhmäohjaustapahtumaa, jotka järjestetään yliopistolta.

Yhteyshenkilö Suunnittelija Ari Haaranen, ari.haaranen@uef.fi, 029 445 7126