Teologiset kieliopinnot

Osaamistavoite Klassiset kielet ovat teologisia kieliopintoja ja kuuluvat teologia tutkintoa suorittavilla tutkintoon.

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat kaikille klassisista kielistä kiinnostuneille.

 

Raamatun kreikan peruskurssi 8 op
Raamatun kreikan tekstikurssi 6 op
Nykykreikka 3 /7 op
Raamatun heprean peruskurssi 6 op
Raamatun heprean jatkokurssi 4 op
Latinan peruskurssi 4 op
Latinan jatkokurssi 4 op
Kirkkoslaavi 4 op

Toteutus oppilaitoksessa

Perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävien laatiminen.

Yhteistyöoppilaitoksen tehtävänä on tukea opiskelijoita opinnoissa paikallisesti. Yhteistyöoppilaitos järjestää opintoihin ryhmätyöskentelyä ja vertaistukea.

Opettaja/tuutori

Opettajana voi toimia tiedekunnan hyväksymä paikallinen opettaja. Tutkintovaatimuksena on pääsääntöisesti teologian tohtori, joka on eritoistunut klassisiin kieliin.
Yhteyshenkilö Suunnittelija Tiina Juurela, tiina.juurela@uef.fi