Taiteen sosiologia

Taiteen sosiologian perusopinnot 30 op lähiopetuksena

Osaamistavoite

Opiskelijalla on yleiskuva sosiologian ja taiteensosiologian käsitteistä ja eri lähestymistavoista.  Opiskelijalla on perustiedot taiteesta yhteiskunnallisena instituutiona ja taiteensosiologian keskeisimmästä tutkimusperinteistä. Opiskelija on tutustunut myös taiteen sosiaalihistoriaan ja taiteen kulttuurin vastaanoton ja kulutuksen tutkimukseen. Hänellä on myös keskeiset tiedot sosiologian menetelmistä ja tutkimusparadigmoista.

Opintojaksot

Taide sosiaalisena järjestelmänä (5 op)
Taiteensosiologian perusteet, kirjallisuus (5 op)
Sosiologian peruskurssi (5 op)
Yhteiskuntatieteiden klassikot (5 op)
Taiteen sosiaalihistoriaa (5 op)
Taiteen ja kulttuurin vastaanotto ja kulutus (5 op)

Toteutus oppilaitoksessa

Opetus toteutetaan oppilaitoksessa lähiopetuksena. Oppilaitos huolehtii itse kaikesta opetuksesta, myös tenttien laatimisesta ja arvioinnista. Opetussuunnitelmassa määritellyt osaamistavoitteet ja sisällöt ohjaavat opetuksen toteutusta.

Opettaja/tuutori

Opettajalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa sekä ko. oppiaineen yliopisto-opintoja. Opettajatieto tulee olla hakemuksissa opetusta haettaessa, muutoin hakemusta ei voida käsitellä.

Yhteyshenkilö Suunnittelija Marjaana Mukkala, marjaana.mukkala@uef.fi, 050 363 7505

Taiteen sosiologian aineopinnot 30 lähiopintoina

Osaamistavoite

Opiskelija on tutustunut kattavasti sosiologian, taiteensosiologian ja kulttuurintutkimuksen teorioihin ja metodologiaan. Opiskelija on myös harjaantunut soveltamaan taiteensosiologisen tutkimuksen tutkimusmenetelmiä. Opiskelija osaa soveltaa hankkimiaan tietoja ja taitoja suppeahkossa taiteensosiologisessa tutkimuksessa tai esseessä, joka käsittelee taidetta tai sitä, mikä tekee taiteen mahdolliseksi yhteiskunnassa: taiteen tuotanto, välitys, vastaanotto, kulutus ja yhteiskunnallinen sääntely.

Opintojaksot

Yhteiskuntatieteiden paradigmat, luennot (2 op)
Yhteiskuntatieteiden paradigmat, kirjallisuus (3 op)
Yhteiskunnan ja kulttuurin sosiologista tutkimusta (5 op)
Sosiologinen taideteoria (5 op)
Taiteen politiikka ja talous (5 op)
Taiteensosiologista tutkimusta (10 op)
Taiteensosiologian esseeseminaari (5 op)

Toteutus oppilaitoksessa

Opetus toteutetaan oppilaitoksessa lähiopetuksena. Oppilaitos huolehtii itse kaikesta opetuksesta, myös tenttien laatimisesta ja arvioinnista. Opetussuunnitelmassa määritellyt osaamistavoitteet ja sisällöt ohjaavat opetuksen toteutusta.

Opettaja/tuutori

Opettajilta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa sekä ko. oppiaineen opettajan pätevyyttä/ko. kielen yliopisto-opintoja. Opettajatieto tulee olla hakemuksissa opetusta haettaessa, muutoin hakemusta ei voida käsitellä.

Yhteyshenkilö Suunnittelija Marjaana Mukkala, marjaana.mukkala@uef.fi, 050 363 7505