Sosiaalipsykologian perusopinnot 25 op monimuoto-opintoina

Kuvaus Sosiaalipsykologian perusopinnot tarjoavat vastauksia mm. näihin kysymyksiin:
Kuinka ihmiset elävät ja toimivat yhdessä muiden ihmisten kanssa erilaisissa ryhmissä, organisaatioissa ja yhteisöissä?
Kuinka ihmisille rakentuu kokemus minuudestaan ja suhteestaan muihin ihmisiin?
Kuinka ihmiset selviytyvät suurista muutoksista elämänkulussaan?
Miten ihmissuhteet ja ihmisten välinen vuorovaikutus voivat edistää koettua hyvinvointia?

Opintojaksot

Sosiaalipsykologian perusteet, luennot ja kirjallisuus 5 op tai Sosiaalipsykologian perusteet, kirjallisuus 5 op
Näkökulmia ihmiseen ja yhteiskuntaan 5 op
Ryhmät ja vuorovaikutus 5 op
Minuus ja elämänkulku 5 op
Hyvinvointitutkimuksen perusteet 5 op

Toteutus oppilaitoksessa

Sosiaalipsykologian perusopinnot 25 op toteutetaan yhteistyöoppilaitoksessa monimuoto-opintoina avoimen yliopiston aikataulun mukaan. Opintojen tukena käytetään Moodle-verkko-oppimisympäristöä.

Sosiaalipsykologian perusteet 5 op -opintojakso sisältää 12 t lähiopetusta, joka välitetään yhteistyöoppilaitokseen etäyhteydellä (minimi 3 opiskelijaa); opintojakso on vaihtoehtoisesti mahdollisuus suorittaa kirjallisuustenttinä.

Näkökulmia ihmiseen ja yhteiskuntaan 5 op, Ryhmät ja vuorovaikutus 5 op, Minuus ja elämänkulku 5 op ja Hyvinvointitutkimuksen perusteet 5 op -opintojaksot suoritetaan kirjallisuustentteinä.  Kirjallisuustentit järjestetään yhteistyöoppilaitoksessa Avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä.

Opettaja/tuutori

Opettajina toimivat Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen opettajat. Avoimen yliopisto suunnittelija vastaa opiskelijoiden ohjauksesta. Avoin yliopisto järjestää tarvittaessa Moodlessa myös verkkotuutorointia. 

Yhteyshenkilö Suunnittelija Päivi Puustjärvi-Soininen, paivi.puustjarvisoininen@uef.fi, 040 355 3904