SF-GROWTH

Tuottavuutta ja hyvinvointia toimintajärjestelmällä 1.1. – 31.12.2016

Kehitimme uudenlaista viitekehystä toiminta- ja laatujärjestelmille, jota kutsutaan SF-Growth –malliksi (Solution Focused Growth). Tarkoituksenamme oli tukea ratkaisukeskeistä toimintaa ja työskentelyä, kehittää ratkaisukeskeisiä prosesseja ja siten lisätä hyvinvointia ja tuottavuutta. Hankkeessa oli mukana yrityksiä ja kuntia Pohjois-Savosta.

Hankkeen askelmerkit olivat seuraavat:

1.    Ratkaisukeskeisen toiminta/laatujärjestelmän ja toimintatapojen kriteerien ja tunnusmerkkien määrittely
2.    Valmennusohjelman järjestäminen yhteistyökumppaneille
3.    Työyhteisöjen toimintajärjestelmien ja toimintatapojen ratkaisukeskeisyyden auditointi
4.    Ratkaisukeskeisen toimintajärjestelmän ja toimintatapojen kehittämisen ohjaaminen sekä kehitettyjen toimintatapojen/-ohjeiden jalkauttaminen

Tuloksista voit lukea täältä.

YHTEYSTIEDOT:

Petteri Kallio

Arttu Puhakka

etunimi.sukunimi@uef.fi

Olemme Facebookissa  Facebook

RAHOITTAJAT:

EUVipuvoimaa