Saksan kieli

Saksan kielen perusopinnot 30 op lähiopintoina

Osaamistavoite Saksan kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija on omaksunut yleiskuvaa saksan kielestä ja sen asemasta, saksankielisestä kirjallisuudesta ja kulttuurialueesta ja on tutustunut alan työllistymisvaihtoehtoihin ja hankkinut yleiskielen perusviestintätilanteissa tarvittavan kielitaidon.

Opintojaksot

Johdanto saksan kielen opintoihin 5 op
Tekstityöpaja I (saksa) 5 op
Saksan kielioppi I 5 op
Käännösviestinnän perusteet 5 op
Kulttuurityöpaja 5 op
Johdanto saksankielisen kirjallisuuden analyysiin 5 op

Toteutus oppilaitoksessa

Opetus toteutetaan oppilaitoksessa lähiopetuksena. Oppilaitos huolehtii itse kaikesta opetuksesta, myös tenttien laatimisesta ja arvioinnista. Opetussuunnitelmassa määritellyt osaamistavoitteet ja sisällöt ohjaavat opetuksen toteutusta.

Perusopintoihin hakeutuville opiskelijoille oppilaitoksen tulee järjestää itsenäisesti sivuainekoe, jonka opiskelijan on hyväksytysti läpäistävä, jotta hän voi aloittaa opinnot. Sivuainekokeen laatii oppilaitoksen oma opettaja. Yliopistolta ei ole saatavissa mallia kokeeseen. 

Opettaja/tuutori

Opettajalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa sekä ko. oppiaineen opettajan pätevyyttä. Opettajatieto tulee olla hakemuksissa järjestämisoikeutta haettaessa, muutoin hakemusta ei voida käsitellä.

Edeltävät opinnot Perusopintoihin osallistumisen edellytys on hyväksytysti suoritettu sivuainekoe. Koe edellyttää saksan kielen B2- tai B3-oppimäärän (ns. lyhyen oppimäärän) tai sitä vastaavien tietojen hyvää hallintaa. Kokeeseen voi valmistautua kertaamalla saksan kielioppia ja sanastoa.
Yhteyshenkilö Suunnittelija Marjaana Mukkala, marjaana.mukkala@uef.fi, 050 363 7505

 

Saksan kielen ja kulttuurin aineopinnot 30 op lähiopintoina

Osaamistavoite

Saksan kielen ja kulttuurin aineopinnot suoritettuaan opiskelija on laajentanut saksan kielen rakenteiden osaamista sekä kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemusta. Hän on omaksunut tieteellistä suullista ja kirjallista raportointia vastaavan kielitaidon. Opiskelija osaa myös soveltaa hankkimiaan tietoja ja taitoja yhteiskunnan eri osa-alueilla ja työelämässä sekä on hankkinut valmiuden syventää tietojaan omalla tieteenalallaan ja sen erikoiskysymyksissä.

Opintojaksot

Saksan kielioppi II 5 op
Tekstityöpaja II (saksa) 5 op
Kieliharjoittelu (saksa) 3 op
Saksan kielen kollokvio 3 op
Saksan kielioppi III 3 op
Saksan kielen kehitys ja varieteetit 5 op
Saksankielisen kirjallisuuden historia  5 op
Valinnaiset opinnot vähintään 6 op:

  • Saksan kielen erityiskysymyksiä    1-6 op
  • Saksankielinen nykyelokuva 3 op
  • Puhuttu kieli (saksa) 3 op
  • Kääntäminen, saksa-suomi II 3 op
  • Johdatus käännöstieteen menetelmiin 3 op
  • Saksankielinen nykykirjallisuus  3 op
  • Saksan kielen fraseologia 3 op
  • Johdanto DaF/DaZ-tutkimukseen 3 op

Toteutus oppilaitoksessa

Opetus toteutetaan oppilaitoksessa lähiopetuksena. Oppilaitos huolehtii itse kaikesta opetuksesta, myös tenttien laatimisesta ja arvioinnista. Opetussuunnitelmassa määritellyt osaamistavoitteet ja sisällöt ohjaavat opetuksen toteutusta.

Opettaja/tuutori

Opettajalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa sekä ko. oppiaineen opettajan pätevyyttä. Opettajatieto tulee olla hakemuksissa järjestämisoikeutta haettaessa, muutoin hakemusta ei voida käsitellä.

Edeltävät opinnot Aineopintoihin osallistumisen edellytys on perusopinnot suoritettuna hyvin tiedoin.
Yhteyshenkilö Suunnittelija Marjaana Mukkala, marjaana.mukkala@uef.fi, 050 363 7505