Rakennusterveysalan koulutukset

Rakennusterveysasiantuntija ja sisäilma-asiantuntijakoulutukset

Rakennusterveysasiantuntijan (RTA) koulutus on kokonaislaajuudeltaan 45 op. Koulutus koostuu A, B ja C-osioista sekä opinnäytetyöstä.

 • Sisäilman epäpuhtaudet, terveysvaikutukset, tutkiminen ja torjunta; Kemiallinen sisäympäristö 3 op, Biologinen ja mikrobiologinen sisäympäristö 5 op, Sisäympäristön tutkimismenetelmät 3 op. Terveysvaikutukset 2 op (13 op)
 • Rakennusfysiikka ja fysikaaliset olosuhteet 5 op, kuntotutkimusmenetelmät 4 op, rakenne- ja tuotantotekniikka 3 op ja juridiikka 2 op (14 op)
 • Ilmanvaihto ja ilmastointitekniikka; teoria 1,5 op, tutkimusmenetelmät 1,5 op (3 op)
 • Opinnäytetyö 15 op

Tarkemmat osaamistavoitteet ja sisällöt löytyvät Valviran laatimasta asumisterveysasetuksen soveltamisohjeesta § 21

Peruskoulutusvaatimus ja työkokemus

 • Rakentamisen (talonrakennus- tai LVI-ala) alalla suoritettu korkeakoulututkinto, aiempi ammatillinen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto taikka aiempi teknikon tai sitä vastaava tutkinto.
 • Tai luonnontieteiden, ympäristötieteiden ja ympäristöterveyden alalla suoritettu ylempi tai alempi korkeakoulututkinto, aiempi ammatillinen korkeakoulututkinto tai sitä vastaavaa tutkinto tai aiempi teknikon tai sitä vastaava tutkinto.
 • Henkilösertifioidulta rakennusterveysasiantuntijalta edellytetään vähintään kolmen (3) vuoden työkokemusta rakennusten kuntoon ja terveyshaittoihin liittyviä tutkimustehtäviä.


Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti lähi- ja verkko-opetusta yhdistäen. Lähipäiviä koulutuksessa on pääsääntöisesti 2 päivää kuukaudessa (torstaisin ja perjantaisin).

Opiskelijat ja kouluttajat toimivat verkko-oppimisympäristössä, mistä löytyvät opinto- ja lähdemateriaalit, tehtävät sekä ohjeet. Tiedotus, neuvonta, ohjaus ja vuorovaikutus tapahtuvat niin verkossa kuin paikan päällä. Osa luennoista on mahdollista toteuttaa verkkovälitteisesti.
 

Sisäilma-asiantuntijan (SISA) koulutus on kokonaislaajuudeltaan vähintään 25 op. Koulutus koostuu A, B ja C-osioista.

 • Sisäilman epäpuhtaudet, terveysvaikutukset, tutkiminen ja torjunta; Kemiallinen sisäympäristö 3 op, Biologinen ja mikrobiologinen sisäympäristö 5 op, Sisäympäristön tutkimismenetelmät 3 op (13 op)
 • Rakennusfysiikka ja fysikaaliset olosuhteet 5 op, kuntotutkimusmenetelmät 2 op, tuotantotekniikka 1 op ja juridiikka 1 op (vähintään 9 op).
 • Ilmanvaihto ja ilmastointitekniikka; teoria 1,5 op, tutkimusmenetelmät 1,5 op (vähintään 3 op).
 • Näyttötyö
  Tarkemmat osaamistavoitteet ja sisällöt löytyvät Valviran laatimasta asumisterveysasetuksen soveltamisohjeesta § 21

Peruskoulutusvaatimus ja työkokemus

 • Luonnontieteiden, ympäristötieteiden ja ympäristöterveyden alalla suoritettu ylempi tai alempi korkeakoulututkinto, aiempi ammatillinen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto taikka aiempi teknikon tai sitä vastaavan tutkinto.
 • Henkilösertifioidulta sisäilma-asiantuntijalta edellytetään vähintään kolmen (3) vuoden työkokemusta rakennusten kuntoon ja terveyshaittoihin liittyviä tutkimustehtäviä.

Koulutuksen toteutus

Toteutus pääpiirteissään sama kuin rakennusterveysasiantuntijakoulutuksessa.

Kosteusvaurion kuntotutkijan (KVKT) pätevyyden voi täydentää rakennusterveysasiantuntijaksi (RTA). KVKT-tutkinnolla saa korvattua 24 op RTA-opinnoista, joten opintoja jää suoritettavaksi 6 opintopistettä ja 15 op:n laajuinen opinnäytetyö.

 


YHTEYSTIEDOT:

Suunnittelija Tiina Pyrstöjärvi
040 355 3921
tiina.pyrstojarvi@uef.fi

Suunnittelija Kari Pasanen (mm. opinnäytetyöt)
050 528 4665
kari.pasanen@uef.fi

Koulutussihteeri Soile Virtanen
040 355 2304
soile.virtanen@uef.fi

Koulutuksen vastuullinen vetäjä
Jukka-Pekka Kärki
jukka-pekka.karki@sisailmatalo.fi

Jätä yhteystietosi, mikäli olet kiinnostunut RTA tai SISA koulutuksista:

Kyllä, olen kiinnostunut