Psykologian opinnot Avoimessa yliopistossa

Tervetuloa tutustumaan Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston psykologian koulutusalan opetustarjontaan. Lähes kaikki opintokokonaisuudet voi suorittaa joustavina etäopiskeluun soveltuvina verkko-opintoina.

Psykologian perusopinnoissa opiskelija saa perustiedot psykologian eri osa-alueilta: kehityspsykologiasta, persoonallisuuspsykologiasta, kognitiivisesta psykologiasta, neuropsykologiasta sekä terveyden- ja mielenterveyden psykologiasta.

Psykologian aineopinnoissa syvennetään perusopinnoissa käsiteltyjä teemoja. Aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee psykologian eri osa-alueet ja niiden sovelluksia. Opiskelijalla on valmiudet psykologian alan kehityksen seuraamiseen ja alan tieteellisen ajattelun ymmärtämiseen.

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnoissa opiskelija saa perustiedot työ- ja organisaatiopsykologian keskeistä sisältöalueista. Opinnoissa perehdytään ihmisten käyttäytymiseen työympäristössä. Keskeisiä aiheita ovat mm. kommunikaatio, päätöksenteko, johtaminen, yhteistyö ja työssä jaksaminen.

Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnoissa syvennetään perusopinnoista tuttuja teemoja kuten johtaminen ja organisaatiot, työssä jaksaminen ja motivointi sekä viestintä ja vuorovaikutus.

Oikeuspsykologian perusopinnoissa tutustutaan psykologisten teorioiden, metodien ja tulosten soveltamiseen oikeudenkäyttöön ja rikollisuuden tutkimukseen. Opintokokonaisuuden tarkoituksena on perehdyttää opiskelijat oikeuspsykologian keskeisimpiin kysymyksiin ja menetelmiin sekä teoriaan että käytäntöön soveltamiseen. Jokaiseen opintojaksoon liittyy aiheen tarkastelu sekä oikeustieteen että oikeuspsykologian viitekehyksestä.

Opetustarjonta

Psykologian perusopinnot Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot
Psykologian aineopinnot Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot
Oikeuspsykologian perusopinnot  

 

Opiskelutavat

Psykologiassa sekä työ- ja organisaatiopsykologiassa opiskelu tapahtuu verkko-opintoina ja opinnot voi aloittaa milloin tahansa ympäri vuoden. Verkko-opinnot suoritetaan pääasiassa Aducate Moodle-oppimisympäristössä. Suoritustapoina ovat oppimistehtävät, kirjallisuuskuulustelut ja verkkotentit.  Oikeuspsykologian opinnot toteutetaan lähi-/verkko-opetuksena Joensuun kampuksella.

Opintojen ohjaus

Opiskeluasi tuetaan monin eri tavoin. Avoimen yliopiston henkilökunta järjestää infotilaisuuksia kampuksilla ja yhteistyöoppilaitoksissa sekä myös verkon välityksellä. Lisäksi saat opintoihin tukea ja apua opinto-ohjaajilta ja tuutorilta. Sähköiset järjestelmät (WebOodi, Moodle, s-posti, kirjaston e-aineistot) helpottavat opintojen suunnittelua ja käytännön työskentelyä. WebOodissa voit mm. ilmoittautua tentteihin ja tarkistaa opintosuorituksia ja -oikeuksia.

Avoimen yliopiston psykologian koulutusalan opiskelijoille ja ko. opinnoista kiinnostuneille on perustettu suljettu facebook-ryhmä, jossa voi keskustella opiskeluun liittyvistä asioista.

Opintomaksut

Tutustu Avoimen yliopiston opintomaksuihin.

Lisätietoja

Autamme mielellämme sinua askarruttavissa kysymyksissä:

Tiina Immonen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikkeen lisätietoja
- psykologia
Sähköposti
tiina.immonen@uef.fi
GSM-numero
0504930323
Suora numero
0294457049
Huoneen tiedot
Joensuu, Aurora 233

Leila Peiponen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikkeen lisätietoja
- työ- ja organisaatiopsykologia, oikeuspsykologia
Sähköposti
leila.peiponen@uef.fi
GSM-numero
0505248199
Suora numero
0294457060
Huoneen tiedot
Joensuu, Aurora 232

Päivi Koivuselkä-Sallinen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikkeen lisätietoja
- yleinen teologia, ortodoksinen teologia, psykologia, uskontotiede
Sähköposti
paivi.koivuselka-sallinen@uef.fi
GSM-numero
0503619254
Suora numero
0294457086
Huoneen tiedot
Joensuu, Aurora 220/5

Sari Ryynänen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikkeen lisätietoja
- työ- ja organisaatiopsykologia, oikeuspsykologia
Sähköposti
sari.ryynanen@uef.fi
GSM-numero
0504668611
Suora numero
0294457053
Huoneen tiedot
Joensuu, Aurora 220/7