OSAAMISEN TUOTTEISTAMISTA VENÄJÄN MARKKINOILLE

Aducate pilotoi osaamisen tuotteistamista Venäjän markkinoille klusteriyhteistyömallin avulla. Tavoitteena on edistää pk-yritysten kansainvälistä kilpailukykyä, vahvistaa Venäjä-liiketoimintaosaamista sekä elinkeinoelämän ja tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden keskinäistä ja Venäjälle suuntautuvaa yhteistyötä.

Hankkeen toiminta-aika on 1.6.2015 – 31.12.2016. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjois-Savon liitto, Savonia-ammattikorkeakoulu sekä Aducate.

 

RAHOITTAJAT:

Pohjois-Savon liitto
EUVipuvoimaa
Savonia

OTA YHTEYTTÄ

Sanna Iskanius
Koulutusjohtaja
050 382 3801

sähköposti
etunimi.sukunimi@uef.fi