Ortodoksinen teologia

Kuvaus Opinnot johdattavat opiskelijaa monenlaiseen uskonnolliseen ymmärtämiseen. Ortodoksisen teologian opintoihin kuuluvien kuuden eri oppiaineen kautta opiskelija saa perustiedot teologisesta ajatellusta.
Kohderyhmä Opinnot soveltuvat kaikille teologisista kysymyksistä kiinnostuneille. Esimerkiksi aineenhallinnan pätevyyttään lisääville opettajille, tutkintotavoitteisille opiskelijoille sekä kaikille kiinnostuneille.
Yhteyshenkilö Suunnittelija Tiina Juurela, tiina.juurela@uef.fi, 029 445 7064

Ortodoksisen teologian perusopinnot verkko-opintoina

Opintojaksot

Johdatus eksegetiikkaan 5 op
Johdatus kirkkohistoriaan sekä varhaiskirkon ja keskiajan kirkkohistoria 5 op
Dogmatiikka ja dogmihistoria 5 op
Johdatus liturgiseen elämään 3 op
Kirkkohallinto 2 op
Uskontotieteen oppihistoria 2 op
Moderni uskonnollisuus 3 op

Toteutus oppilaitoksessa

Ortodoksista teologiaa opiskellaan verkko-opintoina. Yhteistyöoppilaitos voi halutessaan aikatauluttaa opinnot opiskeluryhmän tarpeiden mukaisesti esimerkiksi sopimalla missä järjestyksessä opintojaksot suoritetaan ja millä aikataululla kirjalliset tehtävät pyritään palauttamaan.  Yhtä pakollista kirjatentti lukuunottamatta jaksot on suorittavissa etäopintoina.

Opinnot suoritetaan pääasiassa kirjoittamalla oppimistehtäviä annetun kirjallisuuden pohjalta. Osassa opintojaksoja on myös vaihtoehtoisia suoritustapoja kuten kirjallisuuden tenttiminen (perinteinen kirjatentti tai verkkotentti).  

Yhteistyöoppilaitoksen tehtävänä on tukea opiskelijoita opinnoissa paikallisesti. Yhteistyöoppilaitos järjestää opintoihin ryhmätyöskentelyä ja vertaistukea. Yhteistyöoppilaitos järjestää myös kokonaisuuteen kuuluvat tentit. Yhteistyöoppilaitos voi myös halutessaan järjestää opintoja tukevaa luento-opetusta. 

Opettaja/tuutori

Opettajana toimii Itä-Suomen yliopiston opettajat.

Tuutorina voi toimia tiedekunnan hyväksymä paikallinen teologian maisteri tai tuutorointi voidaan kytkeä Avoimen ylioipiston verkkotuutorointiin, jolloin tuutorina toimii Avoimen yliopiston verkkotuutori.

Ortodoksisen teologian aineopinnot verkko-opintoina 

Opintojaksot

Raamatun tutkimuksen metodit ja tekstianalyysi sivu-aineopiskelijoille 2 op
Raamatuntuntemus 1 op
Ortodoksisuus Karjalassa ja Suomessa 3 op
Bysantista nyky-Venäjälle 4 op
Ikoniteologia 3 op
Patristiikka 2 op
Uskonnonfilosofia 2 op
Johdatus pastoraaliteologiaan 3 op
Uskonnonpedagogiikka 2 op
Homiletiikka 2 op
Alkukristillinen kausi ja Bysantti 3 op
Kirkkomusiikki slaavilaisessa perinteessä 2 op
Kirkkomusiikin teologinen perinne 2 op
Johdatus Vanhan testamentin tutkimukseen 4 op

Toteutus oppilaitoksessa

Ortodoksista teologiaa opiskellaan verkko-opintoina. Yhteistyöoppilaitos voi halutessaan aikatauluttaa opinnot opiskeluryhmän tarpeiden mukaisesti esimerkiksi sopimalla missä järjestyksessä opintojaksot suoritetaan ja millä aikataululla kirjalliset tehtävät pyritään palauttamaan.  Yhtä pakollista kirjatentti lukuunottamatta jaksot on suorittavissa etäopintoina.

Opinnot suoritetaan pääasiassa kirjoittamalla oppimistehtäviä annetun kirjallisuuden pohjalta. Osassa opintojaksoja on myös vaihtoehtoisia suoritustapoja kuten kirjallisuuden tenttiminen (perinteinen kirjatentti tai verkkotentti).  

Yhteistyöoppilaitoksen tehtävänä on tukea opiskelijoita opinnoissa paikallisesti. Yhteistyöoppilaitos järjestää opintoihin ryhmätyöskentelyä ja vertaistukea. Yhteistyöoppilaitos järjestää myös kokonaisuuteen kuuluvat tentit. Yhteistyöoppilaitos voi myös halutessaan järjestää opintoja tukevaa luento-opetusta. 

Opettaja/tuutori

Opettajana toimii Itä-Suomen yliopiston opettajat.

Tuutorina voi toimia tiedekunnan hyväksymä paikallinen teologian maisteri tai tuutorointi voidaan kytkeä Avoimen ylioipiston verkkotuutorointiin, jolloin tuutorina toimii Avoimen yliopiston verkkotuutori.