OPISKELIJAKSI REKISTERÖITYMINEN

Yhteistyöoppilaitoksen opiskelija rekisteröityy Avoimen yliopisto opiskelijaksi Ilmoittautumis- / rekisteröitymispalvelu UefILPAssa. Rekisteröitymisen myötä opiskelija saa opiskeluoikeuden yliopistoon, jonka perusteella hän saa uef-tunnuksen käyttöön ilman oppilaitostemme välisen tietojenvaihtoon liittyviä viiveitä ja pääsee aloittamaan opinnot jouhevasti!

  1. Opiskelija ilmoittautuu aina ensin yhteistyöoppilaitokseen.
  2. Opetuksen järjestäminen varmistuessa ota yhteyttä oppiaineen koulutussihteeriin (yhteystiedot) ja pyydä häntä perustamaan rekisteröitymislinkit. Rekisteröitymislinkki on lukukausikohtainen, joten pyydä lukukauden vaihtuessa ilmoittautumisiin uudet linkit koulutussihteereiltä. Hakukohteiden perustamista helpottaa seuraavat tiedot:
    • jos haluat yhteenvedon opiskelijan rekisteröitymisestä, ilmoita meille hakukohteen taustatietoihin liitettävä sähköpostiosoite/-osoitteet.
    • opinto-oikeusaika yksittäisen opintojakson osalta, jos opetussuunnitelma rajoittaa opintojakson suoritusmahdollisuutta kahta lukukautta lyhemmäksi ajaksi.
    • hakuaika: mihin saakka otatte ilmoittautumisia vastaan (päivämäärä). Tämän tiedon perusteella pidämme auki myös rekisteröitymislinkkeja UefILPAssa.

3. Saat rekisteröitymisohjeen ilmoittautumislinkkeineen Avoimesta yliopistosta sähköpostitse. Välitä ohjeet opiskelijoille Avoimen yliopiston opiskelijaksi rekisteröitymistä varten. Huom! Kun luovutat opiskelijalle Avoimen yliopiston rekisteröitymislinkkejä, kerro että opintomaksuja ei palauteta tai opintomaksun laskutuksesta ei luovuta avoimen yliopiston opiskelijaksi rekisteröitymisen jälkeen.

Saat yhteenvedon jokaisesta rekisteröitymisestä/opinto-oikeudesta tarjonnan perustamispyynnön yhteydessä antamaasi sähköpostisoitteeseen (voit antaa useita).

Jos opiskelija ei pysty tunnistautumaan sähköisesti, ota yhteyttä oppiaineen koulutussihteeriin vaihtoehtoisen rekisteröitymistavan sopimista varten.

Rekisteröitymistä seuraavana päivänä opiskelija voi ottaa käyttöön henkilökohtaisen uef-tunnuksen. Yhden (1) tunnin viiveellä tunnuksen käyttöönotosta hän voi kirjautua oppimisympäristö AducateMoodleen (http://moodle.aducate.fi) ja WebOodiin (https://weboodi.uef.fi/weboodi/).

Uef-tunnuksen käyttöönoton ohje (tietotekniikkakeskus).

  • Käyttäjähallinnassa opiskelija valitsee kampuspaikkakunnan. Avoimen yliopiston opiskelijat voivat valita  kampuspaikkakunnaksi joko Joensuun tai Kuopion. Tietoa käytetään pääosin perusopiskelijoille suunnattujen kampuspalveluiden kohdentamisessa.

Avoimen yliopiston sähköiset palvelut opiskelijalle

Tuutorit ja opettajat

Yhteistyöoppilaitosten henkilökunta sekä tuutorit ja tuntiopettajat, jotka eivät ole jatkuvassa työsuhteessa yliopistoon, hakevat käyttäjätunnusta tarvittaessa erillisellä käyttölupahakemuksella, jonka löydät tietotekniikkapalveluiden verkkosivuilta. Palauta käyttölupahakemus Avoimeen yliopistoon oppiaineen koulutussihteerille jatkokäsittelyä varten.

Uef-tunnuksen otetaan käyttöön verkkopankkitunnuksilla tunnistautuen, tutustu ohjeeseen.