OPINTOMAKSUT JA OPETUSPALKKIOT

Opintomaksut yhteistyöoppilaitoksille

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston perimät opintomaksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista (1082/2009) sekä valtioneuvoston asetukseen yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta (1436/2014). . Maksuja ei ole sidottu opiskelijan opintosuorituksiin. Avoin yliopisto perii yhteistyöoppilaitokselta hinnaston mukaiset opiskelijakohtaiset maksut. Yhteistyöoppilaitokset voivat lisätä Avoimen yliopiston perimään maksuun omia kulujaan kattavan osan. Avoimen yliopisto-opetuksen tasa-arvotavoitteiden mukaisesti opiskelijoilta perittävien maksujen tulee olla kohtuullisia.

Yhteistyöoppilaitoksilta perittävät maksut on jaettu lähi- ja monimuoto-opetusmaksuihin. Lähiopetuksessa oppilaitos vastaa kaikesta opetukseen ja tentteihin liittyvistä kustannuksista. Monimuoto-opinnoissa kirjallisuustentteihin ja oppimistehtäviin liittyvät kustannukset sisältyvät pääsääntöisesti monimuotomaksuun. Mikäli monimuoto-opintoihin sisältyy lähiopetusta yhteistyöoppilaitoksessa, opetuskustannuksista vastaa yhteistyöoppilaitos.

Lukuvuoden 2017-2018 opintomaksut

Opintojen laajuus Monimuoto-opetus Lähiopetus
Perusopintokokonaisuus, väh. 25 op 220 euroa 70 euroa
Aineopintokokonaisuus, väh. 35 op 320 euroa 85 euroa
Aineopintokokonaisuus, alle 35 op 9 euroa/opintopiste 85 euroa
Yksittäinen jakso 10 euroa/opintopiste 10 euroa/opintopiste

 

Yhteistyöoppilaitosten opiskelijat ilmoittautuvat omaan oppilaitokseensa, joten opiskelijoita koskee yhteistyöoppilaitoksen omat maksu- ja perumisehdot. Kun opiskelija on rekisteröitynyt avoimen yliopiston opiskelijaksi, perumista ilman opintomaksua ei voi tehdä.  Poikkeuksena on vain lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset.

Huom! Kun luovutat opiskelijalle Avoimen yliopiston rekisteröitymislinkkejä, kerro että opintomaksuja ei palauteta tai opintomaksun laskutuksesta ei luovuta avoimen yliopiston opiskelijaksi rekisteröitymisen jälkeen.

Yhteistyöoppilaitosten perimät opintomaksut on oltava näkyvillä opetusta markkinoitaessa (mm. opintopolku.fi, omat verkkosivut ja esitteet).

Hinnaston kokonaisuudessaan löydät Lomakkeita ja päätöksiä -osiosta.

Maksuihin ja palkkioihin liittyvät yhteistoimintamallit lähi- ja monimuoto-opetuksessa:

Tuntiopetuspalkkiot

Lähiopetuksessa oppilaitos vastaa kaikesta opetukseen ja tentteihin liittyvistä kustannuksista. Opettaja on tällöin työsuhteessa oppilaitokseen. Itä-Suomen yliopiston opintovaatimusten mukaisessa avoimessa yliopisto-opetuksessa noudatetaan Itä-Suomen yliopistossa vahvistettuja tuntiopetuspalkkioita.

Monimuoto-opinnoissa kirjallisuustentteihin ja oppimistehtäviin liittyvät kustannukset sisältyvät pääsääntöisesti monimuotomaksuun. Mikäli monimuoto-opintoihin sisältyy lähiopetusta yhteistyöoppilaitoksessa, opetuskustannuksista vastaa yhteistyöoppilaitos.

Itä-Suomen yliopiston Avoimessa yliopistossa käytettävät lukuvuoden 2016-2017 opetus- ja tuutorointipalkkiot löydät Lomakkeita ja päätöksiä > Avoimen yliopiston opetuspalkkiot 1.2.2016 alkaen.

Tarkempia ohjeita palkkioperusteiden soveltamisesta oppilaitosyhteistyön koordinaattoreilta ja oppiaineiden suunnittelijoilta (yhteystiedot).