Opintoja sosiaali- ja terveysalan toimijoille

Iäkkäiden parissa toimivat

Johtamistehtävistä kiinnostuneet/ -tehtävissä toimivat

Järjestötoiminta ja kolmas sektori

Liiketoimintaa ja yrittäjyyttä tukevat opinnot

Liikunta ja urheilu

Lääkehoitoon lisäosaamista tarvitsevat

 • farmasian perusopintojen opintojaksot:
  • johdatus farmakologiaan 4,5 op
  • lääkkeet ja yhteiskunta 2 op
  • lääkkeet terveydenhuollossa 3,5 op
  • farmakologian ja toksikologian kirjallisuustentti 4 op
  • Tautioppi farmasian opiskelijoille, osa I 3 op
 • lääketieteen perusteita -opintokokonaisuus

Mielenterveystyössä toimivat eri ammattilaiset

Monikulttuurisuudesta kiinnostuneet

Tutkimustehtävistä kiinnostuneet