Opetushallituksen rahoittamat koulutukset

14.11.2017-28.3.2018 - Uraohjaus - tukea työuralle suuntautumiseen 10 op, Kuopio ja Joensuu Tulevaisuudessa vastuu oppilaitoksissa annettavasta uraohjauksesta jakautuu myös muille kuin opinto-ohjaajille ja ohjaustyötä tehdään yhteistyössä entistä laajemman...
30.3. - 6.10.2017 - Kasva johtajana (11 op), Kuopio Koulutuksen tavoitteena on tuottaa tietoa ja välineitä henkilökohtaisen johtajuuden tunnistamiseen ja kehittämiseen. Osallistujat saavat valmiuksia oppilaitoselämän...
24.10. - 30.10.2017 - Tulevaisuuden työelämätaidot koulussa (4 op) Koulutuksen sisältöjä ovat mm. tulevaisuuden osaaminen ja työvälineet osaksi koulun arkea, digitaaliset välineet ja ympäristöt - tulevaisuuden työmarkkina- ja...
27.2.‑17.11.2017 - Työelämän lainsäädäntö osana yhteiskuntaopin opetusta (6 op) Koulutus vahvistaa osallistujien työelämän lainsäädännön tuntemusta ja antaa eri teemojen oikeudellista tietoa ja käytännön valmiuksia. Koulutuksen käytyään osallistuja...
1.11.2017-31.10.2018 - Ennakoiva johtaja (9 op) Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ennakoivaa ja työhyvinvointia tukevaa johtamisosaamista. Osallistujat hankkivat valmiuksia pitkäjänteisen työhyvinvoinnin ja...
17.1.-5.10.2018 - Kielitietoisuusagentit (9 op) Jokaisella oppiaineella on oma kielensä ja oppiaineen opettaja on paras asiantuntija oman tiedonalansa kielestä. Miten oppiaineen tyypillistä kieltä otettaisiin paremmin...
22.9. - 27.10.2017 - Oppilaan resilienssi ja voimavarat (3 op) Tulevaisuuden työelämä vaatii ihmisiltä muuntautumiskykyä ja joustavuutta, ja resilienssistä on tullut tärkeä taito ennakoimattomiin muutoksiin sopeutumisessa. Resilientti...
5.10.2017 - 31.12.2018 - Traumojen ja kriisien kohtaaminen maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetus- ja ohjaustyössä (7 op) Kohtaatko työssäsi maahanmuuttajataustaisia oppilaita? Tarvitsetko lisää osaamista traumatisoituneiden ja erilaisia elämän kriisejä kohdanneiden oppilaiden kanssa...