Musiikkitiede

Musiikkitieteen perusopinnot 30 op lähiopetuksena

Kuvaus Musiikkitieteen perusopinnot suorittanut opiskelija tuntee erilaisia musiikkityylejä ja -kulttuureita. Hänellä on yleiskuva musiikkitieteen suuntauksista, peruskäsitteistä ja tutkimuskohteista. Hän ymmärtää, että musiikki merkitsee eri asioita eri kulttuureissa ja että kuva eri musiikkityylien historiasta on näkökulmakulmasidonnainen.

Opintojakso

Musiikin tutkimuksen perusteet (5 op)

Vapaavalintaiset opinnot (25 op):

 • Suomalaisen musiikin historiaa (5 op)
 • Maailman taidemusiikkikulttuurit (5 op)
 • Maailman musiikkikulttuurit (5 op)
 • Populaarimusiikin ilmiöitä (5 op)
 • Johdatus äänimaisematutkimukseen ja ekomusikologiaan (5 op)
 • Kuulonvaraisen musiikin oppiminen (5 op)

Toteutus oppilaitoksessa

Opetus toteutetaan oppilaitoksessa lähiopetuksena. Oppilaitos huolehtii itse kaikesta opetuksesta, myös tenttien laatimisesta ja arvioinnista. Opetussuunnitelmassa määritellyt osaamistavoitteet ja sisällöt ohjaavat opetuksen toteutusta.

Opettaja/tuutori

Opettajilta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa sekä ko. oppiaineen yliopisto-opintoja. Opettajatieto tulee olla hakemuksissa opetusta haettaessa, muutoin hakemusta ei voida käsitellä.

Yhteyshenkilö Suunnittelija Marjaana Mukkala, marjaana.mukkala@uef.fi, 050 363 7505

 

Musiikkitieteen aineopinnot 30 op lähiopetuksena

Osaamistavoite Musiikkitieteen aineopinnot suorittaneella on yleiskuva kulttuurintutkimuksen ja etnomusikologian piirissä käytetyistä metodeista ja teorioista. Hän osaa tehdä kenttätyötä, analysoida musiikkia soivana ja kulttuurisena ilmiönä ja tehdä erilaisia transkriptioita musiikkiin liittyvistä aineistoista.

Opintojakso

Musiikkitieteen esseeseminaari (sivuaineopiskelijoille) (5 op)

Vapaavalintaiset opinnot (30 op):

 • Musiikkietnografia ja kenttätyö (5 op)
 • Musiikin teoria (5op)
 • Musiikkiantropologian ja etnomusikologian tutkimushistoriaa (5 op)
 • Musiikintutkimuksen keskeisiä näkökulmia 1 (5 op)
 • Transkriptio ja analyysi (5 op)
 • Musiikintutkimuksen keskeisiä näkökulmia 2 (5 op)
 • Musiikki ja hyvinvointi (5 op)
 • Karjalan kansanmusiikki (3 op)
 • Kulttuurintutkimuksen valinnaisia opintoja (2-5 op)

Toteutus oppilaitoksessa

Opetus toteutetaan oppilaitoksessa lähiopetuksena. Oppilaitos huolehtii itse kaikesta opetuksesta, myös tenttien laatimisesta ja arvioinnista. Opetussuunnitelmassa määritellyt osaamistavoitteet ja sisällöt ohjaavat opetuksen toteutusta.

Opettaja/tuutori

Opettajilta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa sekä ko. oppiaineen yliopisto-opintoja. Opettajatieto tulee olla hakemuksissa opetusta haettaessa, muutoin hakemusta ei voida käsitellä.

Yhteyshenkilö Suunnittelija Marjaana Mukkala, marjaana.mukkala@uef.fi, 050 363 7505