Meneillään olevat

Viimeksi muokattu ensin:
Emba Kehittyvä liiketoiminta -opinnot (20 op) Kehittyvä liiketoiminta -opinnoista (20 op) saat uusia näkökulmia liiketoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen. Koulutuksessa pohditaan tulevaisuutta oman yrityksen ja...
Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutus 2014–2018 (74 op) Kognitiivinen käyttäytymisterapia on psykoterapiamuoto, joka pohjautuu kognitiivisten teorioiden sekä käyttäytymis- ja oppimisteorian tutkimukseen ja käytäntöön....
Ratkaisukeskeinen psykoterapeuttikoulutus 2015-2019 (60 op) Ratkaisukeskeinen psykoterapeuttikoulutus antaa valmiudet toimia aikuisten yksilö psykoterapeuttina. Koulutusohjelman tavoitteena on antaa valmiuksia käyttää...
Pastoraalipsykologinen psykoterapeuttikoulutus 2016-2019 (78 op) Psykoanalyyttisessä tai psykodynaamisessa psykoterapiassa työskentely perustuu psykoanalyyttisiin teorioihin ihmisen psyykkisestä kehityksestä. Psykoterapiassa pyritään...
Sosiaali-, terveys- ja lääkealan johtaminen (15 op) Haluatko tulla asiantuntijajoukkoon verkostoitumaan, jakamaan osaa­mistasi ja kokemuksiasi sekä oppimaan uusia keinoja johtaa organi­saatiotasi? Koulutusohjelma tarjoaa...
28.10.2016–6/2018 - Rakennusterveysasiantuntija (45 op) Rakennusterveysasiantuntija on terveydensuojelulain (763/1994) mukainen ulkopuolinen asiantuntija, joka voi toimia yksin ulkopuolisena asiantuntijana rakennusten kosteus-...
1.3.2016 - 30.12.2016 - TVT-menetelmät, sosiaalinen media ja uskontokasvatus (3 op) Koulutus kuuluu Uudistuva uskonnonopetus 12 op kokonaisuuteen. Koulutuksissa kehitetään monipuolisilla työskentelytavoilla uskonnon uuden opetussuunnitelman edellyttämää...
20.8.2015 - 6.10.2016 - mOpet (15op) - Monilukutaito, mediakasvatus, TVT varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Lapsilla on oikeus mediakasvatukseen! mOpet avaa näkökulman monilukutaidon, pelioppimisen ja TVT:n käytänteisiin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa – TULE MUKAAN! ...