Meneillään olevat

Viimeksi muokattu ensin:
Syyskuu 2018-toukokuu 2020 - Sisäilma-asiantuntija (25 op) Sisäilma-asiantuntija (SISA) on terveydensuojelulain (763/1994) mukainen asiantuntija, joka saa tehdä rakennuksen sisäilmaongelmien selitysprosessiin liittyviä tutkimuksia...
Syyskuu 2018-toukokuu 2020 - Rakennusterveysasiantuntija (45 op) Rakennusterveysasiantuntija (RTA) on rakennusten kunnon ja terveellisyyden moniosaaja. Hän voi toimia yksin asumisterveysasetuksen (545/2015) mukaisena ulkopuolisena...
Sosiaali-, terveys- ja lääkealan johtaminen (15 op) Haluatko tulla asiantuntijajoukkoon verkostoitumaan, jakamaan osaamistasi ja kokemuksiasi sekä oppimaan uusia keinoja johtaa organisaatiotasi? Koulutusohjelma tarjoaa...
Emba Kehittyvä liiketoiminta -opinnot (20 op) Kehittyvä liiketoiminta -opinnoista (20 op) saat uusia näkökulmia liiketoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen. Koulutuksessa pohditaan tulevaisuutta oman yrityksen ja...
Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutus 2014–2018 (74 op) Kognitiivinen käyttäytymisterapia on psykoterapiamuoto, joka pohjautuu kognitiivisten teorioiden sekä käyttäytymis- ja oppimisteorian tutkimukseen ja käytäntöön....
Ratkaisukeskeinen psykoterapeuttikoulutus 2015-2019 (60 op) Ratkaisukeskeinen psykoterapeuttikoulutus antaa valmiudet toimia aikuisten yksilö psykoterapeuttina. Koulutusohjelman tavoitteena on antaa valmiuksia käyttää...
Pastoraalipsykologinen psykoterapeuttikoulutus 2016-2019 (78 op) Psykoanalyyttisessä tai psykodynaamisessa psykoterapiassa työskentely perustuu psykoanalyyttisiin teorioihin ihmisen psyykkisestä kehityksestä. Psykoterapiassa pyritään...
1.3.2016 - 30.12.2016 - TVT-menetelmät, sosiaalinen media ja uskontokasvatus (3 op) Koulutus kuuluu Uudistuva uskonnonopetus 12 op kokonaisuuteen. Koulutuksissa kehitetään monipuolisilla työskentelytavoilla uskonnon uuden opetussuunnitelman edellyttämää...
20.8.2015 - 6.10.2016 - mOpet (15op) - Monilukutaito, mediakasvatus, TVT varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Lapsilla on oikeus mediakasvatukseen! mOpet avaa näkökulman monilukutaidon, pelioppimisen ja TVT:n käytänteisiin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa – TULE MUKAAN! ...