Opintoja liiketoiminnan ja julkisen sektorin toimijoille

Henkilöstöhallinnollisissa tehtävissä toimiville:

Johtamistehtävissä toimiville:

Kiinteistönhoito ja isännöinti

Matkailualan yrittäjät

Myynti ja asiakaspalvelu tehtävissä toimiville

Pankki ja vakuutusaloilla toimivat

Poliisitoimi ja turvallisuusala:

Taloushallinnon ammattilaiset

Työskentelyolosuhteiden kehittäminen

Vientintätehtävissä toimiville

Kansainvälisissä tehtävissä toimiville