Lääketieteen perusteita -perusopinnot 25 op monimuoto-opinnot

Kuvaus

Lääketieteen perusteita -opintokokonaisuus esittelee lääketieteen ja terveystieteiden sekä kansanterveyden nykytilaa, historiaa ja tulevaisuuden näkymiä, eri-ikäisen väestön terveydentilaa ja yleisimpiä sairauksia sekä niiden ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta. Opintokokonaisuuteen kuuluu myös Elimistön rakenne ja toiminta -opintojakso, joka nimensä mukaisesti sisältää perustiedot ihmisen toiminnasta.

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat kaikille lääke- ja terveystieteistä: terveydestä ja sairauksista, niiden ehkäisystä, hoidosta ja kuntoutuksesta kiinnostuneille. Esim. henkilöt, jotka harkitsevat terveydenhoitoalan opintoja tai haluavat päivittää osaamistaan em. aihealueilla.

Opintojaksot

Johdanto lääketieteen perusteisiin 5 op (verkko-/ lähiopetus)
Elimistön rakenne ja toiminta 4 op (verkko-/ lähiopetus)
Lasten ja nuorten terveys 5 p
Työikäisen terveys 5 op
Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito 6 op

Toteutus oppilaitoksessa

Opintokokonaisuus toteutuu täysin verkko-opintoina, mutta viidestä opintojaksosta 1-2 on mahdollista järjestää lähiopetuksena yhteistyöoppilaitoksessa.

Opinnot sisältävät luentotallenteita, joiden pohjalta suoritetaan oppimistehtäviä tai verkkotenttejä. Jos yhteistyöoppilaitos järjestää opintojaksoja lähiopintoina, tulee opettajien opetuspalkkiot ja matka-ja majoituskulut korvattaviksi 

Opettaja/tuutori

Verkko-opinnoissa opettajina toimii Avoimen yliopiston opettajat.

Avoimen yliopiston suunnittelija auttaa opettajien hankinnassa lähiopetusjaksoille.

Yhteyshenkilö Suunnittelija Merja Mäkitalo, merja.makitalo@uef.fi, 040 355 3387 ja koulutussihteeri Pia Koponen pia.koponen@uef.fi p. 0294457040