Kulttuuriantropologia

Kulttuuriantropologian perusopinnot 25 op lähiopetuksena

Osaamistavoite Kulttuuriantropologian perusopinnot suorittaneella opiskelijalla on yleiskuva kulttuuriantropologisen tutkimuksen suuntauksista ja tutkimusteemoista ja sijoittumisesta kulttuurintutkimuksen kenttään.

Opintojaksot

Johdatus kulttuuriantropologiaan (5 op)
Antropologian perusteet (5 op)
Kulttuuri, yhteiskunta ja uskonnot (5 op) tai Uskontotieteen oppihistoria 2 op
Kulttuuri, yhteiskunta ja uskonnot 3 op tai Moderni uskonnollisuus 3 op
Kulttuuri, yhteiskunta ja uskonnot 2 op tai Uskontotieteen oppihistoria 2 op
Moderni uskonnollisuus 3 op
Antropologian keskeisiä kysymyksiä (5 op)
Valinnaisia opintoja vähintään 10 op:

  • Kulttuurintutkimus (5 op)
  • Visuaalinen antropologia (5 op)
  • Monikulttuurisuus ja muuttoliikkeet (5 op)

Toteutus oppilaitoksessa

Opetus toteutetaan oppilaitoksessa lähiopetuksena. Oppilaitos huolehtii itse kaikesta opetuksesta, myös tenttien laatimisesta ja arvioinnista. Opetussuunnitelmassa määritellyt osaamistavoitteet ja sisällöt ohjaavat opetuksen toteutusta.

Opettaja/tuutori

Opettajilta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa sekä ko. oppiaineen yliopisto-opintoja. Opettajatieto tulee olla hakemuksissa opetusta haettaessa, muutoin hakemusta ei voida käsitellä.

Yhteyshenkilö Suunnittelija Marjaana Mukkala, marjaana.mukkala@uef.fi, 050 363 7505

Kulttuuriantropologian aineopinnot 35 op lähiopetuksena

Osaamistavoite Opinnot suoritettuaan opiskelija on tutustunut laajasti antropologisen tutkimuksen ja kulttuurintutkimuksen suuntauksiin, oppihistoriaan ja käsitteistöön ja hänellä on tiedolliset valmiudet jatkaa opintojaan kulttuurintutkimuksen syventävissä opinnoissa erikoistumisalanaan kulttuuriantropologia.

Opintojaksot

Antropologian oppihistoria (5 op)
Näkökulmia antropologian klassikoihin (5 op)
Etnografia (5 op)
Antropologian ajankohtaisia tutkimusongelmia (5 op)
Antropologian tutkimussuuntauksia (5 op)
Kulttuuriantropologian esseeseminaari (sivuaineopiskelijoille), 5 op 
Valinnaiset opinnot, vähintään 5 op seuraavista:

  • Monikulttuurisuus ja muuttoliikkeet (5 op), ellei ole suoritettu jo perusopinnoissa
  • Antropologinen rituaalitutkimus (5 op)
  • Kulttuurintutkimuksen valinnaisia opintoja (2-5 op)
  • Suomalaisen uskonnontutkimuksen kenttä (3 op) (teologia)
  • Maailmanuskonnot (4op)

Toteutus oppilaitoksessa

Opetus toteutetaan oppilaitoksessa lähiopetuksena. Oppilaitos huolehtii itse kaikesta opetuksesta, myös tenttien laatimisesta ja arvioinnista. Opetussuunnitelmassa määritellyt osaamistavoitteet ja sisällöt ohjaavat opetuksen toteutusta.

Opettaja/tuutori

Opettajilta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa sekä ko. oppiaineen yliopisto-opintoja. Opettajatieto tulee olla hakemuksissa opetusta haettaessa, muutoin hakemusta ei voida käsitellä.

Yhteyshenkilö Suunnittelija Marjaana Mukkala, marjaana.mukkala@uef.fi, 050 363 7505