KOVAT - Kansainvälisen osaajan valmennus työhön

Hankkeen tavoitteena on yritysten ja korkeakoulujen yhteistyönä toteutettavien pilottien kautta etsiä ratkaisuja kv-osaajien työllistymisen ja yritysten osaavan työvoiman saatavuuden ongelmiin.

Hankkeen toteutusaika: 1.10.2018 – 30.06.2020
 

Ajankohtaista

Oletko korkeasti koulutettu sosiaali- ja terveysalan tai kasvatusalan ammattilainen tai alan opiskelija? Haluatko töihin Suomessa? Tarvitsetko tietoja ja taitoja omasta osaamisesta kertomiseen ja työnhakuun? Haluatko tutustua työnantajiin? Tule mukaan valmennukseemme!

Marraskuussa 2019 alkava Osaaminen esiin -koulutus on juuri sinulle. Lue lisää ja innostu!

 

KV-osaaja, haluatko mahdollisuuden tutustua suomalaisiin työpaikkoihin, työntekijöihin ja työnantajiin? Uudessa Yritysfrendit –ohjelmassa kutsutaan KV-osaajia yrityksiin, kahville ja juttelemaan. Aloitusinfo koulutuksesta on 10.12. klo 15-16.30. Ilmoittaudu mukaan!

Jos haluat tietää ensimmäisten joukossa tulevista KOVAT-hankkeen tapahtumista ja koulutuksista, vastaa lyhyeen kyselyyn osaamisestasi ja koulutustarpeistasi täällä.

 

Miten yrityksesi hyötyy KOVATista?

Kutsu kv-osaaja kahville!

Onko sinulla ulkomaalainen työntekijä tai harjoittelija, jonka osaamista, kielitaitoa tai työelämätaitoja haluaisit kehittää? Haluatko varmistaa, että kv-osaaja sitoutuu yritykseesi? Lue miten KOVAT voi auttaa täältä ja vastaa kyselyymme. Osallistumalla kyselyymme annat arvokasta tietoa yrityksesi kokemuksista ja tarpeista kansainvälisten osaajien valmennuksesta työhön.

Hankkeen toiminta

Hanke kehittää ja tuottaa korkeakoulutetuille kv-osaajille ohjaus-, koulutus- ja valmennuspalveluja, joissa on huomioitu kohderyhmän erityistarpeet yhdistettynä maakunnassa havaittuihin osaamistarpeisiin. Hanke toteuttaa kaksi toimenpidekokonaisuutta, joissa pilotoidaan ja kehitetään kv-osaajien työelämään suuntaavaa valmennusta ja koulutusta.

1. Kv-osaajat yrityksiin -taitovalmennus keskittyy kehittämään kv-osaajia työllistävien yritysten tarpeeseen perustuvaa valmennusta ja koulutusta sekä tukemaan kv-osaajien työllistymistä yrityksissä. Kokeilut tapahtuvat yrityksissä, joihin kv-osaajat sijoittuvat. Valmennuksen sisältö perustuu yrityksen määrittelemiin osaamistarpeisiin. Valmennuksella ja koulutuksella voidaan kehittää esimerkiksi osaamisen tunnistamista, kielitaitoa ja ammatillisia valmiuksia (substanssiosaaminen, yleiset työelämävalmiudet).   

2. Kv-osaajien palvelupolut, työllistymisen ja uraohjauksen kehittäminen tukee kv-osaajien siirtymää työelämään. Se kohdistuu sekä korkeakoulutettuihin työttömiin maahanmuuttajiin että korkeakoulujen kv-opiskelijoihin. Toimintakokonaisuudessa kokeillaan kv-osaajien osaamisen tunnistamisen menetelmiä, oman osaamisen täydentämisen ja sen markkinoinnin tapoja sekä kielen oppimisen menetelmiä. Kokonaisuus keskittyy erityisesti osallistavien, ryhmämuotoisten ohjaus- ja koulutuspalvelujen kehittämiseen. Toiminnot kohdistuvat toimialoille ja tehtäviin, joilla maakunnan työvoiman tarve on suurin.

Uudet toiminnot ja yhteistyön tiivistyminen edesauttavat sitoutuneen ja korkeasti koulutetun työvoiman jäämistä maakuntaan. Tämä tukee alueen yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Kokeiluilla valmistaudutaan tuottamaan uudentyyppistä, nopeaa muuntokoulutusta ja työvoimakoulutuksia korkeasti koulutetuille kohderyhmille.

Kohderyhmät

Varsinainen kohderyhmä ovat TEM:n määritelmän mukaiset korkeakoulutetut kv-osaajat eli korkeakouluteut maahanmuuttajataustaiset työnhakijat, paluumuuttajat sekä korkeakouluissa opiskelevat kansainväliset opiskelijat ja tutkijat.  Itä-Suomen yliopiston kansainväliset opiskelijat opiskelevat pääasiassa englanninkielisissä maisteri- tai tohtoriohjelmissa. Karelia-ammattikorkeakoulussa kansainväliset opiskelijat opiskelevat International Business –linjalla sekä räätälöidysti suomenkielisissä koulutusohjelmissa.

Välillinen kohderyhmä on Pohjois-Karjalassa toimivat yritykset, jotka hakevat kasvua kansainvälistymisestä ja tarvitsevat kv-osaajia. Hankkeeseen on sitoutunut joukko yrityksiä, joissa pilottikokeilut toteutetaan.

Kehittäjäverkosto

Hankkeessa Itä-Suomen yliopisto ja Karelia-ammattikorkeakoulu kehittävät ensimmäistä kertaa yhdessä kv-osaajien työelämään valmentavaa koulutusta ja työelämään suuntaavia palveluja. Korkeakouluihin syntyy uusia, yritysten ja kv-osaajien tarpeet huomioivia käytäntöjä sekä ohjaus- ja koulutuspalveluja, joilla tuetaan työllistymistä ja siirtymiä työelämään ja alueen yrityksiin.

Hankkeen toimenpiteitä toteutetaan kehittäjäverkostossa, joka samalla kehittää yhteisiä toimintatapoja kv-osaajien ja työpaikkojen yhteen saattamiseksi. Kehittäjäverkostoon kuuluvat UEF, Karelia-ammattikorkeakoulu, ELY, Pohjois-Karjalan Kauppakamari, Josek, Keti, Joensuun kaupunki ja alueen kv-osaajia työllistävät yritykset.

Yhteistyö

KOVAT tekee läheistä yhteistyötä SIMHE-Karelia ja TalentHub Joensuu -hankkeiden kanssa.

Jos olet kiinnostunut yhteistyöstä, ota yhteyttä yrityskoordinaattoreihimme!

Hankkeen hallinnoinnista vastaa Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate.

HANKEHENKILÖSTÖ

Projektipäällikkö Sonja Kortelainen
sonja.kortelainen@uef.fi
050 4339254

Projektisihteeri Senni Pykäläinen
senni.pykalainen@uef.fi
050 597 3936

Asiantuntijat

Yrityskoordinaattori, UEF
Sanna Iskanius
sanna.iskanius@uef.fi
050 382 3801

Työelämävalmentaja
Heli Kaarniemi
heli.kaarniemi@uef.fi
050 322 8644

Projektiasiantuntija, SIMHE-yhteistyö
Hannele Niskanen
hannele.niskanen@karelia.fi
050 575 0823

 

KOVAT MEDIASSA

Kansainvälisistä korkeakoulutetuista valmennetaan yrityksille osaajia 

Arkisuomella osaksi työporukkaa