Kirjallisuus

Kirjallisuuden perusopinnot 30 op lähiopetuksena

Osaamistavoite Opiskelijalla on perustiedot kirjallisuuden päälajeista ja niiden tutkimusperinteestä sekä länsimaisen ja kotimaisen kirjallisuuden historiasta. Opiskelija tuntee klassisen aseman saavuttaneen länsimaisen ja kotimaisen kirjallisuuden ydinteoksia. Kirjallisuuden perusopinnot läpäissyt opiskelija on tutustunut myös kirjallisuuden sosiologisiin lähestymistapoihin ja osaa suhteuttaa kaunokirjallisuuden kirjalliseen elämään, kulttuuriin ja yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Perusopinnoissa opitaan myös kirjallisuuden erittelyn ja tulkinnan perusteita ja asiantuntevan kirjallisuudesta keskustelemisen taitoja.

Opintojaksot

Kirjallisuuden peruskurssi (2 op)
Kirjallisuuden lajit (5 op)
Taide sosiaalisena järjestelmänä (5 op)
Länsimaisen kirjallisuuden historia (4 op)
Länsimaisen kirjallisuuden klassikot (5 op)
Suomalaisen kirjallisuuden historia ja klassikot (9 op)

Toteutus oppilaitoksessa

Opetus toteutetaan oppilaitoksessa lähiopetuksena. Oppilaitos huolehtii itse kaikesta opetuksesta, myös tenttien laatimisesta ja arvioinnista. Opetussuunnitelmassa määritellyt osaamistavoitteet ja sisällöt ohjaavat opetuksen toteutusta.

Opettaja/tuutori

Opettajilta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa sekä ko. oppiaineen yliopisto-opintoja. Opettajatieto tulee olla hakemuksissa opetusta haettaessa, muutoin hakemusta ei voida käsitellä.

Yhteyshenkilö Suunnittelija Marjaana Mukkala, marjaana.mukkala@uef.fi, 050 363 7505

Kirjallisuuden aineopinnot 30-35 op lähiopetuksena

Osaamistavoite

Opiskelijalla on perustiedot kirjallisuuden päälajeista ja niiden tutkimusperinteestä sekä länsimaisen ja kotimaisen kirjallisuuden historiasta. Opiskelija tuntee klassisen aseman saavuttaneen länsimaisen ja kotimaisen kirjallisuuden ydinteoksia.

Kirjallisuuden aineopinnot hyväksytysti suorittanut opiskelija on tutustunut laajasti kirjallisuudentutkimuksen tutkimussuuntauksiin ja harjaantunut soveltamaan kirjallisuuden tutkimusmenetelmiä. Opiskelija osaa soveltaa hankkimiaan tietoja ja taitoja suppeahkossa kirjallisuustieteellisessä tutkimuksessa tai esseessä.

Opintojaksot

Kirjallisuustieteen tutkimussuuntaukset (5 op)
Kirjallisuuden analyysi- ja menetelmäharjoituskurssi (5 op)
Kirjallisuuden esseeseminaari (sivuaineopiskelijat) (5 op)

Kirjallisuuden erikoisalat 15 op:

 • Näkökulmia kielitiedon ja kirjallisuuden opettamiseen (5 op)
 • Kirjallisuuden sosiologiaa (5 op)
 • Kulttuurintutkimuksellinen näkökulma kirjallisuuteen (5 op)
 • Filosofinen kirjallisuuden ja taiteen tutkimus (5 op)
 • Modernista postmoderniin (5 op)
 • Kirjallisuus ja sukupuoli (5 op)
 • Lasten ja nuorten kirjallisuus (5 op)
 • Populaarikirjallisuus ja kulttuuri (5 op)
 • Kirjallisuus ja muut taiteet (5 op)
 • Kirjallisuuskritiikki (5 op)
 • Kirjallisuus ja nykymedia (5 op)
 • Tarjolla kaanoniin? Kotimaisen nykykirjallisuuden tarkastelua (5 op)
 • Kirjallisuushistorian erityiskysymyksiä (5 op)
 • Suomalainen nykyromaani (5 op)
 • Myytit, kulttuuri ja kirjallisuus (5 op)
 • Käännöstieteen erityiskysymyksiä I, Runojen kääntäminen (5 op)
 • Kulttuurintutkimuksen valinnaisia opintoja (2 - 5 op)
 • Literature at a Borderland: Soviet and post-Soviet images and narratives in Russian Karelia (3-5 cp)

Kirjallisuus ja kirjallisuuden historia (10 op):

 • Yleinen kirjallisuus, kirjallisuudenhistoria (5 op) ja Yleinen kirjallisuus, kaunokirjallisuus (5 op)
 • Suomen kirjallisuuden historia (5 op) ja Suomalainen kirjallisuus, kirjallisuushistoria (5op)

Toteutus oppilaitoksessa

Opetus toteutetaan oppilaitoksessa lähiopetuksena. Oppilaitos huolehtii itse kaikesta opetuksesta, myös tenttien laatimisesta ja arvioinnista. Opetussuunnitelmassa määritellyt osaamistavoitteet ja sisällöt ohjaavat opetuksen toteutusta.

Opettaja/tuutori

Opettajilta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa sekä ko. oppiaineen yliopisto-opintoja. Opettajatieto tulee olla hakemuksissa opetusta haettaessa, muutoin hakemusta ei voida käsitellä.

Yhteyshenkilö Suunnittelija Marjaana Mukkala, marjaana.mukkala@uef.fi, 050 363 7505