Kasvatustieteiden opinnot Avoimessa yliopistossa

Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa voit opiskella useita kasvatustieteellisiä oppiaineita. Kasvatustieteelliset opinnot tukevat monenlaisia työtehtäviä ja toimintaa arjen muuttuvissa toimintaympäristöissä.

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen opinnot tarjoavat perusvalmiuksia koulutukseen, suunnitteluun, hallintoon ja arviointiin sekä henkilöstötyöhön. Erityispedagogiikan opinnoissa perehdytään kasvatuksen ja opetuksen erityispedagogisen perustaan, sen yhteiskunnalliseen tehtävään, erityispedagogiikan merkitykseen elämän eri vaiheissa sekä keskeisiin oppimisen vaikeuksiin. Monitieteisen opetushallinnon perusopintokokonaisuuden suorittaminen täyttää opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2.4 § säädetyn vaatimuksen rehtorilta vaadittavista opinnoista.

Opinnot sopivat opetus- ja koulutustehtävissä toimiville, ammatillisen osaamisen täydentäjille, alalle aikoville ja kaikille teemasta kiinnostuneille.

Opetustarjonta

Erityispedagogiikka

 
Perusopinnot 25 op (monimuoto-opetus) Johdantomateriaali opiskeluun
Aineopinnot 35 op (monimuoto-opetus) Johdantomateriaali opiskeluun
Syventävät opinnot 60 op (lähiopetus)  
   
Kasvatus- ja aikuiskavatustiede  
Perusopinnot 25 op (monimuoto-opetus) Johdantomateriaali opiskeluun
Aineopinnot 35 op (monimuoto-opetus) Johdantomateriaali opiskeluun
Syventävät opinnot 75 op (lähiopetus)  
   
Opetushallinto  
Perusopinnot 25 op (monimuoto-opinnot) Johdantomateriaali opiskeluun

Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa suoritetut opettajan pedagogiset opinnot

Ammatillisissa opettajakorkeakouluissa suoritetuilla opettajan pedagogisilla opinnoilla (60 op/35ov) voidaan myöntää korvaavuus kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnoista (25 op). Opiskelija voi hakea myös kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen aineopintotasoisten opintojaksojen korvaamista, mikäli opinnot ovat osaamistavoitteiltaan vastaavia.

Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnoista korvaavuutta em. pedagogisten opintojen perusteella voi hakea ilmoittauduttuaan kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen aineopintokokonaisuuteen (35 op). Korvaavuushakemuksen käsittely edellyttää opinto-oikeutta em. opintokokonaisuuteen.

Opiskelu

Kasvatustieteelliset perus- ja aineopinnot toteutetaan pääosin monimuoto-opetuksena eli yhdistellen lähi-, etä- ja verkko-opiskelua. Monimuoto-opetuksen tukena käytetään verkkopohjaista Moodle-oppimisympäristöä (http://moodle.aducate.fi ja http://moodle.uef.fi) joka toimii myös verkkokurssien suorituspaikkana. Syventävien opintojen (lähiopetus) opiskelijat osallistuvat samoille luennoille ja harjoituksiin kuin tiedekunnan tutkinto-opiskelijat.

Opetuksen ja opiskelun tuen järjestelmästä WebOodista (https://woodi.uef.fi/weboodi/) löytyvät opinto-oppaat. Järjestelmää käytetään mm. tentteihin ja opetukseen ilmoittautumisessa ja omien opintosuoritusten selaamisessa. Voit tutustua oppaisiin ja opintojen aikatauluihin WebOodissa:

Tutustu myös akateemiseen opiskelun keskeisiin ominaisuuksiin ja termeihin.

Ilmoittautuminen ja opintomaksut

Ilmoittautumisohje.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin.

Opintojen ohjaus

Opiskeluasi tuetaan monin eri tavoin. Avoimen yliopiston henkilökunta järjestää infotilaisuuksia kampuksilla ja yhteistyöoppilaitoksissa sekä myös verkon välityksellä. Lisäksi saat opintoihin tukea ja apua opinto-ohjaajilta ja tuutoreilta. Sähköiset järjestelmät (WebOodi, Moodle, s-posti, kirjaston e-aineistot) helpottavat opintojen suunnittelua ja käytännön työskentelyä. WebOodissa voit mm. ilmoittautua tentteihin ja tarkistaa opintosuorituksia ja -oikeuksia.

Avoimen yliopiston kasvatusalan opiskelijoille ja ko. opinnoista kiinnostuneille on perustettu suljettu facebook-ryhmä jossa voi keskustella opiskeluun liittyvistä asioista.

Avoimen väylä

Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa suorittamasi opinnot voivat myös avata sinulle tien yliopiston tutkinto-opiskelijaksi. Suoritettuasi tietyn määrän opintoja avoimessa yliopistossa, voit hakea avoimen väylän kautta yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi, useimmiten ilman valintakoetta. Kasvatusalalla väylämahdollisuus on kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutusohjelmaan.

Tutustu väylään ja valintakriteereihin.

Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon  - otathan yhteyttä!

Yhteystiedot

Sari Hakkarainen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- erityispedagogiikka, kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede, opetushallinto
Sähköposti
sari.hakkarainen@uef.fi
GSM-numero
0504668554
Suora numero
0294457048
Huoneen tiedot
Joensuu, Aurora 237

Eija Viiliäinen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- toimivapaalla 25.6. saakka
Sähköposti
eija.viiliainen@uef.fi
GSM-numero
0504678371
Suora numero
0294457054
Huoneen tiedot
Joensuu, Aurora 220/8