Kasvatustieteiden opinnot Avoimessa yliopistossa

Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa voit opiskella useita kasvatustieteellisiä oppiaineita. Kasvatustieteelliset opinnot tukevat monenlaisia työtehtäviä ja toimintaa arjen muuttuvissa toimintaympäristöissä. Kasvatustieteellinen osaaminen on tarpeen mm. erilaisissa suunnittelu-, hallinto- henkilöstö- ja kouluttajatehtävissä. Opinnot perehdyttävät mm. kasvun, kehityksen, elämänkulun, elämänhallinnan ja yhteiskunnallisen kehityksen keskeisiin kysymyksiin kasvatuksen ja koulutuksen näkökulmasta. Opinnoissa lähestytään teemoja sekä käytännön toimintakentistä katsoen että tieteellisen tutkimuksen periaatteiden avulla.

Opiskelu

Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa kasvatustieteelliset opinnot toteutetaan lähi-, verkko- ja monimuoto- opintoina. Lähiopetuksessa opiskelijat osallistuvat samoille luennoille ja harjoituksiin kuin tiedekunnan tutkinto-opiskelijat. Verkko-opinnoissa opiskelija työskentelee itsenäisesti opintojakson aikataulun puitteissa. Monimuoto-opinnot on puolestaan suunniteltu niin, että ne olisivat mahdollisimman joustavia, antaen sinulle mahdollisuuden sovittaa opiskelusi yhteen perheen, työn ja vapaa-ajan kanssa. Opetus toteutetaan erilaisin opetusmenetelmin ja –ratkaisuin, yhdistellen lähi-, etä- ja verkko-opiskelua.

Kasvatustieteelliset opinnot toteutetaan pääosin monimuoto-opetuksena. Monimuoto-opetuksen tukena käytetään verkkopohjaista Moodle-oppimisympäristöä (http://moodle.aducate.fi ja http://moodle.uef.fi) joka toimii myös verkkokurssien suorituspaikkana.

Opetuksen ja opiskelun tuen järjestelmästä WebOodista (https://woodi.uef.fi/weboodi/) löytyvät opinto-oppaat. Järjestelmää käytetään mm. tentteihin ja opetukseen ilmoittautumisessa ja omien opintosuoritusten selaamisessa. Voit tutustua oppaisiin ja opintojen aikatauluihin WebOodissa:

  • Valitse Oppaittain-sivu - Avoin yliopisto - AY, Kasvatustieteet - Erilliset opintokokonaisuudet –välilehti.

Tutustu akateemiseen opiskelun keskeisiin ominaisuuksiin ja termeihin.

Opetustarjonta

Erityispedagogiikka

 
Perusopinnot 25 op (monimuoto-opetus) Johdantomateriaali opiskeluun
Aineopinnot 35 op (monimuoto-opetus) Johdantomateriaali opiskeluun
Syventävät opinnot 60 op (lähiopetus)  
   
Kasvatus- ja aikuiskavatustiede  
Perusopinnot 25 op (monimuoto-opetus) Johdantomateriaali opiskeluun
Aineopinnot 35 op (monimuoto-opetus) Johdantomateriaali opiskeluun
Syventävät opinnot 75 op (lähiopetus)  
   
Opetushallinto  
Perusopinnot 25 op (monimuoto-opinnot) Johdantomateriaali opiskeluun


Tiedote Itä-Suomen yliopiston luokanopettajakoulutukseen hakeutuville

Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa suoritetut opettajan pedagogiset opinnot

Ammatillisissa opettajakorkeakouluissa suoritetuilla opettajan pedagogisilla opinnoilla (60 op/35ov) voidaan myöntää korvaavuus kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnoista (25 op). Opiskelija voi hakea myös kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen aineopintotasoisten opintojaksojen korvaamista, mikäli opinnot ovat osaamistavoitteiltaan vastaavia.

Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnoista korvaavuutta em. pedagogisten opintojen perusteella voi hakea ilmoittauduttuaan kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen aineopintokokonaisuuteen (35 op). Korvaavuushakemuksen käsittely edellyttää opinto-oikeutta em. opintokokonaisuuteen.

Opintomaksut

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin.

Avoimen väylä

Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa suorittamasi opinnot voivat myös avata sinulle tien yliopiston tutkinto-opiskelijaksi. Suoritettuasi tietyn määrän opintoja avoimessa yliopistossa, voit hakea avoimen väylän kautta yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi, useimmiten ilman valintakoetta. Kasvatusalalla väylämahdollisuus on kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen sekä erityispedagogiikan tieteenalan-koulutuksiin.

Tutustu väylään ja valintakriteereihin.

Yhteystiedot

Sari Hakkarainen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikkeen lisätietoja
- erityispedagogiikka, kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede, opetushallinto
Sähköposti
sari.hakkarainen@uef.fi
GSM-numero
0504668554
Suora numero
0294457048
Huoneen tiedot
Joensuu, Aurora 237

Eija Viiliäinen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikkeen lisätietoja
- erityispedagogiikka, filosofia, humanistiset aineet, kasvastustiede ja aikuiskasvatustiede, maantiede ja yhteiskuntamaantiede, opetushallinto, sosiaalipedagogiikka, sosiaalipsykologia, sosiaalitieteet, sosiologia, yhteiskuntaoppi, yhteiskuntapolitiikka
Sähköposti
eija.viiliainen@uef.fi
GSM-numero
0504678371
Suora numero
0294457054
Huoneen tiedot
Joensuu, Aurora 220/8