Kaikki koulutukset
31.5.2018 - Lääkkeiden yhteisvaikutukset, Kuopio
18.5.2018 - Toimivan työyhteisön johtaminen – keskiössä vuorovaikutus, Kuopio
Rakennusterveysasiantuntija (45 op)
Osaava tietosuojavastaava 15 op -täydennyskoulutusohjelma, Helsinki 2018-2019
24.5.2018 - Rakennusterveys –webinaari
Hallinto- ja seurakuntasihteerien lakikoulutus 1 op, 13.-14.6.2019 Kuopio
14.-15.6.2018 - Hallinto- ja seurakuntasihteerien lakikoulutus (1 op), Helsinki
28.9.2018 - Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus kirkossa (1 op), Helsinki
YT-neuvottelut seurakunnassa ja vuorovaikutus muutoksessa (1-8 op), 23.-24.10.2019 Helsinki
17.-18.10.2018 - Digitaaliset palvelut ja saavutettavuus julkisessa hallinnossa, Tampere
EU-tietosuoja-asetus -lakikoulutus (1 op), 7.9.2018 Tampere
Sisäilma-asiantuntija (25 op)
28.8.2018 - Psykososiaaliset kysymykset kärjistyneissä sisäilmaongelmissa, Kuopio
Maahanmuuttajien opinto- ja urapolkujen tukeminen ohjauksessa 10 op
16.-17.5.2018 - Johtajana digimurroksessa, Kuopio
2018 - Sosiaalipedagoginen hevostoiminta syrjäytymisen ehkäisyssä ja sosiaalisessa kuntoutuksessa -täydennyskoulutus (25 op)
Työyhteisösovittelu 10 op tilauskoulutuksena
2.10.2018 - Lääkinnällisten laitteiden käytettävyys - avain riskienhallintaan ja potilasturvallisuuteen, Helsinki
5.10.2017 - 31.12.2018 - Traumojen ja kriisien kohtaaminen maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetus- ja ohjaustyössä (7 op)
Opettajan ja ohjaajan hyvinvointi (1 op)
Koulun ja kodin yhteistyö monikulttuurisessa ja -kielisessä toimintaympäristössä (10 op)
20.4.2018 - Kivun lääkehoito, Kuopio
Uudistuva metsäbiotalous - webinaarit
25.5.2018 - Moniammatillinen yhteistyö - Farmasistin roolit tulevaisuudessa, Tampere
Työelämän juridiikka kirkossa (15 op) -täydennyskoulutusohjelma 2018-2020 Helsinki
Uudistava johtaja (15 op)
Riskienhallinnan erityisosaaminen -täydennyskoulutusohjelma (18 op), Helsinki
Ajankohtainen ympäristöoikeus VIII –erikoistumisohjelma, 2018 - 2020 Hämeenlinna
Ajankohtainen ympäristöoikeus VII -erikoistumisohjelma, Hämeenlinna
Uudistuvan metsäbiotalouden johtaminen (15 op)
Metsän jatkuva kasvatus metsäbiotalouden murroksessa, verkkokurssi (2 op) ja harjoitustyö (1 op)
Osaava tietosuojavastaava 15 op -täydennyskoulutusohjelma, Tampere 2017-2018
Future Leadership (5 op)
SF-Growth Mindset valmennus
Työllisyyden hoidon kehittäminen
Coaching by Walking
Syksy 2018 - Lääkehoidon arviointi, Helsinki
Opettajan oikeudet ja velvollisuudet (1 op) -lakikoulutus, Joensuu ja Oulu
Voimaannuttava vuorovaikutus työyhteisössä 3 op
Emba Johtajana muutoksissa -opinnot (20 op)
Bioenergian markkinat ja energiamurros (2 op), kevät 2018
Ilmastonmuutos ja riskien hallinta metsien hoidossa ja käytössä (2 op)
Monitavoitteisen päätöksenteon menetelmät metsätaloudessa (2 op), kevät 2018
Digitalisaatio ja uudistuvat metsäpalvelut (2 op), kevät 2018
Biotalouden uudet tuotteet ja arvoverkot (3 op), kevät 2018
Palvelumuotoilua yrityksiin -valmennus (5 op)
5T Uudistumiskyky - Valmennus lähiesimiehille ja keskijohdolle
Sovitteleva työorientaatio kouluyhteisössä, kevät 2018
Aineenopettajan pedagogiset opinnot, kieli- ja kulttuurivalmennus
Emba Johtamisen kivijalka – JOKI-opinnot (25 op)
Varhainen puuttuminen – ratkaisukeskeinen puheeksi ottaminen (1 op)
Oivalluksia! Ratkaisukeskeinen valmennus
Ratkaisukeskeinen ja aivoystävällinen esimiestyö (1 op)
Ratkaisukeskeinen kehityskeskustelu osaamisen johtamisessa (1 op)
Valmentava esimies (1 op)
Ratkaisukeskeinen työyhteisö (1 op)
Projektiosaajat (15 op)
1.9.2018 - Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus proviisoreille ja farmaseuteille
Ratkaisukeskeisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus 2017-2021(60 op)
12.10.2018 - Riskienhallinta- ja turvallisuuspäällikön täyden­nyskoulutusohjelma (50 op), Helsinki
Kivun lääkehoito, Jyväskylä ja Tampere
Senioripedagogiikka sosiaalipedagogisesta viitekehyksestä
17.1.-5.10.2018 - Kielitietoisuusagentit (9 op)
21.-22.11.2017 - Biomassan jalostuksen pääprosessit ja tuotteet (2 op), Kajaani
18.-19.5.2017 - Biojalostamon raaka-aineen hankinta ja logistiikka (3 op), Joensuu
Ratkaisukeskeinen vuorovaikutus 3 op
Positiivisen psykologian kokeiluohjelma 3 op
24.5.2018 - Alzheimerin tauti ja muut dementoivat sairaudet, Tampere
Varhaiskasvatuksen oikeudelliset kysymykset (1op), Oulu
Biotalouden johtaminen ja päätöksenteko (2 op), syksy 2018
Metsäbiotalouden kehittyvät liiketoimintamallit ja rahoitus (3 op), syksy 2018
Nepsy-oppilaat ja heidän tukeminen koulussa 2 op
Neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmät 2 op
Lapsen ja nuoren voimavarojen, tunnetaitojen ja vuorovaikutustaitojen tukeminen 10 op
Suomea työssä -kielivalmennus
14.11.2017-28.3.2018 - Uraohjaus - tukea työuralle suuntautumiseen 10 op, Kuopio ja Joensuu
Yhteiskunnallisen integraation ja toimintakyvyn tukeminen maahanmuuttajatyössä – sosiaalipedagoginen orientaatio (3 op)
Suomen kielen valmennuksen perusteet
TYÖPAIKKASUOMI Kielikoulutus työelämässä oleville maahanmuuttajille
Tukea maahanmuuttajatyöhön
Suomi 1-4 Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukset
Toiminnallisen kielen oppimisen menetelmiä (3 op)
Maahanmuuttajalapset varhaiskasvatuksessa (10 op)
Venäjän kaupan kansallisia erikoisuuksia 3 op
Myynnin ja markkinoinnin johtaminen Venäjällä 5 op
Luottamushenkilökoulutukset (1-3) – kuntien luottamushenkilöille 2017, Joensuu
18.11.2016 - 30.4.2018 - Työelämän juridiikka kirkossa (15 op) -täydennyskoulutusohjelma, Helsinki
Iäkkäiden kivunhoito -verkkokurssi (3 op)
Tilataidetta! Parantavat seinät -työpaja - 3.-4.10.2017 Helsinki
LHKA-pätevöityneiden Casepankki
Iäkkäiden kivunhoito -verkkokurssi (3 op)
Onnistu liiketoiminnassa Venäjällä (19 + 3 op) -koulutusohjelma, 2017–2018
Syksy 2017 - Juridiikka (2 op), Kuopio
Ratkaisukeskeinen osaamisen johtaminen (1 op)
Optimaalisen toimintakyvyn menetelmät
Eri sukupolvien toiveet johtamiselle
Palaverit ja kokoukset
Keskeytyksien hallinta ja keskittymiskyvyn parantaminen
1.11.2017-31.10.2018 - Ennakoiva johtaja (9 op)
Tietoisuustaidot opetuksessa
— 100 Merkintöjä per sivu
Näytetään tulokset 1 - 100 / 105

Seuraavaksi alkamassa