Kaikki koulutukset
Syksy 2018 - Lääkehoidon arviointi, Helsinki
Coaching by Walking
Metsän jatkuva kasvatus metsäbiotalouden murroksessa, verkkokurssi (2 op) ja harjoitustyö (1 op)
1.3.2018 - Rationaalista lääkehoitoa tukevat tietokannat, Tampere
Lääkehoidon arviointi, Kuopio
Opettajan oikeudet ja velvollisuudet (1 op) -lakikoulutus, Joensuu ja Oulu
Voimaannuttava vuorovaikutus työyhteisössä 3 op
Emba Johtajana muutoksissa -opinnot (20 op)
Osaava tietosuojavastaava 15 op -täydennyskoulutusohjelma, Tampere 2017-2018
Bioenergian markkinat ja energiamurros (2 op), kevät 2018
Tietosuojan erityiskysymykset -syventävä ajankohtaislakikoulutus (1 op), 18.10.2018 Tampere
EU-tietosuoja-asetus -lakikoulutus (1 op), 6.9.2018 Tampere
Ilmastonmuutos ja riskien hallinta metsien hoidossa ja käytössä (2 op)
Monitavoitteisen päätöksenteon menetelmät metsätaloudessa (2 op), kevät 2018
Digitalisaatio ja uudistuvat metsäpalvelut (2 op), kevät 2018
Biotalouden uudet tuotteet ja arvoverkot (3 op), kevät 2018
Uudistuvan metsäbiotalouden johtaminen (15 op)
Ajankohtainen ympäristöoikeus VIII –erikoistumisohjelma, 2018 - 2020 Hämeenlinna
Palvelumuotoilua yrityksiin -valmennus (5 op)
5T Uudistumiskyky - Valmennus lähiesimiehille ja keskijohdolle
Sovitteleva työorientaatio kouluyhteisössä, kevät 2018
Koulun ja kodin yhteistyö monikulttuurisessa ja -kielisessä toimintaympäristössä (10 op)
28.8.2018 - Psykososiaaliset kysymykset kärjistyneissä sisäilmaongelmissa, Kuopio
Uudistuva metsäbiotalous - webinaarit
Aineenopettajan pedagogiset opinnot, kieli- ja kulttuurivalmennus
Emba Johtamisen kivijalka – JOKI-opinnot (25 op)
Varhainen puuttuminen – ratkaisukeskeinen puheeksi ottaminen (1 op)
Oivalluksia! Ratkaisukeskeinen valmennus
Ratkaisukeskeinen ja aivoystävällinen esimiestyö (1 op)
Ratkaisukeskeinen kehityskeskustelu osaamisen johtamisessa (1 op)
Valmentava esimies (1 op)
Ratkaisukeskeinen työyhteisö (1 op)
Projektiosaajat (15 op)
1.9.2018 - Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus proviisoreille ja farmaseuteille
Ratkaisukeskeisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus 2017-2021(60 op)
12.10.2018 - Riskienhallinta- ja turvallisuuspäällikön täyden­nyskoulutusohjelma (50 op), Helsinki
Kivun lääkehoito, Jyväskylä ja Tampere
Senioripedagogiikka sosiaalipedagogisesta viitekehyksestä
17.1.-5.10.2018 - Kielitietoisuusagentit (9 op)
21.-22.11.2017 - Biomassan jalostuksen pääprosessit ja tuotteet (2 op), Kajaani
18.-19.5.2017 - Biojalostamon raaka-aineen hankinta ja logistiikka (3 op), Joensuu
Ratkaisukeskeinen vuorovaikutus 3 op
Positiivisen psykologian kokeiluohjelma 3 op
24.5.2018 - Alzheimerin tauti ja muut dementoivat sairaudet, Tampere
Varhaiskasvatuksen oikeudelliset kysymykset (1op), Oulu
Biotalouden johtaminen ja päätöksenteko (2 op), syksy 2018
Metsäbiotalouden kehittyvät liiketoimintamallit ja rahoitus (3 op), syksy 2018
Työelämän juridiikka kirkossa (15 op) -täydennyskoulutusohjelma 2018-2020 Jyväskylä/tai Helsinki
Osaava tietosuojavastaava 15 op -täydennyskoulutusohjelma, Helsinki 2018-2019
2018 - Sosiaalipedagoginen hevostoiminta syrjäytymisen ehkäisyssä ja sosiaalisessa kuntoutuksessa -täydennyskoulutus (25 op)
Nepsy-oppilaat ja heidän tukeminen koulussa 2 op
Neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmät 2 op
Lapsen ja nuoren voimavarojen, tunnetaitojen ja vuorovaikutustaitojen tukeminen 10 op
14.-15.6.2018 - Hallinto- ja seurakuntasihteerien lakikoulutus (1 op), Helsinki
Suomea työssä -kielivalmennus
14.11.2017-28.3.2018 - Uraohjaus - tukea työuralle suuntautumiseen 10 op, Kuopio ja Joensuu
28.9.2018 - Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus kirkossa (1 op), Helsinki tai Tampere
Yhteiskunnallisen integraation ja toimintakyvyn tukeminen maahanmuuttajatyössä – sosiaalipedagoginen orientaatio (3 op)
Työyhteisösovittelun täydennyskoulutus 10 op
12.-13.10.2017 ja 10.11.2017 - Terveysvaikutukset (2 op), Kuopio
Työllisyyden hoidon kehittäminen
Suomen kielen valmennuksen perusteet
TYÖPAIKKASUOMI Kielikoulutus työelämässä oleville maahanmuuttajille
Tukea maahanmuuttajatyöhön
Suomi 1-4 Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukset
Toiminnallisen kielen oppimisen menetelmiä (3 op)
Maahanmuuttajalapset varhaiskasvatuksessa (10 op)
5.10.2017 - 31.12.2018 - Traumojen ja kriisien kohtaaminen maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetus- ja ohjaustyössä (7 op)
Venäjän kaupan kansallisia erikoisuuksia 3 op
Myynnin ja markkinoinnin johtaminen Venäjällä 5 op
8.–9.6.2017 - Hallinto- ja seurakuntasihteerien lakikoulutus (1 op)
Luottamushenkilökoulutukset (1-3) – kuntien luottamushenkilöille 2017, Joensuu
18.11.2016 - 30.4.2018 - Työelämän juridiikka kirkossa (15 op) -täydennyskoulutusohjelma, Helsinki
Iäkkäiden kivunhoito -verkkokurssi (3 op)
Tilataidetta! Parantavat seinät -työpaja - 3.-4.10.2017 Helsinki
LHKA-pätevöityneiden Casepankki
Iäkkäiden kivunhoito -verkkokurssi (3 op)
13.4.2018 - Casepäivä, Tampere
Onnistu liiketoiminnassa Venäjällä (19 + 3 op) -koulutusohjelma, 2017–2018
Syksy 2017 - Juridiikka (2 op), Kuopio
Ratkaisukeskeinen osaamisen johtaminen (1 op)
Optimaalisen toimintakyvyn menetelmät
Eri sukupolvien toiveet johtamiselle
Palaverit ja kokoukset
Keskeytyksien hallinta ja keskittymiskyvyn parantaminen
Future Leadership (5 op)
Ajankohtainen ympäristöoikeus VII -erikoistumisohjelma, Hämeenlinna
1.11.2017-31.10.2018 - Ennakoiva johtaja (9 op)
24.10. - 30.10.2017 - Tulevaisuuden työelämätaidot koulussa (4 op)
Tietoisuustaidot opetuksessa
13.10.2017 - Hevosen käyttö ja koulutus kuntoutustyöhön -seminaari, Kuopio
Ratkaisukeskeinen vuorovaikutus – Skype valmennus
Moniammatillinen ohjaus ja yhteistyö
Mentorikoulutus kansainvälistyvien työyhteisöjen henkilöstölle
Suomen kielen valmennuksen perusteet (2 op)

Seuraavaksi alkamassa