Kaikki koulutukset
Osaava tietosuojavastaava 15 op -täydennyskoulutusohjelma, Tampere 2017-2018
13.10.2017 - Hevosen käyttö ja koulutus kuntoutustyöhön -seminaari, Kuopio
Uudistuva metsäbiotalous - webinaarit
Uraohjaus - tukea työuralle suuntautumiseen 10 op, Kuopio ja Joensuu
Ratkaisukeskeisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus 2017-2021(60 op)
Projektiosaaja (15 op)
Emba Johtamisen kivijalka – JOKI-opinnot (25 op)
Onnistu liiketoiminnassa Venäjällä (19 + 3 op) -koulutusohjelma, 2017–2018
Ajankohtainen ympäristöoikeus VII -erikoistumisohjelma, Hämeenlinna
13.-14.9.2017 - Metsän jatkuva kasvatus metsäbiotalouden murroksessa (2 op), Joensuu
15.9.2017 - Työturvallisuus ja työsuojelu esimiestyössä (2 op)
Lääkehoidon arviointi, Tampere (syksy 2017)
8.9.2017 - Kivun lääkehoito, Tampere
29.-30.8.2017 - Biotalouden uudet tuotteet ja arvoverkot (3 op), Joensuu
30.3. - 6.10.2017 - Kasva johtajana (11 op), Kuopio
12.9. - 1.11.2017 - Palvelumuotoilun koulutus (6 op)
Uudistuvan metsäbiotalouden johtaminen (15 op)
13.10.2017- syksy 2018 - Riskienhallinta- ja turvallisuuspäällikön täyden­nyskoulutusohjelma (50 op), Helsinki
Maahanmuuttajalapset varhaiskasvatuksessa (10 op)
Ajankohtainen ympäristöoikeus VIII –erikoistumisohjelma, 2018 - 2020 Hämeenlinna
26.9.2017 - Psykososiaaliset kysymykset kärjistyneissä sisäilmaongelmissa, Kuopio
16.10.2017 - Ortodoksista kirkkoa koskeva sääntely (1,5 op)
Lääkitysturvallisuuden asiantuntija (LTA) (15 op), Kuopio
Lääkehoidon arviointi, Kuopio
Tilataidetta! Parantavat seinät -työpaja - 3.-4.10.2017 Helsinki
13.-14.12.2017 - Ilmastonmuutos ja riskien hallinta metsien hoidossa ja käytössä (2 op), Joensuu
Työyhteisösovittelun täydennyskoulutus 10 op
Coaching by Walking
Iäkkäiden kivunhoito -verkkokurssi (3 op)
Luottamushenkilökoulutukset (1-3) – kuntien luottamushenkilöille 2017, Joensuu
2.2.2018 - YT-neuvottelut seurakunnassa (1 op), Helsinki
1.2.2018 - Rationaalista lääkehoitoa tukevat tietokannat, Jyväskylä
1.3.2018 - Rationaalista lääkehoitoa tukevat tietokannat, Tampere
Syksy 2017 - Terveysvaikutukset (2 op), Kuopio
Työelämän juridiikkaa kirkossa (15 op) -täydennyskoulutusohjelma 2018-2020 Jyväskylä/tai Helsinki
18.11.2016 - 30.4.2018 - Työelämän juridiikka kirkossa (15 op) -täydennyskoulutusohjelma, Helsinki
Syksy 2017 - Juridiikka (2 op), Kuopio
Toiminnallisen kielen oppimisen menetelmiä (3 op)
22.9. - 27.10.2017 - Oppilaan resilienssi ja voimavarat (3 op)
14.12.2017 - Lääkkeiden yhteisvaikutukset, Jyväskylä
11.1.2018 - Lääkkeiden yhteisvaikutukset, Tampere
3.11.2017 - Iäkkäiden psykiatriset lääkehoidot, Tampere
13.10.2017 - Iäkkäiden psykiatriset lääkehoidot, Jyväskylä
Lääkehoidon kokonaisarviointi -jatkokoulutus, Tampere
2.9.2017 - Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus proviisoreille ja farmaseuteille
14.-15.6.2018 - Hallinto- ja seurakuntasihteerien lakikoulutus (1 op), Helsinki
Riskienhallinnan erityisosaaminen -täydennyskoulutus (18 op), Helsinki
Future Leadership (5 op)
ENNAKKOTIETOA: Hevosavusteisen toiminnan hevostaidollinen syventävä koulutus (7 op)
13.11.2017 - Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus kirkossa (1 op), Tampere
18.1.2018 - Tietosuojan teemapäivä: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojen käsittely ja hallinta ( 1 op), Tampere
Ihminen ja ympäristö. Elämänpiiri vaikuttaa – ympäristön psyykkinen vaikutus ihmisen arkeen ja työhyvinvointiin (25 op)
Yhteiskunnallisen integraation ja toimintakyvyn tukeminen maahanmuuttajatyössä – sosiaalipedagoginen orientaatio (3 op)
Lääkehoidon arviointi Jyväskylä 2017
1.-2.2.2018 - Yt-neuvottelut seurakunnassa ja vuorovaikutus muutoksessa (1–8 op), Helsinki
18.-19.5.2017 - Biojalostamon raaka-aineen hankinta ja logistiikka (3 op), Joensuu
Eri sukupolvien toiveet johtamiselle
4.-5.10.2017 - Bioenergian markkinat ja energiamurros (2 op), Joensuu
21.-22.11.2017 - Biomassan jalostuksen pääprosessit ja tuotteet (2 op), Kajaani
30.-31.3.2017 - Rakennusterveysseminaari, Kuopio
6.4.-21.9.2017 - Osaava tietosuojavastaava -täydennyskoulutusohjelma (15 op)
5.4.2017 - Tietosuojavastaavien lakikoulutus julkishallinnolle (1 op), Tampere
Digitalisaatio ja uudistuvat metsäpalvelut (2 op), kevät 2018
Biotalouden johtaminen ja päätöksenteko (2 op), kevät 2018
Monitavoitteisen päätöksenteon menetelmät metsätaloudessa (2 op), kevät 2018
Metsäbiotalouden kehittyvät liiketoimintamallit ja rahoitus (3 op), kevät 2018
LHKA-pätevöityneiden Casepankki
Oivalluksia! Ratkaisukeskeinen valmennus
Ratkaisukeskeinen osaamisen johtaminen (1 op)
Varhainen puuttuminen – ratkaisukeskeinen puheeksi ottaminen (1 op)
Valmentava esimies (1 op)
Ratkaisukeskeinen ja aivoystävällinen esimiestyö (1 op)
Ratkaisukeskeinen työyhteisö (1 op)
Ratkaisukeskeinen kehityskeskustelu osaamisen johtamisessa (1 op)
24.10. - 30.10.2017 - Tulevaisuuden työelämätaidot koulussa (4 op)
Tietoisuustaidot tietotyössä - mindfulness
SF-Growth Mindset valmennus
14.2.-7.6.2017 - Suomenkielinen opetus ja ohjaus sekä suomalaisessa koulukulttuurissa toimiminen (5 op)
27.2.‑17.11.2017 - Työelämän lainsäädäntö osana yhteiskuntaopin opetusta (6 op)
ERGGI® – näyttöpääte-ergonomian osaaja
Ratkaisukeskeinen vuorovaikutus – Skype valmennus
Kiinnostaako sosiaalipedagogiikan opiskelu?
7.9.2017- Munuaisten vajaatoiminta ja lääkehoito, Tampere
Työllisyyden hoidon kehittäminen
Suomi 1-4 Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukset
Tukea maahanmuuttajatyöhön
Verkostomainen työote
Optimaalisen toimintakyvyn menetelmät
Palaverit ja kokoukset
Keskeytyksien hallinta ja keskittymiskyvyn parantaminen
TYÖPAIKKASUOMI Kielikoulutus työelämässä oleville maahanmuuttajille
Moniammatillinen ohjaus ja yhteistyö
Mentorikoulutus kansainvälistyvien työyhteisöjen henkilöstölle
Suomen kielen valmennuksen perusteet
Suomen kielen valmennuksen perusteet (2 op)
Suomea työssä kieli- ja työyhteisövalmennus

Seuraavaksi alkamassa