Kaikki koulutukset
Biotalouden uudet tuotteet ja arvoverkot (3 op), Helsinki
17.1.-5.10.2018 - Kielitietoisuusagentit (9 op)
14.12.2017 - Lääkkeiden yhteisvaikutukset, Jyväskylä
11.1.2018 - Lääkkeiden yhteisvaikutukset, Tampere
Bioenergian markkinat ja energiamurros (2 op)
Riskienhallinnan erityisosaaminen -täydennyskoulutus (18 op), Helsinki
1.-2.2.2018 - Yt-neuvottelut seurakunnassa ja vuorovaikutus muutoksessa (1–8 op), Helsinki
2.2.2018 - YT-neuvottelut seurakunnassa (1 op), Helsinki
Työelämän juridiikka kirkossa (15 op) -täydennyskoulutusohjelma 2018-2020 Jyväskylä/tai Helsinki
Lääkehoidon arviointi, Kuopio
Osaava tietosuojavastaava 15 op -täydennyskoulutusohjelma, Helsinki 2018-2019
Uudistuva metsäbiotalous - webinaarit
2018 - Sosiaalipedagoginen hevostoiminta syrjäytymisen ehkäisyssä ja sosiaalisessa kuntoutuksessa -täydennyskoulutus (25 op)
Nepsy-oppilaat ja heidän tukeminen koulussa 2 op
Neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmät 2 op
Uudistuvan metsäbiotalouden johtaminen (15 op)
Lapsen ja nuoren voimavarojen, tunnetaitojen ja vuorovaikutustaitojen tukeminen 10 op
Ratkaisukeskeinen vuorovaikutus 3 op
Positiivisen psykologian kokeiluohjelma 3 op
14.-15.6.2018 - Hallinto- ja seurakuntasihteerien lakikoulutus (1 op), Helsinki
Biotalouden johtaminen ja päätöksenteko (2 op), kevät 2018
Digitalisaatio ja uudistuvat metsäpalvelut (2 op), kevät 2018
Monitavoitteisen päätöksenteon menetelmät metsätaloudessa (2 op), kevät 2018
Metsäbiotalouden kehittyvät liiketoimintamallit ja rahoitus (3 op), kevät 2018
Osaava tietosuojavastaava 15 op -täydennyskoulutusohjelma, Tampere 2017-2018
Lääkitysturvallisuuden asiantuntija (LTA) (15 op), Kuopio
Suomea työssä -kielivalmennus
Voimaannuttava vuorovaikutus työyhteisössä 3 op
14.11.2017-28.3.2018 - Uraohjaus - tukea työuralle suuntautumiseen 10 op, Kuopio ja Joensuu
28.9.2018 - Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus kirkossa (1 op), Helsinki tai Tampere
Emba Johtamisen kivijalka – JOKI-opinnot (25 op)
Yhteiskunnallisen integraation ja toimintakyvyn tukeminen maahanmuuttajatyössä – sosiaalipedagoginen orientaatio (3 op)
Työyhteisösovittelun täydennyskoulutus 10 op
12.-13.10.2017 ja 10.11.2017 - Terveysvaikutukset (2 op), Kuopio
25.-26.10.2017 - Metsän jatkuva kasvatus metsäbiotalouden murroksessa (2 op), Joensuu
Työllisyyden hoidon kehittäminen
Projektiosaaja (15 op)
Suomen kielen valmennuksen perusteet
TYÖPAIKKASUOMI Kielikoulutus työelämässä oleville maahanmuuttajille
Tukea maahanmuuttajatyöhön
Suomi 1-4 Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukset
Toiminnallisen kielen oppimisen menetelmiä (3 op)
Maahanmuuttajalapset varhaiskasvatuksessa (10 op)
5.10.2017 - 31.12.2018 - Traumojen ja kriisien kohtaaminen maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetus- ja ohjaustyössä (7 op)
Venäjän kaupan kansallisia erikoisuuksia 3 op
Myynnin ja markkinoinnin johtaminen Venäjällä 5 op
8.–9.6.2017 - Hallinto- ja seurakuntasihteerien lakikoulutus (1 op)
Luottamushenkilökoulutukset (1-3) – kuntien luottamushenkilöille 2017, Joensuu
Ajankohtainen ympäristöoikeus VIII –erikoistumisohjelma, 2018 - 2020 Hämeenlinna
12.10.2018 - Riskienhallinta- ja turvallisuuspäällikön täyden­nyskoulutusohjelma (50 op), Helsinki
18.11.2016 - 30.4.2018 - Työelämän juridiikka kirkossa (15 op) -täydennyskoulutusohjelma, Helsinki
ERGGI® – näyttöpääte-ergonomian osaaja
ENNAKKOTIETOA: Hevosavusteisen toiminnan hevostaidollinen syventävä koulutus (7 op)
Iäkkäiden kivunhoito -verkkokurssi (3 op)
Tilataidetta! Parantavat seinät -työpaja - 3.-4.10.2017 Helsinki
Coaching by Walking
2.9.2017 - Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus proviisoreille ja farmaseuteille
Lääkehoidon arviointi, Tampere (syksy 2017)
LHKA-pätevöityneiden Casepankki
Iäkkäiden kivunhoito -verkkokurssi (3 op)
8.2.2018 - Kliininen kemia, Tampere
13.4.2018 - Casepäivä, Tampere
1.2.2018 - Rationaalista lääkehoitoa tukevat tietokannat, Jyväskylä
1.3.2018 - Rationaalista lääkehoitoa tukevat tietokannat, Tampere
18.5.2017 - Rationaalista lääkehoitoa tukevat tietokannat, Tampere
18.-19.5.2017 - Biojalostamon raaka-aineen hankinta ja logistiikka (3 op), Joensuu
13.-14.12.2017 - Ilmastonmuutos ja riskien hallinta metsien hoidossa ja käytössä (2 op), Joensuu
Onnistu liiketoiminnassa Venäjällä (19 + 3 op) -koulutusohjelma, 2017–2018
21.-22.11.2017 - Biomassan jalostuksen pääprosessit ja tuotteet (2 op), Kajaani
Syksy 2017 - Juridiikka (2 op), Kuopio
Varhainen puuttuminen – ratkaisukeskeinen puheeksi ottaminen (1 op)
Valmentava esimies (1 op)
Ratkaisukeskeinen osaamisen johtaminen (1 op)
Ratkaisukeskeinen kehityskeskustelu osaamisen johtamisessa (1 op)
Ratkaisukeskeinen ja aivoystävällinen esimiestyö (1 op)
Ratkaisukeskeinen työyhteisö (1 op)
Tietoisuustaidot tietotyössä - mindfulness
SF-Growth Mindset valmennus
Optimaalisen toimintakyvyn menetelmät
Eri sukupolvien toiveet johtamiselle
Palaverit ja kokoukset
Keskeytyksien hallinta ja keskittymiskyvyn parantaminen
Oivalluksia! Ratkaisukeskeinen valmennus
Ratkaisukeskeisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus 2017-2021(60 op)
30.1. - 1.3.2018 - Palvelumuotoilun koulutus (5 op)
Future Leadership (5 op)
Ajankohtainen ympäristöoikeus VII -erikoistumisohjelma, Hämeenlinna
1.11.2017-31.10.2018 - Ennakoiva johtaja (9 op)
25.-26.1.2018 - Immunohistokemian peruskurssi (1 op)
24.10. - 30.10.2017 - Tulevaisuuden työelämätaidot koulussa (4 op)
Tietoisuustaidot opetuksessa
13.10.2017 - Hevosen käyttö ja koulutus kuntoutustyöhön -seminaari, Kuopio
30.-31.3.2017 - Rakennusterveysseminaari, Kuopio
Ratkaisukeskeinen vuorovaikutus – Skype valmennus
Verkostomainen työote
Moniammatillinen ohjaus ja yhteistyö
Mentorikoulutus kansainvälistyvien työyhteisöjen henkilöstölle
Suomen kielen valmennuksen perusteet (2 op)

Seuraavaksi alkamassa