Kaikki koulutukset
16.2.2018 - EU-tietosuoja-asetus -lakikoulutus 1 op, Kuopio
Osaava tietosuojavastaava 15 op -täydennyskoulutusohjelma, Tampere 2017-2018
30.1. - 1.3.2018 - Palvelumuotoilun koulutus (5 op)
1.12.2017 - Sydän ja verisuonisairauksien lääkehoito, Tampere
14.2.-7.6.2017 - Suomenkielinen opetus ja ohjaus sekä suomalaisessa koulukulttuurissa toimiminen (5 op)
Voimaannuttava vuorovaikutus työyhteisössä 3 op
UEF/Aducate Goes Emotional in WGH 16.11.2017
5.4.2017 - Tietosuojavastaavien lakikoulutus julkishallinnolle (1 op), Tampere
1.-2.2.2018 - Yt-neuvottelut seurakunnassa ja vuorovaikutus muutoksessa (1–8 op), Helsinki
13.11.2017 - Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus kirkossa (1 op), Tampere
Riskienhallinnan erityisosaaminen -täydennyskoulutus (18 op), Helsinki
2.2.2018 - YT-neuvottelut seurakunnassa (1 op), Helsinki
Ajankohtainen ympäristöoikeus VII -erikoistumisohjelma, Hämeenlinna
18.11.2016 - 30.4.2018 - Työelämän juridiikka kirkossa (15 op) -täydennyskoulutusohjelma, Helsinki
Syksy 2017 - Juridiikka (2 op), Kuopio
Ratkaisukeskeisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus 2017-2021(60 op)
Biotalouden uudet tuotteet ja arvoverkot (3 op), Helsinki
Uudistuvan metsäbiotalouden johtaminen (15 op)
Lapsen ja nuoren voimavarojen, tunnetaitojen ja vuorovaikutustaitojen tukeminen 10 op
Ratkaisukeskeinen vuorovaikutus 3 op
Positiivisen psykologian kokeiluohjelma 3 op
17.1.-5.10.2018 - Kielitietoisuusagentit (9 op)
14.11.2017-28.3.2018 - Uraohjaus - tukea työuralle suuntautumiseen 10 op, Kuopio ja Joensuu
27.2.‑17.11.2017 - Työelämän lainsäädäntö osana yhteiskuntaopin opetusta (6 op)
21.-22.11.2017 - Biomassan jalostuksen pääprosessit ja tuotteet (2 op), Kajaani
18.-19.5.2017 - Biojalostamon raaka-aineen hankinta ja logistiikka (3 op), Joensuu
13.-14.12.2017 - Ilmastonmuutos ja riskien hallinta metsien hoidossa ja käytössä (2 op), Joensuu
Bioenergian markkinat ja energiamurros (2 op)
9.11.2017 - Medical Devices – miten uusi EU-asetus vaikuttaa CE-merkintään?
24.10. - 30.10.2017 - Tulevaisuuden työelämätaidot koulussa (4 op)
25.-26.10.2017 - Metsän jatkuva kasvatus metsäbiotalouden murroksessa (2 op), Joensuu
Uudistuva metsäbiotalous - webinaarit
Onnistu liiketoiminnassa Venäjällä (19 + 3 op) -koulutusohjelma, 2017–2018
Myynnin ja markkinoinnin johtaminen Venäjällä 5 op
Venäjän kaupan kansallisia erikoisuuksia 3 op
13.4.2018 - Casepäivä, Tampere
8.2.2018 - Kliininen kemia, Tampere
12.10.2018 - Riskienhallinta- ja turvallisuuspäällikön täyden­nyskoulutusohjelma (50 op), Helsinki
Tietoisuustaidot opetuksessa
Ajankohtainen ympäristöoikeus VIII –erikoistumisohjelma, 2018 - 2020 Hämeenlinna
Työelämän juridiikkaa kirkossa (15 op) -täydennyskoulutusohjelma 2018-2020 Jyväskylä/tai Helsinki
5.10.2017 - 31.12.2018 - Traumojen ja kriisien kohtaaminen maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetus- ja ohjaustyössä (7 op)
1.11.2017-31.10.2018 - Ennakoiva johtaja (9 op)
Luottamushenkilökoulutukset (1-3) – kuntien luottamushenkilöille 2017, Joensuu
Palaverit ja kokoukset
Keskeytyksien hallinta ja keskittymiskyvyn parantaminen
Future Leadership (5 op)
12.-13.10.2017 ja 10.11.2017 - Terveysvaikutukset (2 op), Kuopio
13.10.2017 - Hevosen käyttö ja koulutus kuntoutustyöhön -seminaari, Kuopio
Projektiosaaja (15 op)
Emba Johtamisen kivijalka – JOKI-opinnot (25 op)
Lääkehoidon arviointi, Tampere (syksy 2017)
Maahanmuuttajalapset varhaiskasvatuksessa (10 op)
Lääkitysturvallisuuden asiantuntija (LTA) (15 op), Kuopio
Lääkehoidon arviointi, Kuopio
Tilataidetta! Parantavat seinät -työpaja - 3.-4.10.2017 Helsinki
Työyhteisösovittelun täydennyskoulutus 10 op
Coaching by Walking
Iäkkäiden kivunhoito -verkkokurssi (3 op)
1.2.2018 - Rationaalista lääkehoitoa tukevat tietokannat, Jyväskylä
1.3.2018 - Rationaalista lääkehoitoa tukevat tietokannat, Tampere
Toiminnallisen kielen oppimisen menetelmiä (3 op)
22.9. - 27.10.2017 - Oppilaan resilienssi ja voimavarat (3 op)
14.12.2017 - Lääkkeiden yhteisvaikutukset, Jyväskylä
11.1.2018 - Lääkkeiden yhteisvaikutukset, Tampere
3.11.2017 - Iäkkäiden psykiatriset lääkehoidot, Tampere
13.10.2017 - Iäkkäiden psykiatriset lääkehoidot, Jyväskylä
Lääkehoidon kokonaisarviointi -jatkokoulutus, Tampere
2.9.2017 - Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus proviisoreille ja farmaseuteille
14.-15.6.2018 - Hallinto- ja seurakuntasihteerien lakikoulutus (1 op), Helsinki
ENNAKKOTIETOA: Hevosavusteisen toiminnan hevostaidollinen syventävä koulutus (7 op)
Ihminen ja ympäristö. Elämänpiiri vaikuttaa – ympäristön psyykkinen vaikutus ihmisen arkeen ja työhyvinvointiin (25 op)
Yhteiskunnallisen integraation ja toimintakyvyn tukeminen maahanmuuttajatyössä – sosiaalipedagoginen orientaatio (3 op)
Lääkehoidon arviointi Jyväskylä 2017
Eri sukupolvien toiveet johtamiselle
30.-31.3.2017 - Rakennusterveysseminaari, Kuopio
Digitalisaatio ja uudistuvat metsäpalvelut (2 op), kevät 2018
Biotalouden johtaminen ja päätöksenteko (2 op), kevät 2018
Monitavoitteisen päätöksenteon menetelmät metsätaloudessa (2 op), kevät 2018
Metsäbiotalouden kehittyvät liiketoimintamallit ja rahoitus (3 op), kevät 2018
LHKA-pätevöityneiden Casepankki
Oivalluksia! Ratkaisukeskeinen valmennus
Ratkaisukeskeinen osaamisen johtaminen (1 op)
Varhainen puuttuminen – ratkaisukeskeinen puheeksi ottaminen (1 op)
Valmentava esimies (1 op)
Ratkaisukeskeinen ja aivoystävällinen esimiestyö (1 op)
Ratkaisukeskeinen työyhteisö (1 op)
Ratkaisukeskeinen kehityskeskustelu osaamisen johtamisessa (1 op)
Tietoisuustaidot tietotyössä - mindfulness
SF-Growth Mindset valmennus
ERGGI® – näyttöpääte-ergonomian osaaja
Ratkaisukeskeinen vuorovaikutus – Skype valmennus
Kiinnostaako sosiaalipedagogiikan opiskelu?
Työllisyyden hoidon kehittäminen
Suomi 1-4 Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukset
Tukea maahanmuuttajatyöhön
Verkostomainen työote
Optimaalisen toimintakyvyn menetelmät
TYÖPAIKKASUOMI Kielikoulutus työelämässä oleville maahanmuuttajille
Moniammatillinen ohjaus ja yhteistyö
— 100 Merkintöjä per sivu
Näytetään tulokset 1 - 100 / 104

Seuraavaksi alkamassa