Joensuussa järjestettävät koulutukset

Viimeksi muokattu ensin:
Uraohjaus - tukea työuralle suuntautumiseen 10 op, Kuopio ja Joensuu Koulutuspaikkakunnat ovat Kuopio ja Joensuu Itä-Suomen yliopiston tiloissa. Tarkempi tieto tilasta ilmoitetaan myöhemmin. KOULUTTAJAT Kouluttajina toimivat Koulutus-...
29.-30.8.2017 - Biotalouden uudet tuotteet ja arvoverkot (3 op), Joensuu Opintojakson tavoitteena on muodostaa tulevaisuuteen vahvasti luotaava kokonaiskuva erityisesti puubiomassaa käyttävien biojalostamoiden tuotteista, teollisista...
13.-14.9.2017 - Metsän jatkuva kasvatus metsäbiotalouden murroksessa (2 op), Joensuu Millaisissa metsissä voidaan käyttää jatkuvaa kasvatusta? Miten jatkuvan kasvatuksen vaihtoehto voisi edistää puumarkkinoiden toimintaa hakkuutarpeen kasvaessa? Kuinka...
Luottamushenkilökoulutukset (1-3) – kuntien luottamushenkilöille 2017, Joensuu Luottamushenkilöiden tehtävien hoitaminen edellyttää riittävän oikeudellisen tiedonsaannin turvaamista muun muassa koulutuksella. Kunnan hallinnon järjestämisestä ja...
Palvelumuotoilun koulutus (6 op) Palvelumuotoilu tuottaa yrityksille ja organisaatioille merkittävää asiakasarvoa palveluihin. Palvelumuotoilun avulla voidaan ratkaista monenlaisia palvelun tuottavan...
Toiminnallisen kielen oppimisen menetelmiä (3 op) Kaipaatko opetukseesi lisää liikettä ja vuorovaikutusta, aktiivista tekemistä ja oppijoiden omaa toimintaa tai kokonaan uusia ja yllättäviä ideoita? Toiminnallinen kielen...
22.9. - 27.10.2017 - Oppilaan resilienssi ja voimavarat (3 op) Tulevaisuuden työelämä vaatii ihmisiltä muuntautumiskykyä ja joustavuutta, ja resilienssistä on tullut tärkeä taito ennakoimattomiin muutoksiin sopeutumisessa. Resilientti...
1.12.2016-30.6.2018 - Kehittyvä liiketoiminta -opinnot (20 op) Kehittyvä liiketoiminta -opinnoista (20 op) saat uusia näkökulmia liiketoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen. Koulutuksessa pohditaan tulevaisuutta oman yrityksen ja...
19.1.-30.11.2017 - Johtamisen kivijalka – JOKI-opinnot (25 op) Johtamisen kivijalka – JOKI-opinnoista (25 op) saat uusia näkökulmia liiketoiminnan johtamiseen ja strategiatyöhön. Johtajana ja esimiehenä olet suunnannäyttäjä ja...
Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutus 2014–2018 (74 op) Kognitiivinen käyttäytymisterapia on psykoterapiamuoto, joka pohjautuu kognitiivisten teorioiden sekä käyttäytymis- ja oppimisteorian tutkimukseen ja käytäntöön....
6.4.-21.9.2017 - Osaava tietosuojavastaava -täydennyskoulutusohjelma (15 op) Osaava tietosuojavastaava -täydennyskoulutusohjelma uudistuu EU:n uuden tietosuoja-asetuksen myötä. Koulutuksessa huomioidaan muuttuneet vaatimukset henkilötietojen...
24.10. - 30.10.2017 - Tulevaisuuden työelämätaidot koulussa (4 op) Koulutuksen sisältöjä ovat mm. tulevaisuuden osaaminen ja työvälineet osaksi koulun arkea, digitaaliset välineet ja ympäristöt - tulevaisuuden työmarkkina- ja...
11.10.2016 - 7.6.2017 - Eväitä valmentavan koulutuksen toteuttamiseen (14 op) Koulutusohjelma on suunnattu opetus- ja ohjaustyötä tekeville tai alalle suuntautuville henkilöille, jotka tarvitsevat perusvalmiuksia tai lisää osaamista...
27.2.‑17.11.2017 - Työelämän lainsäädäntö osana yhteiskuntaopin opetusta (6 op) Koulutus vahvistaa osallistujien työelämän lainsäädännön tuntemusta ja antaa eri teemojen oikeudellista tietoa ja käytännön valmiuksia. Koulutuksen käytyään osallistuja...
2.10.2017 - Työturvallisuus ja työsuojelu esimiestyössä (2 op) Koulutuksen jälkeen osallistuja tietää työ- ja henkilöturvallisuuden keskeisen sääntelyn ja sen ajankohtaisen sisällön. Osallistujalla on myös valmiuksia hankkia aihealueen...
Verkostomainen työote Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa verkostotyön ja -toiminnan osaamista. Koulutuksessa tutustutaan verkostotyössä käytettäviin menetelmiin ja työkaluihin. Osallistujien...
TYÖPAIKKASUOMI Kielikoulutus työelämässä oleville maahanmuuttajille Työpaikkasuomi on työelämässä oleville maahanmuuttajille suunnattu kielikoulutus, jossa lähtökohtana ovat työpaikan ja työntekijän osaamistarpeet. Tavoitteena on kohentaa...
E-business in Tourism (5 op) Verkkokurssi matkailualan kouluttajille Koulutatko tulevia tai nykyisiä matkailualan ammattilaisia? Tieto- ja viestintäteknologioiden kehitys on vaikuttanut lähes...