Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 25-26 op -osaamiskokonaisuus

Sisältö

Osaamiskokonaisuuden suoritettuasi sinulle muodostuu kokonaiskuva hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen laajasta toimintakentästä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmästä. 

Opit arvioimaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lähtökohtia ja haasteita sekä e-terveyden ja sosiaalisen markkinoinnin mahdollisuuksia tulevaisuuden terveydenhuollossa.

Valinnaisilla jaksoilla voit suuntautua itseäsi kiinnostaviin ja osaamistasi parhaiten täydentäviin aihealueisiin, joiden avulla eri-ikäisten ihmisten hyvinvointia ja terveyttä voidaan edistää: kulttuuri, liikunta, ravitsemus, sosiaaliset tekijät, työ- ja kouluyhteisö, yhteiskunnan rakenteet.

Monitieteelliset opinnot koostuvat Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston eri oppiaineiden yksittäisistä opintojaksoista, jotka muodostavat osaamiskokonaisuuden. Osaamiskokonaisuus ei sellaisenaan ole sivuaineopintokokonaisuus tai sitä vastaava.

Kohderyhmä

Kiinnostaako sote-muutos ja sen tuomat haasteet?
Tarvitsetko laaja-alaista tietoa terveyden edistämisen toimintakentästä ja/tai sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmästä? 

Kehitä asiantuntijavalmiuksiasi kokoamalla omia tarpeitasi vastaava osaamiskokonaisuus.

Opintojaksot

Terveyden edistämisen lähtökohdat 3 op
Globaalit näkökohdat terveyden edistämisen tulevaisuudessa 5 op
Sosiaalinen markkinointi terveyden edistämisessä 2-5 op
Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 5 op

Valinnaiset opintojaksot:

  • Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö 5 op, lähiopetus
  • Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet 5 op, verkko-opinnot
  • Iäkkään hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 6 op, verkko-opinnot
  • Terveyttä edistävä kouluyhteisö 4 op, verkko-opinnot
  • Työikäisen terveys 5 op, verkko-opinnot
  • Erilaiset kulttuuritaustat ja terveyskäytännöt 3 op
  • Ravitsemus ja liikunta 4 op, verkko-opinnot
Toteutus yhteistyöoppilaitoksessa

Osaamiskokonaisuuden tarjoamiseksi järjestämisoikeus tulee hakea kaikille yksittäisille opintojaksoille.

Opetus toteutetaan yhteistyöoppilaitoksissa monimuoto-opetuksena - pääosin verkkotyöskentelynä ja oppimistehtävinä.Yhteistyöoppilaitos voi ottaa tarjontaansa osan tai kaikki valinnaiset opintojaksot. Opintojaksojen keskinäinen suoritusjärjestys on vapaa.  Yhteistyöoppilaitos järjestää tarvittaessa myös osaamiskokonaisuuteen sisältyvien opintojaksojen tentin. Verkko-opetuksessa sekä opintojen suorittamisen tukena käytetään Moodle -verkko-oppimisympäristöä.

Opetussuunnitelmamuutokset lukuvuodelle 2018-2019 vahvistuvat keväällä 2018.

Opettajat

Monimuoto-opetuksessa opettajina toimivat avoimen yliopiston opettajat

Lisätietoja

suunnittelija Merja Mäkitalo, merja.makitalo@uef.fi, 029 445 7041